rastoča-knjiga-OKTOBER

NE SPREGLEJTE!

. .

Obvestilo

jesenskepocitnice2020

NOVO: INFORMACIJA O IZVAJANJU POUKA NA DALJAVO

Danes zjutraj smo ob 8.00 in ob 9.00 pričeli s prvimi video-povezavami, ki so bile namenjene razrednim uram kot uvod v teden izobraževanja na daljavo.

Imeli smo resen namen, da otroke dobro pripravimo na izvajanje pouka preko spletnih učilnic ter videokonferenčnega sistema ZOOM. Žal se je ponovila situacija, ko je zaradi prevelikih obremenitev na strani Zavoda Arnes ponovno prišlo do tehničnih težav.

Danes predvidevamo, da se bodo težave ponavljale, kar pomeni, da napovedane ure videokonferenc učitelji ne bodo mogli izvesti, tako kot smo načrtovali.

Učenci naj bodo pozorni na poslana gradiva svojih učiteljev in naj večkrat poskusijo vstopiti v spletno učilnico.

Verjamemo, da bodo na Arnesu težave odpravili tekom današnjega dne.

 

To pa nam ne sme vzeti poguma za učenje in utrjevanje učne snovi. Učitelji bodo z učenci stopili v stik na svoj način.

 

Vsem želim veliko strpnosti in dobrega sodelovanja.

 

S spoštovanjem.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

NOVO: PREHOD NA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO ZA UČENCE od 6. do 9. razreda

pouk na daljavo

 

<več o tem>

Teden otroka

Svetovni dan učiteljev

danuciteljev2020

Nagovor ravnateljice

ZA DVA GROŠA FANTAZIJE MORAŠ V ŽEPU LE IMET /Fran Milčinski Ježek/

 

Vstopili smo v mesec oktober – najlepši jesenski mesec – saj mu bo narava nadela bogato barvito ogrinjalo v krošnjah dreves in obronkih gozdov. V mesecu oktobru lahko poberemo tudi darove, ki smo jih gojili v vrtovih, na njivah, v sadovnjakih…

 

S tem zavedanjem smo v Koledar Rastoče knjige zapisali besedo Fantazija, ki pomeni prosto ustvarjanje, kombiniranje misli in predstav, barv, tonov v glasbi…Fantazijo ljudje potrebujemo v poklicnem ustvarjanju – še posebej v kreativnih poklicih – in potrebujemo jo predvsem v zahtevnejših časih. S fantazijo lažje premagujemo notranje stiske, se v mislih premaknemo v drug – domišljijski – svet in za trenutek pozabimo na skrbi. Fantazija zdravi, nas sprosti, nam pomaga pri kreativnosti, ustvarjanju, pri iskanju boljših rešitev…

 

Tretješolka Manca je o fantaziji napisala odlično misel /torej ima fantazijo!/: »Fantazija je domišljija. So sanje, ki jih nihče drug nima. Fantazija je harmonija. Lahko je pesem, lahko je ples, je v velikih knjigah, ki te vodijo do nebes.«

 

Mesec oktober bo pri nas v šoli zagotovo bogat in prepreden s fantazijo. V tednu otroka bodo otroci imeli veliko priložnosti pobegniti v fantazijski svet. V ponedeljek, 5. oktobra – na svetovni dan učiteljev – pa bodo učenci zagotovo z veliko fantazije učiteljem in vsem ostalim, ki delamo z njimi, znali izraziti zahvalo za njihovo delo. Verjemite, tudi učitelji potrebujejo v teh časih mnogo fantazije, da kljubujejo številnim novim situacijam in da otrokom ponudijo dovolj znanja.

 

V mesecu oktobru si pričarajte čim več priložnosti za fantazijski pobeg, vsakdanje delo pa si posujte s ščepcem fantazije in verjemite mi, takoj vam bo lažje.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Popoldanske govorilne ure

Spoštovani starši!

 

Mesec september je skoraj že za nami in pred nami so 1. skupne govorilne ure. Vsak prvi torek v mesecu bodo skupne govorilne ure tako kot vsako leto, le da bodo tokrat iz varnostnih razlogov potekale na daljavo. Razredniki vam bodo do konca tedna sporočili, kako se boste dogovarjali z njimi in s posameznimi učitelji, da boste kljub temu lahko prišli do kakovostnih informacij o vašem otroku.

 

Tudi tokratna izkušnja govorilnih ur bo za nas in vas nova preizkušnja, a verjamem, da bomo tudi to obvladali z veliko strpnosti in potrpljenja.

 

Želimo vam umirjene dneve in ostanite zdravi.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Pozdrav ptic miru

Pozdrav ptic miru je letos v zelo spremenjenih okoliščinah pospremila z nagovorom gospa ministrica, dr. Simona Kustec. Ker se dogodka ni mogla udeležiti, je nagovor pripravila v video obliki, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Nagovor je vreden poslušanja, saj se zavedamo, da je izraz spoštovanja do vseh nas po Sloveniji, ki se trudimo ozaveščati in širiti vrednote miru.

 

Res je pomembno, da delujemo v prid harmonije med ljudmi in da v kaotičnem stanju ohranimo zdrav razum!

 

Naše ptice miru bodo še dolgo »letele«.

 

ravnateljica

Pozdrav ptic miru - Seznam delavnic

plakatppmsept2020

Pozdrav ptic miru

Nagovor ravnateljice

ETIKA – BESEDA, KI VODI V ETIČNA DEJANJA V KAOTIČNEM ČASU

 

Prvi september, prvi šolski dan, prvi mesec novega šolskega leta, prvo šolsko leto, ki se pričenja zelo drugače in zelo nenavadno, prvo razmišljanje o tem, kakšen čas lahko pričakujemo…Veliko prvih stvari, a hkrati veliko dobrih temeljev in izkušenj, na osnovi katerih se lahko ravnamo tudi zdaj, v tem kaotičnem času.

 

V Koledar Rastoče knjige smo zapisali besedo ETIKA, besedo meseca septembra kot bi vedeli, da nas bo čas preizkušal na vsakem koraku in ko ljudje, tako otroci kot odrasli, komaj lovimo ravnovesje med tem, kaj je prav in kaj je narobe, predvsem pa, kdo ima bolj prav, kdo ravna iskreno in pravično. Mnenja so vedno deljena, saj ima vsak svoj »prav«, pomembno pa je, da se razumemo.

 

»Pri etiki igra pomembno vlogo razum, saj je etika dosežek človekovega razuma«. /iz razmišljanja o čuječnosti/

 

Tako si resnično želimo, da v mesecu septembru in tudi v nadaljevanju, uporabimo čim več razuma ter delujemo v skladu z njim. Da se ne lovimo na točkah, ki vnašajo negodovanje, obtoževanje…temveč vsak med nami deluje v duhu skupnosti, v duhu medsebojne pomoči in s tem zmanjšuje napetosti.

 

Učenka Mihaela iz 7. razreda je zapisala: »etika mi pomeni spoštovanje in sporazumevanje med ljudmi in nesebično reševanje sporov«. Zgledujmo se po njenem razmišljanju, še posebej tudi z vidika našega prvega pomembnega vsebinskega projekta Pozdrav ptic miru, ki ga bomo uresničili v SOBOTO, 19. septembra 2020 v Mestnem središču. Tudi s spoštovanjem moralnih norm, z etičnim ravnanjem, pripomoremo k miru, strpnosti, sožitju in postajamo družba harmonije in dobrih odnosov.

