ŠOLSKA PREHRANA

ŠOLSKA PREHRANA

 

Skrb za zdravje in zdrav način prehranjevanja je ena izmed glavnih nalog EKO šole. Tudi v letošnjem letu se bomo trudili ohranjati pestrost šolske prehrane pri kosilih (več sveže zelenjave, sadja …) in način sortiranja odpadkov ter pospravljanja, s čimer bomo učence navajali na zdravo prehrano, na pozitiven odnos do hrane in jih odvajali od ustaljenih načinov hitre in enolične prehrane.
Učencem v šoli nudimo malico, kosilo, učencem 1. in 2. razreda, ki so v jutranjem varstvu, pa še zajtrk. Za učence, ki imajo dieto, pripravljamo prilagojene jedilnike.

 

Pravila šolske prehrane
Prijava šolske prehrane
Odjava šolske prehrane
Pogodba o šolski prehrani
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči
Vloga za subvencijo
Soglasje za SEPA direktno obremenitev

 

CENA OBROKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

OBROK
CENA
ZAJTRK*
0,60 €
MALICA
0,80 €
KOSILO (1. – 5. RAZRED)
2,20 €
KOSILO (6. – 9. RAZRED)
2,46 €

* velja le za učence, ki so v jutranjem varstvu

 

URNIK OBROKOV PREHRANE

OBROK
ČAS
ZAJTRK
ob 7.15
MALICA
8.45 – 9.05 (2. – 5. razred)
9.35  – 9.55 (1., 6.–9. razred)
KOSILO
11.45 – 13.50

ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM LETOM

 

Obračuni vseh obrokov so pripravljeni po delovnih dnevih za pretekli mesec. Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure.

 

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane (velja le za kosilo) pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti delovni dan do 8. ure.

 

Naročnik poda spremembo odjave ali prijave prehrane osebno, preko E-asistenta ali po telefonu 03/425 09 05. Na tej telefonski številki se oglasi elektronska tajnica z natančnim navodilom odjave ali prijave prehrane vašega otroka.

 

Naročnik bo neodjavljene in neprevzete obroke plačal v celoti.

 

Spremembe odjave ali prijave prehrane za cel mesec naročnik pisno sporoči v tajništvo šole do prvega šolskega dne v naslednjem mesecu.

 

PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

 

Nadaljujemo s sodelovanjem v projektu SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

 

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Sadje/zelenjava se deli v času izven šolske prehrane oz. nikakor ne kot del šolske malice ali kosila – pač pa ločeno oz. DODATNO (vsako sredo med odmori v času od 10.00–13.30).  Od 1. oktobra dalje bomo delili le tisto sadje in zelenjavo, ki je dovoljeno po razpisu (lokalna proizvodnja, ekološka pridelava).

 

KONTAKTI:

 

Organizator šolske prehrane: Ksenija Koštomaj (03/425-0926)
Vodja kuhinje: Simona Esih (03/425-0925)
Odjava / prijava prehrane, priprava obračunov položnic, izterjava: Maša Žmajde (03/425-0900), Bernarda Ramšak (03 82 82 489. e-naslov: desetka.12@desetka-celje.si)