Tehnični dan III. triade

ponedeljek, 29. november 2021

V letošnjem letu našega tradicionanega bazarja nismo mogli organizirati kot po navadi, zato smo poiskali alternativno možnost, da tudi v teh časih dobra volja in druženje ne bi ostala ob strani. Z učenci 7., 8. in 9. razredov smo v ponedeljek, 29. 11. izvedli tehnični dan, kjer smo po oddelkih pripravljali izdelke za prodajo na praznični tržnici, ki jo boste lahko obiskali konec tega tedna.

koordinatorica, Katja Kovše