 

Vabim vas, da si postavimo visoka merila etičnih ravnanj ter skupaj premagujemo nenavaden – kaotičen čas.

 

ravnateljica, mag. Marijana Kolenko

OBVESTILO

prvisolskidan20202021
avtobus

NOVO ŠOLSKO LETO 2020-2021 PRIČENJAMO PO VELJAVNEM MODELU B-OŠ

Model B določa način dela v novem šolskem letu, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu tako kot v običajnih šolskih letih. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidentiranje /sledljivost/ učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti, ki jih šola opredeli v Letnem delovnem načrtu. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in Letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Model predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, del združevanja v OPB, interesnih dejavnostih ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične /varne/ razdalje je priporočeno med učenci različnih oddelkov.

 

Pri tem vas obveščamo, da se dosledno držite naslednjih obvestil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja..

 

 • V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci – starši se morate držati tega pomembnega dogovora.
 • Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim. Učenci od 6. do 9. razreda vstopajo v šolo v maskah, prav tako tudi vsi zaposleni. Ostali gostje pa po predhodnem dogovoru in predhodni najavi pri delavcih zavoda in v tajništvu šole, v skladu s priporočili NIJZ – obvezna nošnja maske.
 • V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence med poukom ni potrebna uporaba mask.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prvega VIO, oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.
 • Roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo delno v šoli /dogovor glede na epidemiološko sliko in ob zagotavljanju varnostnih pogojev/ ter na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek video-povezav. Izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 • 1. septembra ob 15.00 bomo imeli prvi šolski dan za prvošolce, kjer bodo prisotni tudi starši. Prosimo vas, da je po možnosti prisoten le en starš. Zagotovili bomo varnostno razdaljo. Starši morajo uporabljati masko.
 • Prevozi v šolo so po ustaljenem urniku, ki je objavljen na spletni strani šole. Še vedno vas prosimo, da če je možno, naj učenci, ki so bližje šoli, pridejo v šolo peš ali s kolesom. V letošnjem letu bomo sodelovali v projektu »PEŠ HOJA« ter TRAJNA MOBILNOST /glede na novo kolesarsko stezo, ki pelje mimo naše šole ter kolesarnico, ki jo bomo dokončno uredili v začetku meseca septembra, imajo otroci veliko možnosti za gibanje in skrbijo za lastno zdravje.
 • Učenci bodo imeli pouk večinoma v eni učilnici, razen v primeru specializiranih učilnic. Pouk športa bomo v maksimalni možni meri izvajali izven šole.
 • Dneve dejavnosti bomo izvajali v največji meri v šoli ali okolici šole. Načrtujemo tudi interdisciplinarne ekskurzije in jih bomo izpeljali, če bodo pogoji to dopuščali.
 • Ker lani nismo mogli izvesti kolesarskih izpitov v 5. razredih, bomo to izpeljali v mesecu septembru, da se bodo učenci lahko v lepem vremenu v šolo vozili s kolesom.
 • Potrudili se bomo izpeljati zasnovan in načrtovan program v celoti, razen, da bo situacija v državi neugodna z vidika covid-19.

 

Verjamem, da nam bo ob spoštovanju varnostnih ukrepov in predpisov otrok, zaposlenih in staršev, to tudi uspelo. Potrudimo se vsi in zagotovo bomo šolsko leto dobro pričeli in ga tudi dobro zaključili.

 

S spoštovanjem!

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

modeliinpodmodeliošizobraževanja

Pozdrav ptic miru

NAPOVEDUJEMO:

 

dogodek ob vrhuncu našega projekta »Pozdrav ptic miru« ob svetovnem dnevu miru.

 

Že 15. leto bomo v mestu Celju na »Zvezdi«. SOBOTA, 19. 9. 2020 bo ponovno v znamenju vseh generacij, ki se zavedamo pomena miru.

 

Letošnja osrednja tema:

 

»Odločimo se, da bomo skupnost harmonije in zdravega razuma«.

PPM2020

Obvestilo

čas_počitnice_2020

Nagovor ravnateljice ob zaključku šolskega leta ter dnevu državnosti

Poletni tehno robo tečaji

TEHNOPARK_letak_ROBO-03

Tehno park Celje vas vabi na zanimive delavnice v času poletnih počitnic.

 

Brošura z delavnicami

Obvestilo

avtobus_zšd_2020

Obvestilo

Spoštovani!

 

Jutri, v SOBOTO, 20.6.2020, bodo naši prostovoljci sodelovali na dogodku 7. Združena dobrodelna tržnica humanitarnih klubov v mestnem središču. S ponudbo na stojnici bodo zbirali prostovoljne prispevke za pomoč družinam, katerih otroci bodo tudi s pomočjo zbranih sredstev lahko odšli v eno izmed kolonij, kar bo v tem času izjemno pomembno.

 

Najpomembnejše pa je, da se mladi naučijo pomagati, da razvijejo sočutje ter postanejo odgovorni državljani, predvsem pa dobri ljudje. Mentorica Polona Gracer bo skupaj s prostovoljci naše šole svetla lučka medsebojne pomoči. Pridružite se nam v mestu med 10.00 in 12.30 ter povabite še druge ljudi v mesto.

 

S spoštovanjem.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Obvestilo

devetošolci2

Obvestilo

rhdr

Spoštovani!

 

Slovo naših devetošolcev se bliža z izjemno hitrostjo. Včeraj smo okusili prvi del slovesa od zelo zanimive in posebne generacije otrok – devetošolcev. Z velikim veseljem jim bomo v ponedeljek, zadnji šolski dan, stisnili roko, izročili spričevala in priznanja ter jim zaželeli srečno »vandranje« po novih poteh učenja in življenja. Verjamemo, da bodo s pridom uporabili vse naše dobre misli, predvsem pa znanja in spoznanja, ki so jih bili deležni pri nas na šoli. Srečno!

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Obvestilo

ppv

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

 

Spoštovani starši,

 

od 29. 6. do 28. 8. 2020 poteka na I. osnovni šoli Celje poletno počitniško varstvo (PPV).

 

Namenjeno je vsem učencem od 1. do 5. razreda.

 

Vaši načrti se lahko v času šolskih poletnih počitnic hitro spremenijo, zato je vpis otrok v PPV možno urediti tudi naknadno.

 

Dodatne informacije:

Obvestilo

Dragi učenci 6., 7. in 8. razredov, spoštovani starši.

 

Jutri, v SREDO, 3. junija 2020, se nam pridružujete še vi – šestošolci, sedmošolci in osmošolci, ki ste doma čakali najdalj časa, da se nam pridružite v šoli in zapolnite praznino učilnic ter prinesete veselje življenja. Iskreno smo vas veseli, saj bomo z vami ponovno popolni in prava OŠ Lava.

 

Razredniki so vas obvestili o vseh pomembnih spremembah ob prihodu v šolo, za katere verjamem, da jih boste hitro osvojili in spoštovali. Jutri zjutraj, med 7.40 in 8.00, vas pričakujemo na šolskem dvorišču – na označenih mestih, vse ostalo pa boste izvedeli v šoli. V teh dneh je pri nas v šoli vse v znamenju iskanja rešitev in možnosti, da bi vsi varno so-bivali, zato želimo, da vsi spoštujemo dogovore in da smo strpni drug do drugega. Vam, spoštovani starši, sporočamo, da se bomo tudi tokrat potrudili čim hitreje vzpostaviti življenjsko stanje v šoli, da boste lahko tudi vi v miru opravljali svoje obveznosti.

