PODALJŠANO BIVANJE

Šola ima 8 oddelkov podaljšanega bivanja, v katere se po koncu pouka vključujejo učenci razredne stopnje (od 1. do 5. razreda), kjer pod pedagoškim vodenjem učiteljic opravijo obveznosti iz dopoldanskega šolskega dela, vključujejo pa se tudi v različne sprostitvene in interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola.

Skip to content