ŠOLSKA PREHRANA

Skrb za zdravje in zdrav način prehranjevanja sta ena izmed glavnih nalog EKO šole. Tudi v letošnjem letu se bomo trudili ohranjati pestrost šolske prehrane pri kosilih (več sveže zelenjave, sadja …) in način sortiranja odpadkov ter pospravljanja, s čimer bomo učence navajali na zdravo prehrano, na pozitiven odnos do hrane in jih odvajali od ustaljenih načinov hitre in enolične prehrane.
Učencem v šoli nudimo malico, kosilo, učencem 1. in 2. razreda, ki so v jutranjem varstvu, pa še zajtrk. Za učence, ki imajo dieto, pripravljamo prilagojene jedilnike.

.

Pravila šolske prehrane

Prijava šolske prehrane
Odjava šolske prehrane

Pogodba o šolski prehrani
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči
Vloga za subvencijo
Soglasje za SEPA direktno obremenitev

 

CENA OBROKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

OBROK
CENA
ZAJTRK*
učenci
0,68 €
MALICA
učenci
1,10 €
učenci popoldanksa
0,47 €
notranji odjemalci
1,77 €
KOSILO
učenci 1. – 5. razred)
2,59 €
učenci 6. – 9. razred)
2,87 €
odrasli (obrok se poje v šoli)
5,08 €
odrasli (obrok se prevzame in odnese domov)
5,88 €

* velja le za učence, ki so v jutranjem varstvu

 

URNIK OBROKOV PREHRANE

OBROK
ČAS
ZAJTRK
ob 7.15
MALICA
8.45 – 9.00 (2. – 5. razred)
9.35  – 9.50 (1., 6.–9. razred)
KOSILO
11.40 – 14.00

ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM LETOM

 

Obračuni vseh obrokov so pripravljeni po delovnih dnevih za pretekli mesec. Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure.

 

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane (velja le za kosilo) pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti delovni dan do 8. ure.

 

Naročnik poda spremembo odjave ali prijave prehrane osebno, preko E-asistenta ali po telefonu 03/425 09 05. Na tej telefonski številki se oglasi elektronska tajnica z natančnim navodilom odjave ali prijave prehrane vašega otroka.

 

Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.

 

Spremembe odjave ali prijave prehrane za cel mesec naročnik pisno sporoči v tajništvo šole do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.

 

PROJEKT ŠOLSKA SHEMA

 

Šolska shema je nadomestila nekdanji: Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka.

Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

 

KONTAKTI:

 

Organizator šolske prehrane: Ksenija Koštomaj (03/425-0926)
Vodja kuhinje: Simona Esih (03/425-0925)
Odjava / prijava prehrane, priprava obračunov položnic, izterjava: Maša Žmajde (03/425-0900), računovodja 03/8282489.

Skip to content