 

Vse dobro,
ravnateljica

Obvestilo

Spoštovani starši.

 

Ponovno je pred nami nov organizacijski izziv, saj v PONEDELJEK, 1. 6. 2020 pričakujemo četrtošolce in petošolce, medtem ko v SREDO, 3. 6. 2020 pričakujemo še otroke 6., 7. in 8. razredov ter s tem zaključujemo način izobraževanja na daljavo. V šolo se vračajo vsi naši učenci.

 

Vlada RS, NIJZ ter MIZŠ so sprejeli pomembno odločitev, da se tako v mesecu juniju vrnejo vsi osnovnošolci v šole, kar je zelo prav, saj imajo otroci pravico do kakovostnega šolskega dela. Seveda pa s to odločitvijo še vedno niso sproščeni številni ukrepi NIJZ v šolah in nam povzroča izjemno velike težave v organizaciji »pouka v novih pogojih«, še posebej zdaj, ko bodo v šoli vsi učenci.

 

Navodila NIJZ od nas še vedno zahtevajo določene pogoje, ki jih v celoti nikakor ne bomo mogli zagotavljati, predvsem pa bomo še naprej morali prilagajati urnike dela v šoli.

 

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ, mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

 

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši vrnete podpisano izjavo in ostale podatke, za katere vas prosimo, da bomo lahko načrtovali delo v šoli. Podatke vrnete do ponedeljka, 1. 6. 2020, do 9. ure razrednikom na e – poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije.

 • PODALJŠANO BIVANJE (4. razred)

Podaljšano bivanje bomo za vaše otroke organizirali od srede, 3. 6. 2020 dalje. Na vas se obračamo s prošnjo, da dobro premislite, ali otrok nujno potrebuje OPB. V primeru, da to ni tako nujno, nam boste zelo olajšali celotno organizacijo ter s tem zagotavljanje varnosti vaših otrok. Obiskovanje OPB označite v dogovoru s šolo /Dogovor v prilogi/.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (4. do 8. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

 

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo /dogovor z Nomago Celje in MOC/.

 

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal označite na obr. Dogovor v prilogi.

 • ŠOLSKA PREHRANA – (4. do 8. razred)  – označite na obr. Dogovor v prilogi.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, kot ga dobro poznate, vas pa prosimo, da ste zelo dosledni pri odjavah obrokov zaradi organizacije priprave obrokov in prehranjevalnega sistema, ki bo drugačen kot običajno.

 

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

 

Glede na premnoga vprašanja, ki se nam ravnateljem in tudi zaposlenim še vedno postavljajo v tem trenutku, a žal zaradi omejitev /organizacijskih, kadrovskih, materialnih …/ v tem trenutku nimamo odgovorov, vas bomo tudi v prihodnje sproti obveščali z informacijami kot do sedaj. Tako vas prosimo, da informacije, ki jih slišite  v medijih, ne jemljete kot uradne informacije, saj jih moramo mi v šoli preveriti, predvsem pa urediti pogoje, da bo za otroke in učitelje ter ostale zaposlene varno in sprejemljivo. Predvsem tudi želimo, da delujemo v skladu z zakonodajo in da nikogar ne izpostavljamo nevarnostim.

 

Dokazali smo, da smo vedno ravnali odgovorno, preudarno, predvsem pa tudi življenjsko. Vseh priporočil, navodil, usmeritev … žal ne bomo mogli udejanjiti, a verjamem, da bomo z veliko mero razuma, predvsem pa strpnosti, to zmogli tudi v prihodnje.

 

Vse dobro želim.

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko

 

Priloge:

Obvestilo

cof

Spoštovani,

 

Mestna občina Celje in I. osnovna šola Celje bosta ob zadostnem številu prijav tudi letos organizirali poletno počitniško varstvo, in sicer od 29. 6. do 28. 8. 2020. Poletno počitniško varstvo bo namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo osnovne šole v Mestni občini Celje in drugod.

 

Starše prosimo za informativno prijavo do srede, 3. junija.

 

Poletno počitniško varstvo

Obvestilo

Spoštovani starši.

 

Letošnje šolsko leto si bomo zagotovo vsi zelo dobro zapomnili, ne samo zaradi koronavirusa, temveč zaradi vseh dogajanj, povezanih z njim. In zagotovo si bomo zapomnili nekaj temeljnih kompetenc, ki jih mora imeti razvite prav vsak človek /otrok ali odrasli/, da bo sposoben preživeti vse nepredvidljive situacije: na prvo mesto postavljam fleksibilnost, nato sposobnost hipnega odločanja, odgovornega ravnanja, prilagodljivosti, predvsem pa »brez paničnih izbruhov«. Ta uvod sem naredila zato, ker se nam velike stvari vedno znova zgodijo od danes do jutri.

 

Tudi tokrat se nam to dogaja.

 

Tudi za vaše otroke je nastopil čas, da se vrnejo v šolo. V PONEDELJEK, 1. 6. 2020 se v šolo vračajo otroci 4. in 5. razredov, medtem ko se učenci od 6. do 8. razreda vračajo v SREDO, 3. 6. 2020. Danes vas le seznanjamo s tem dejstvom, ki je zdaj tudi uradno sporočilo. Jutri tekom dneva Vam bomo poslali več informacij o ostalih obveznostih in pogojih, ko bomo prejeli nova prilagojena pravila NIJZ. Pred nas so ponovno postavljene velike logistične preizkušnje, zato bomo nekatere stvari postavljali sproti, nekaj pa moramo nujno urediti že tekom jutrišnjega dne.

 

Prosimo vas le, da nam do jutri zjutraj, 29. 5. 2020, do 8.00 preko odzivnika za prehrano na že znani telefonski številki 03 425-0905 podate informacijo glede KOSILA, saj moramo za ponedeljek zjutraj naročiti živila tako za malico kot za kosilo. Za malico imamo vhodne podatke, medtem ko za KOSILO ponovno prosimo, da ga PRIJAVITE PREKO ODZIVNIKA, da bomo v ponedeljek lahko skuhali kosilo za vse prijavljene učence. Prav tako prijavite kosilo že za učence od 6. do 8. razreda.

 

Kot že mnogokrat v teh mesecih, smo zmogli, tako verjamem, da bomo zmogli tudi v naslednjem tednu.

 

Vse dobro!

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko

Obvestilo 9. razredom

Spoštovani starši, dragi naši devetošolci.

 

Danes lahko ponovno zapišem, da je poseben petek, ko se v šoli intenzivno pripravljamo na vrnitev vaših – naših devetošolcev.

 

Zelo se veselimo, da si bomo v PONEDELJEK, 25. 5. 2020, lahko ponovno pogledali v oči in se pozdravili. Vem tudi, da poznate nova varnostna pravila obnašanja in spoštovanja dogovorov v šoli in da jih bodo vaši otroci hitro osvojili. A kljub temu vas prosimo, da ta konec tedna z otroki spregovorite o odgovornosti prav vsakega posebej – da vsak poskrbi najprej za lastno varnost in s tem tudi za varnost drugih ob sebi.

 

V ponedeljek pričakujemo vaše otroke med 7.45 in 8.00. Vsi počakajo na razdalji, kot je zahtevana – 1,5 metra; pred 4. vhodom na pročelju šole /modri vhod, ki bo za devetošolce veljal za vstop v šolo in tudi za odhod iz šole/. Učence bomo sprejeli prvo jutro zunaj, jim podali nekaj temeljnih pravil in nato odpeljali v učilnice. Za pouk smo ohranili vse tri heterogene skupine kot do sedaj pri predmetih SLJ, MAT in TJA, vsaka skupina bo v svoji učilnici in ostanejo v isti do konca šolskega leta. V šolo prinesejo vse potrebščine, kar jim bosta sporočila razrednika v dogovoru z učitelji, pridejo v zaščitni maski ali drugi zaščiti /jo pa nujno potrebujejo/, zjutraj ob vstopu v šolo si morajo vsi razkužiti roke, medtem ko v šoli si bodo roke le dobro umivali in razkuževanje ne bo potrebno.

 

Za učence in učitelje smo oblikovali tudi fleksibilni urnik – več blok ur – da jih bomo razbremenili in da bodo naši učitelji lažje kombinirali ure izobraževanja na daljavo in poučevanja v šoli. Urnik je objavljen na spletni strani šole.

 

Ob koncu zapisa vam izražam zahvalo za dobro sodelovanje ves čas izobraževanja na daljavo. Si pa želimo, da otroci resno in odgovorno vzamejo to novo in resnično zelo drugačno situacijo, da zadnje tri tedne vzamejo kot veliko novo priložnost, saj se bodo intenzivno pomikali do zaključka devetletke ter pripravljali za prehod v srednje šole. To šolsko leto nam je bilo dano, da se iz vsega lahko tudi veliko naučimo za življenje in da se nam je vsem na nek način pokazal »obraz« prihodnosti.

 

Želim vam prijeten konec tedna, v ponedeljek pa se veselimo ponovnega snidenja.

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko

urnik9r_maj2020

Razstava skupine Prijatelji ter učencev OŠ Lava

vabilo-prijatelji-2020

Spoštovani!

 

Danes uradno odpiramo 11. tradicionalno medgeneracijsko razstavo skupine Prijatelji in učencev OŠ Lava – tokrat v virtualni galeriji. Prilagodili smo se »novemu času«, a hkrati verjamemo, da vas bo ogled likovne razstave, ki se nahaja v dveh virtualnih galerijah, navdušil, saj je tema »Odnos ljudi do živali«, večna tema in vedno prijazna duši slehernega človeka.

 

Če vam bo razstava všeč, jo delite s prijatelji…

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

 

Razstava skupine Prijatelji

Razstava učencev OŠ Lava

Obvestilo

objava_15_5_2020

SPOROČILO ZA STARŠE z dne 14. 5. 2020 - vračanje otrok 1. -. 3. r. v šolo

Spoštovani starši!

 

Dočakali smo dan, ko ponovno odpiramo šolo za vaše otroke in vas starše /če se malo pošalim, za vas starše, žal nimamo dovolj kadra …/. V prihodnjem tednu, v PONEDELJEK, 18. 5. 2020, se počasi vračamo v »prilagojeno – normalno šolsko delo«, s skupino otrok od 1. do 3. razreda, česar verjamem, da se že vsi zelo veselite. Ti dnevi so za nas sicer še bolj stresni, kot je bilo zaprtje šol, saj se srečujemo z izjemnimi zagatami oblikovanja skupin ter kadrovskim pokritjem za delo v šoli in hkrati za nadaljevanje  izobraževanje na daljavo za učence od 4. do 8. razreda.

 

Po hudih naporih nam je uspelo sestaviti skupine, ki  bodo ostale oblikovane do konca šolskega leta /oblikovane skupine vam bodo predstavile razredničarke/. Skupine bodo poučevale učiteljice razredničarke /predmete slovenski jezik in matematiko v celotnem razredu – menjaje po skupinah/, medtem ko bodo ostale predmete poučevali tudi drugi vključeni učitelji. Vsaka skupina bo imela svojo učilnico do konca šolskega leta.

 

V tem trenutku imamo pripravljeno vse, kar potrebujemo za  ponovno odprtje šole, seveda še vedno pod zelo omejenimi pogoji, predvsem iz varnostnega  vidika.

Podrobnosti vam bodo v petek, 15. 5. 2020 posredovale razredničarke.

Prosimo le, da se na začetek pouka pripravite skupaj z otroki, se z njimi  pogovorite o tem, da bo malce drugače, kot je bilo /vse ostalo prepustite nam v šoli/. Nekaj besed spregovorite o nujnosti upoštevanja pravil, mi pa se bomo potrudili, da bomo delovali otrokom v prid, zagotavljali varnost, a hkrati ohranili življenjski razum. Ob prihodu v šolo, prav tako prosimo tudi vas, da spoštujete varnostno razdaljo do drugih, ko boste otroke pripeljali v šolo in tako otrokom pokazali pravi način delovanja.

 

Otrokom ni potrebno razlagati podrobnosti, saj bodo učitelji vse potrebno razložili sami. Prosimo vas le, da se redno držite varnostne razdalje in da otroke ob prevzemu počakate zunaj, nikakor nihče ne vstopa v šolo. Učiteljice in učitelji bodo otroke prevzeli v ponedeljek pred šolo /jutri vam bodo sporočili, kateri razredi pred katerim vhodom/. Prvi teden se bomo vsi takorekoč morali na novo »uglasiti« in zagotovo bo sprejem otrok v šolo zjutraj trajal malo dlje, da se bodo lahko vsi zvrstili po pravilih.

 

Otroci naj imajo v torbici, ki bo z vsemi gradivi ostala  vsak dan v šoli in je ne bodo nosili  domov, tudi kakšen zavitek papirnatih robcev, stekleničko za vodo, copate /v primeru, da jih imajo v omarici, boste to sporočili učitelju ob prihodu v šolo/, sicer ne prinašajo nobenih igrač ali drugih nepotrebnih stvari.

 

Spoštovani starši, za konec vas želim nagovoriti z razmišljanjem: “Vemo, da imamo vsi skrbi – vi doma in mi v šoli – a vem, da bomo z odgovornim spoštovanjem dogovorov tudi zmogli.” Tudi zdaj bomo vsi potrebovali veliko strpnosti, prilagajanja, poenostavljanja, z zavedanjem, da moramo zagotavljati varnost sebi in drugim ob nas. Prosimo vas tudi, da takoj odreagirate v primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav pri otrocih, nam to sporočite, saj jih boste na ta način zaščitili, s tem pa tudi otroke v razredu in učitelje, ki bodo delali z njimi.

 

Veselimo se ponovnega snidenja in vas lepo pozdravljamo.

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko

SPOROČILO ZA STARŠE z dne 11. 5. 2020: organizacija pouka za učence 1. - 3. razreda, devetošolce ...

Spoštovani starši,

 

obveščamo vas, da smo na podlagi okrožnice MIZŠ pripravili izčrpno informacijo v zvezi z vračanjem otrok v šolo.

 

Lepo prosimo, da se z vsebino dobro seznanite in izpolnite priložene obrazce ter jih vrnete RAZREDNIKU otroka do jutri, TORKA, 12. 5. 2020, do 10. ure (velja za učence 1. – 3. razreda) in do PETKA, 15. 5. 2020, do 9. ure (velja za devetošolce).

 

Hvala za dobro sodelovanje in razumevanje.

 

Želimo lep  dan in vse dobro.

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko

 

Sklep RSK za pediatrijo

IZJAVA – STARŠI – NEVKLJUČITEV OTROKA V ŠOLO ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

IZJAVA – STARŠI – VRAČANJE OTROK V ŠOLO

OBVESTILO STARŠI VRAČANJE OTROK V ŠOLO

Zbir podatkov: POUK OPB JV PREHRANA …

9. MAJ - DAN ZMAGE – DAN EVROPE

Danes, 9. maja imamo tehten razlog, da praznujemo v Sloveniji in v Evropi. Še posebej letos, ko praznujemo veliko zmago ob koncu II. svetovne vojne – zmago nad strahotami, v katerih je izgubilo življenje več milijonov ljudi.

 

Letos praznujemo 75 let svobode v Evropi in zato je prav, da se zavedamo pomena svobode. Morda je to tudi priložnost, da ozavestimo njen pomen, saj smo delni odvzem svobode – v drugačni obliki – doživeli letos v času koronavirusa. In danes je čas, da ozavestimo, da le trdna povezanost med evropskimi narodi, solidarnost med njimi, skupna moč Evrope…lahko kljubuje zelo negotovim časom, ki jim iz dneva v dan zremo v oči.

 

Vsem želim, da si danes vzamemo nekaj trenutkov za praznovanje in za zavedanje, da svoboda ni samoumevna ter da naj bo dan Evrope vsak dan v naši zavesti.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

DELO – BESEDA, KI NAS SPREMLJA VSE ŽIVLJENJE

»Je treba delat«, »delo krepi telo in duha«, »z delom pridobivamo izkušnje in nova spoznanja«, »delo je lahko hobi«, »delo nas utrjuje«, »delo je vrednota«, »živeti od lastnega dela«…zanimiv pa je tudi pregovor: «Brez dela, ni jela.«

 

Delo je beseda, ki nas spremlja od rojstva dalje in jo dobro poznamo prav vsi. Do dela pa imamo kljub vsemu vsak drugačen odnos in temu primerni so tudi rezultati dela.

 

Beseda delo nas bo v okviru koledarja Rastoče knjige vodila v mesecu maju od obveznosti do obveznosti. Otroke bo vztrajno delo vodilo pri učenju in osvajanju novih znanj, odražalo pa se bo tudi v obliki pridobljenih ocen.

 

Vas, starši in nas zaposlene, bo delo spremljalo pri vsakdanjem opravljanju številnih obveznosti tako doma kot v službi. Mnogo dejavnikov vpliva na to ali bo delo dobro opravljeno in ali bomo poželi dobre rezultate glede na vložen trud in energijo. Med najpomembnejše dejavnike zagotovo sodijo vztrajnost pri delu, lastna zavzetost, trud, ki ga vložimo v delo, samozaupanje, da smo sposobni opraviti delo samostojno….

 

Za otroke je v tem trenutku učenje najpomembnejše delo, v katerega je treba vlagati veliko energije – ne zaradi ocen, temveč predvsem zaradi lastnega napredovanja, osebnega razvoja in »tlakovanja« možnosti za ustvarjalno prihodnost.

 

Glede na čas, ki ga vsi preživljamo pod vtisi številnih omejitev, bo morda tudi pogled na delo in priložnosti, dobil večji pomen. Morda se bomo šele zdaj prav zavedali, kaj pomeni imeti priložnost, da se lahko učimo in kaj pomeni imeti priložnost – delati, ko je veliko ljudi izgubilo možnost za delo ter možnost služiti denar za ekonomsko-socialno neodvisnost.

 

Tako naj bo za vse nas mesec maj – mesec priložnosti za delo ter mesec priložnosti za razmišljanje, kaj vse nam delo ponuja. A ob tem ne pozabimo, da je maj še vedno mesec ljubezni. Želim vam je obilo v vseh možnih oblikah in podobah.

 

ravnateljica Marijana Kolenko

Pismo deklice z Rastočo knjigo

Spoštovani!

 

Praznik 1. maj je zelo pomemben praznik in se ga potrudimo vsi razumeti, predvsem pa obeležiti na žlahten način. Letošnji praznik je zelo drugačen, zato sem se odločila, da prav za praznik dela ponudim v branje in razmišljanje »Pismo deklice z Rastočo knjigo«. Verjemite, da si je vredno vzeti čas, ga v miru prebrati, se z otroki pogovarjati o vsebini in delovati v skladu z vrednotami. V prihodnosti bomo vsi potrebovali pozitivni navdih, da bomo lažje živeli.

 

Čestitke za praznik 1. maj!

 

ravnateljica Marijana Kolenko

Obvestilo

Spoštovani vsi!

 

Pred nami sta dva pomembna praznika: 27. april – dan upora in 1. maj – praznik dela. Oba praznika nosita izjemno pomembno sporočilo za nas vse, zato je prav, da ju obeležimo vsak na svoj domoljubni način. Med dva praznika pa so se ujeli tudi prosti dnevi – za učence počitnice, v katerih želimo, da si vsi odpočijete od vseh obveznosti in si naberete nove sveže energije za zadnji del šolskega leta.

 

Užijte vsak dan posebej in se zavedajte privilegija, da ste zdravi!

 

ravnateljica

PLANET ZEMLJA – NAŠ PRVI DOM

22. APRIL – DAN ZEMLJE

 

V 50-tih letih obeleževanja dneva zemlje, se je prvič zgodilo, da je svet dobesedno obstal. Ali smo razumeli sporočilo tega »ustavljenega časa? Smo se vsaj danes, na DAN ZEMLJE, sposobni vprašati, kaj nam sporoča »obstali« korona čas in kaj nam iz dneva v dan sporoča narava /suša, velike vročine, pozebe, žledolomi, orkanski vetrovi, ki odkrivajo domove po svetu in tudi v našem okolju, ki ruvajo drevesa…ekstremni vremenski pojavi, ki nam odnašajo poljedelske letine…Predvsem nam narava sporoča, da smo ljudje na zemlji nepremišljeni, da živimo onkraj meja zmožnosti zemlje, ki nas ima preprosto dovolj v nepremišljenih posegih v naravo in okolje – naš prvi dom.

 

Današnji dan, ki ga bomo tudi mi v šoli – kljub izobraževanju na daljavo, obeležili in si za uro ali dve postavili ta temeljna vprašanja ter izprašali vest. Upam, da nam bo vsem skupaj ponudil kritični razmislek film ŽEJNA ZEMLJA, ki si ga lahko vsi skupaj danes ogledate na spletni povezavi, ki ste jo dobili učenci. Upam, da vas bo vsebina filma nagovorila /film ni fikcija, temveč zelo realen opomin vsakemu posamezniku in vsakemu zemljanu/, da od danes naprej delujemo odgovorno pri porabi vode, hrane, varovanju okolja, varovanju biotske raznovrstnosti, trajnostne mobilnosti…

 

DAN ZEMLJE – DAN ZA NAŠE INDIVIDUALNE SPREMEMBE!

 

ravnateljica Marijana Kolenko

Povabilo

vseslovensko petje

Praznik MOC

Spoštovani vsi.

 

Danes, 11. aprila 2020, je izjemen dan, saj Mestna občina Celje praznuje svoj praznik. Ob dvojnem praznovanju – prazniku Mestne občine Celje ter velikonočnih praznikih – Vam želimo veselo in radostno vzdušje.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

čestitka ob prazniku MOC

Velikonočni prazniki

Za nami so štirje tedni izobraževanja na daljavo, pred nami pa velikonočni prazniki, ki bodo v naše domove vnesli veselo praznično razpoloženje. Po napornih dnevih nas bo praznično vzdušje napolnilo z lepoto in novo energijo.

 

Veselo praznujte.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Svetovni dan zdravja

danzdravja

Naravoslovni dan

nd_nb2020

Obvestilo

Za razbremenitev učencev, staršev in tudi učiteljev, smo oblikovali ZAČASNE URNIKE za učence od 1. do 9. razreda. Urniki stopijo v veljavo v PONEDELJEK, 6. aprila 2020. Urniki so dosegljivi na spletni povezavi. Vsa podrobna navodila in usmeritve ste starši prejeli od ravnateljice, Marijane Kolenko, preko eAsistenta in operativne podrobnosti s strani razrednikov.

 

Ravnateljica, Marijana Kolenko

Svetovni dan pravljic

Nagovor ravnateljice

DOM – BESEDA IZ KOLEDARJA RASTOČE KNJIGE MESECA APRILA

 

»Ljubezen se pričenja doma, in ne gre za to, koliko naredimo…ampak, koliko ljubezni vložimo v to dejanje. /Mati Tereza/

 

DOM – beseda, ki smo jo vizionarsko zapisali v koledar Rastoče knjige kot da bi vedeli, kaj se nam bo dogajalo v Sloveniji in na svetu v tem času ter da bo beseda dom /ostani doma/ najpogosteje izrečena beseda na dan.

 

DOM je zdaj naše najbolj varno pribežališče, kjer so-bivamo 24 ur na dan. Družina zdaj dom doživlja s popolnoma novimi občutki, saj toliko ur na dan družine praviloma nikoli niso preživele skupaj.

 

Zdaj je dom praktično naš najpomembnejši vir za življenje: doma pripravljamo obroke hrane, čistimo, se učimo, beremo, telovadimo, se igramo, iščemo ustvarjalne priložnosti, se smejemo, veselimo…..A zdaj je dom tudi prostor, kjer se lahko bolj pogosto sporečemo, se »borimo« za računalnik, kjer se ustvarjajo napetosti, kjer smo včasih drug drugemu odveč….vsi ti obrazi doma so popolnoma normalni.

 

Vsi skupaj pa imamo prav zdaj, v času »velike neznanke« – koronavirusa – čas, da odkrijemo pravi pomen doma. Pomembno je, da se umirimo, poglobimo vase – v svoje občutke, se več pogovarjamo in poslušamo, se trudimo za strpno in dobro komunikacijo, si razdelimo obveznosti, si med seboj pomagamo, skupaj ustvarjamo….predvsem pa skupaj praznujemo in se veselimo.

 

Učenci, starši, učitelji: DOM dobiva novo-staro podobo. Dovolite si v njem predvsem veliko ljubezni, o kateri govori Mati Tereza, praznujte velikonočne praznike kot jih niste uspeli v zadnjih letih hitenja….

 

Dom predvsem čutite in ga napolnite z ljubeznijo…to bo ostalo vsem v najlepšem spominu tudi, ko bo to kaotično stanje že daleč za nami….Dom vam naj vedno ostane varen pristan!

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Nasveti za uspešno delo od doma

Tips for successful work from home_SI

Obvestilo

Priponka 1

Spoštovani starši, učenci in kolegi učitelji.

 

Petek je. Konec drugega tedna izobraževanja na daljavo, ki nas je obogatil z novimi izkušnjami ter tudi na novo odkritimi zagatami. V koledarju Rastoče knjige smo za mesec marec zapisali, da bomo živeli pomen besede ČUJEČNOST, kot da bi vedeli, kaj se bo dogajalo v tem mesecu. Zelo čutimo dogajanje tukaj in zdaj, saj se nam pred očmi odvijajo življenjske situacije ki jih nismo skusili do tega trenutka. Še vedno je najbolj pomembno, da OSTANEMO DOMA, da redno skrbimo za svoje zdravje, za dovolj gibanja, za zdravo prehrano, za vesele trenutke, da smo v družini dobronamerni, ko si delimo skupni prostor in se organiziramo ob računalnikih tako, da pridemo vsi na vrsto. Še bolj v teh dneh pridejo do izraza lastnosti posameznikov kot: strpno dogovarjanje, medsebojno podpiranje, odgovorno obnašanje, predvsem pa visoka zavest, da se iz danih pre-izkušenj lahko veliko naučimo.

 

Z učitelji se trudimo za pozitivne spremembe: da so gradiva vsak dan bolje pripravljena in da jih učenci lahko v največji možni meri samostojno opravijo. Vas, spoštovani starši pa ponovno nagovarjam, da dosledno preverjate, ali učenci vstopajo v spletne učilnice, kaj in kako delajo. Večino učencev in staršev lahko pohvalimo, da z veliko mero spoštovanja do znanja, opravljate naloge, žal pa je tudi nekaj primerov, ko učenci in starši niso prepoznali resnosti situacije in še vedno čakajo z učenjem. Menim, da si učenci med seboj tudi lahko nudijo odlično podporo pri učenju, saj je večina povezanih v skupine. Smo v situaciji, ko imamo priložnost biti ustvarjalni in inovativni in zdaj je čas, da oboje poleti med ljudi.

 

Ostanite doma in si naredite prijazen konec tedna.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

Materinski dan

materinskidan

Čutimo se lahko tudi na daljavo

Obvestilo

WP_20200318_13_40_00_Pro_novo

Dragi učenci, spoštovani starši, kolegi učitelji

 

Uspešno smo prekrmarili prvi teden v drugačnih pogojih. In prekrasna Pikapoka naše drugošolke Ane, naj bo zahvala za delo, ki smo ga opravili vsi in nas naj vodi tudi v prihodnjem tednu. K Pikapoki, ki prinaša srečo, dodajam tudi razmišljanje naše Rastoče deklice, ki stoji v avli šole in nas nagovarja v imenu Rastoče knjige.

 

Abeceda odličnosti nas uči strpnosti, solidarnosti, medsebojne pomoči, pozitivnega razmišljanja, ustvarjalnosti, še posebej v zahtevnih okoliščinah, učenja, odgovornega ravnanja……vse tisto, kar nas dela LJUDI. In da ne boste pozabili na Rastočo deklico, vas nagovarjam, da tudi doma sledite njenim vrednotam.

 

»Prebudimo v sebi najboljše, kar nosimo v svojih mislih, kar izrekamo pozitivnega drug drugemu in kar lahko udejanjimo zase in za ljudi ob sebi. Vsakdo zmore izreči lepo in pogumno besedo bratcu, sestrici, mami, očetu, babici, dediju, učiteljici, učitelju, sosedi, sosedu…..Vsakdo lahko napiše pogumno pesem, jo zapoje, posname in pošlje sošolcem, vsakdo lahko nariše risbico in jo pošlje učiteljici….in še komu…

 

Predvsem pa lahko vsakdo pripravi pogrinjek za skupno kosilo zase in za vse svoje okrog sebe ter uživa v druženju….

 

Bodite v teh dneh »rastoče deklice in rastoči fantje« naše šole in uresničujte vrednote sočloveka…

 

ravnateljica
Marijana Kolenko

Naše učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene kolegice in kolegi učitelji!

Vsi skupaj smo na poti nečesa novega in nepredvidljivega. Vsi imamo na desetine vprašanj, a prav malo odgovorov, kam nas bo pripeljal »čas korona virusa«.

 

Začeli smo z izobraževanjem na daljavo in se trudimo, da bi ostali tudi na daljavo povezani tako učenci, učitelji kot starši in seveda šola kot celota. Meni manjka dnevni živ – žav v šoli, a me navdaja zavedanje, da tako mora biti in da bomo le na ta način uspešno zmogli.

 

Učenci, tokrat je priložnost, da pokažete, da ste že samostojni in vztrajni pri učenju  in da ste lahko staršem v veliko pomoč.

 

Zavedam se, da nas občasno navdajajo strahovi in za ta čas Vam podarjam izjemno misel Aljoše Bagole: »Ko nas je STRAH, črke te besede premečimo v HRAST in rastimo POGUMNO, TRDNO IN PONOSNO«.

 

Niste sami – skupaj zmoremo in znamo veliko.

vaša ravnateljica, Marijana Kolenko

Obvestilo

Spoštovani starši.

 

Varnostni ukrep države, da vrtci in šole zapro svoja vrata je pred nami. V šoli smo ves čas dobro in preudarno skrbeli, da so vaši otroci – naši učenci, bili deležni vseh preventivnih ukrepov pred okužbami /povečana higiena rok, zračenje prostorov, veliko gibanja na prostem, predvsem pa pogovori o samozaščiti in odgovornem ravnanju vsakega posameznika …/ in tako Vas tudi zdaj, ko je ukrep zaprtja šol sprejela država, obveščamo, kako bomo ravnali v prihodnjih dveh tednih, od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020. Od vseh Vas pričakujemo, da naša priporočila v celoti resno in odgovorno spoštujete.

 

Prosimo Vas in tudi stare starše /v primeru, da so kakorkoli vključeni v življenje in delo šole/, da resno in odgovorno naredite vse potrebno, da se vaši otroci ali vi ne bi izpostavljali nevarnostim okužbe. Zaprta šola za učence pomeni opravljati naloge na drugi lokaciji – to je doma.

 

Naša šola se je skupaj še z ostalimi celjskimi osnovnimi šolami ter ustanoviteljico Mestno občino Celje poenotila, da v prihajajočih dveh tednih poteka izobraževanje na daljavo.

 

Učitelji bodo od ponedeljka dalje pripravljali gradiva in vse potrebne informacije za učence /po razredih in po predmetih/, ki bodo doma opravili dogovorjene obveznosti.

 

Učenci razredne stopnje bodo lahko dostopali do gradiva preko spletne strani, kjer se bo nahajal gumb »izobraževanje na daljavo«.

 

Učenci predmetne stopnje bodo do gradiva dostopali preko spletne učilnice. Uporabniško ime in geslo so učenci dobili v šoli, v primeru, da so ga izgubili, se obrnite na računalnikarja Aleša Videnška, preko eAsistenta.

 

Za redno in sprotno delo so odgovorni učenci, od Vas, spoštovani starši, pa pričakujemo, da jih boste kontrolirali, kako so opravili samostojno učenje.

 

Vsekakor je teh 14 dni odlična priložnost, da otroci zelo redno delajo za šolo, saj ne bodo imeli številnih dodatnih interesnih dejavnosti, ki jim jemljejo velik del časa, ki bi ga sicer naj namenili šoli in učenju, poglabljajo znanja, odpravljajo šibke točke pri posameznih predmetih, več berejo, predvsem pa se učijo samostojnosti in odgovornega ravnanja.

 

ZELO POMEMBNO: nikakor naj otroci – učenci ne hodijo po trgovskih centrih ali v javne zaprte prostore, saj je tam največ verjetnosti za okužbe. Prav tako se naj izogibajo stikom v zunanjem okolju in s starejšimi ljudmi. Ukrep, da šole zapremo, je pomemben ukrep, ki bo preprečil širjenje okužb in ga moramo spoštovati vsi.

 

Vemo, da Vas je večina staršev zelo odgovornih in preudarnih, a kljub temu Vas prosimo, da se ne ravnate po FB novicah ali novicah po Twitterju, da ne širite dvomov in ne komentirate po javnih omrežjih. Komentarji po javnih omrežjih so slaba preventiva, vnašajo pa zelo veliko nezaupanja in nestrokovnih razprav. Prav tako v prihodnjih dneh otrokom zelo omejite zadrževanje na socialnih omrežjih in da ste pri tem vi zelo dosledni ter imate vpogled, kaj vaši otroci počno.

 

Vas, spoštovani starši, bomo po potrebi sproti obveščali preko e-Asistenta in elektronske pošte, da boste vsi deležni pravočasnih in korektnih informacij.

 

Verjamem, da smo v teh letih zgradili visoko kulturo sodelovanja in spoštovanja dogovorov, da bomo skupaj dokazali, da se znamo obnašati zelo odgovorno in preventivno, predvsem pa varovati svoje zdravje in zdravje vseh ob nas.

 

Skupaj bomo zagotovo zmogli.

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko

Varstvo za otroke celjskih osnovnih šol in vrtcev (NOVO)

Spoštovani,

 

v skladu z odlokom vlade o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah, Mestna občina Celje ne bo zagotavljala nujnega varstva vrtčevskih in osnovnošolskih otrok.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zapisalo:

 

Vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi, organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.
Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.
Prepoved smo skrbno in strokovno premislili. Ukrep je nujen, a za zdravje prav vseh je bil neizbežen.

 

Mestna občina Celje bo navodila upoštevala, varstvo pa zagotovila takoj, ko bo to dovoljeno. Upamo, da si bodo v vmesnem času starši uspeli zagotoviti ustrezno varstvo.

 

Parkiranje bo brezplačno

 

Obveščamo vas, da bodo do nadaljnega javna parkirišča Mestne občine Celje za občane brezplačna. Glede na to, da smo ustavili javni potniški promet, si želimo tako pomagati občankam in občanom.

 

Vsem Celjankam in Celjanom in seveda tudi vam, novinarjem, želimo, da ostanete zdravi.

 

Lep pozdrav,

Alja Tihle Hren
Mestna občina Celje

Poziv Sekcije za primarno pediatrijo ob epidemiji Covid-19

Slovenski pediatri pozivamo vse prebivalce Slovenije, še posebno pa starše vseh otrok in mladostnike, da zaradi hitrega širjenja okužb z virusom covid-19 v naslednjih tednih skrbno
spremljajo javna opozorila s strani države in se dosledno držijo vseh podanih navodil. Otroci in mladostniki omenjeno bolezen večinoma prebolevajo v blažji obliki, vendar zaradi tega
tudi pomembno prispevajo k širjenju virusa v družbi. Ravno zaradi tega je v trenutni situaciji najpomembnejše, da so otroci in mladostniki za nekaj tednov izključeni ne samo iz vrtcev, šol in fakultet ampak tudi iz vseh oblik druženja ali skupinskih športnih in drugih aktivnosti. Zato odsvetujemo vsa druženja otrok v zaprtih prostorih, igranje na skupnih igralih ali obiskovanje sorodnikov in prijateljev. Družine naj se zadržujejo doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja z drugimi. Športne aktivnosti lahko skupaj z otrokom izvajamo zunaj na prostem individualno. Prav tako naj to ne bo čas celodnevnega virtualnega druženja, ki sicer ne predstavlja nevarnosti za širjenje virusa, je pa kljub vsemu tvegano početje za otroke in mladostnike, če je časovno in vsebinsko nenadzorovano. Večji otroci in mladostniki, ki bodo mogoče v naslednjih dneh ostali sami v domači oskrbi, naj se v tem času ne družijo s sošolci ampak ostanejo pri sebi doma. Upoštevajo naj tudi navodila šol v tem času.

 

Starši, naučite svoje otroke in mladostnike samostojnosti in previdnosti v skladu s starostjo, ker bomo na tak način uspešnejši in bo to dobra naložba za prihodnost. Starejši ljudje in kronično bolni ljudje lahko težje prebolevajo okužbo s korona virusom, zato naredite vse, da jih ne okužite. Babic in dedkov tokrat ne vključujmo v čuvanje otrok. Z upoštevanjem higienskih navodil, navodil glede druženja in z medsebojno solidarnostjo poskrbimo za najbolj ranljive skupine naše družbe ter dokažimo vsem, da nam je mar za ljudi okoli sebe.

 

V primeru, da vaši otroci in mladostniki zbolijo, pokličite njihovega izbranega zdravnika in izkoristite vse možnosti svetovanja preko elektronske pošte ali telefona in prihajajte v naše ambulante in v dežurne službe samo v nujnih primerih in najavljeno.

 

V imenu Sekcije za primarno pediatrijo ZZP

Denis Baš dr.med.spec pediater, podpredsednik
Ljubljana, 13.3.2020

Dokument - koronavirus

Nujno obvestilo - Preprečevanje okužbe s koronavirusom

Spoštovani starši!

 

Za vas in otroke je danes zadnji dan zimskih počitnic, kar pomeni, da se boste ta konec tedna pripravljali na začetek rednega pouka. V teh dneh lahko spremljate dogajanje glede novega koronavirusa po medijih, da pa ne bo prevelike zmede, Vas želim seznaniti z nekaterimi informacijami. Prosim, da jih v miru preberete, se z otroki pogovorite, predvsem pa ravnate v skladu z zapisanim.

 

Ministrstvo za zdravje RS ugotavlja, da je glede na izbruhe okužb možnost pojava novega koronavirusa v Sloveniji velika. V zvezi z njim je še veliko neznank, zato je prav, da vsi redno spremljamo obvestila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zunanjega ministrstva ter upoštevamo preventivne ukrepe.

 

Odgovornost in preventivno ravnanje pričakujem od vas doma, mi v šoli bomo prav tako ravnali zelo odgovorno.

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo(vsaj 1 minuto). V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi.
 • Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

 

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb. Z njimi bomo seznanili vse zaposlene v šoli ter učence.

 

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja okužb je nujno potrebna tudi Vaša pomoč. Prosimo edino, da vse preventivne ukrepe izvajate – izvajamo brez panike.

 

V primeru spremenjenih razmer glede pojava okužb se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih Vas bomo sproti obveščali. V tem trenutku je šola storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vse dejavnosti nemoteno potekali.

 

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Otroci se naj naučijo kašljati in kihati v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Nujno naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo. Bolan otrok ne sme v kolektiv! Če bo otrok zbolel v šoli, vas bomo obvestili, da pridite ponj in ga odpeljite domov.
 • Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

 

Verjamem, da Vam bodo poslana navodila in informacije pomagale, da boste umirjeno uredili nekaj temeljnih navad v teh dneh, predvsem pa zelo pozorno spremljali svoje otroke, da se še bolj potrudijo za higieno in ravnanje.

 

Nikakor ne pozabite, da si otroci v torbico dodajo še svoje papirnate robčke in jih imajo pri sebi za vsak slučaj.

 

Vir informacij:https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

 

Želim Vam vse dobro in ne pozabite, da dobra volja in veselje krepita naš imunski sistem ter smo zaradi tega mnogo bolj odporni proti okužbam!

 

ravnateljica
Marijana Kolenko

Obvestilo

Spoštovani starši in naši učenci!

 

V ponedeljek, 2. 3. 2020 ponovno pričenjamo z rednim šolskim delom. Preden pridejo otroci v šolo Vas vabimo, da se z njimi dobro pogovorite glede preventivnega ravnanja pred okužbami – tudi koronavirusom. Pozorno si oglejte grafične prikaze ravnanj kot preventivno delovanje in se vsi tega tudi držite. Verjamem, da bomo z doslednim ravnanjem in vzdrževanjem visoke higiene rok ter spoštovanjem ostalih pravil, ostali zdravi.

 

Vsem želim uspešno v nov delovni teden.

 

ravnateljica, Marijana Kolenko

image001
image002

DOGODKI

NAPOVED PRIHAJAJOČIH DOGODKOV

8
Feb

Sodelovanje učencev naše šole na dogodku ob slovenskem kulturnem prazniku

Muzej novejše zgodovine Celje
ob 10.00
08.02.2020

PREŠERNOVANJE na Prešernovi našim učencem omogoča predstavitev umetnosti in kulture izven šole, kar je za učence izjemnega pomena. Vabimo vas, da se nam pridružite v Muzeju novejše zgodovine in se naužijete umetnosti v mesecu kulture.

21
Feb

TRADICIONALNA PUSTNA POVORKA OŠ LAVA

v mestu
od 10.00
21.02.2020

V PETEK, 21 februarja 2020 bomo že 15. leto zapored z našo pustno povorko potrdili skrb za našo slovensko bogato kulturno dediščino ter navade in običaje v času pusta. Zelo bomo veseli, če se nam boste, spoštovani starši pridružili na pustni povorki ali si nas prišli ogledat na mestne ulice. Tokrat izjemoma v petek, saj smo računali, da v soboto ne bi bilo takšnega odziva zaradi zimskih počitnic.

29
Mar

DOBRODELNI KONCERT »Pozdrav pomladi in upanja« – ODPOVEDAN

v Celjskem domu
ob 17.00
29.03.2020

Vsako leto se potrudimo pripraviti kakovosten in vrhunski glasbeni dogodek, z vstopnicami pa zbrati nekaj potrebnih sredstev za otroke. Dobrodelni koncert je namenjen vsem nam in tudi krajanom, občanom in verjamem, da bomo tudi tokrat napolnili dvorano Celjskega doma ter zbrali nekaj denarja za dejavnosti otrok.

NOVICE

Šolski časopis

Izšel je naš težko pričakovani spletni časopis Čveke z Lave iz daljave.

Read More

OBVESTILO ZA UČENCE VOZAČE – dec 2019

Obveščamo vas, da bo v torek, 24. 12. 2019, odhod avtobusa domov za vse učence vozače ob 12.40 s postajališča pri trgovini na Lavi.

Read More

OBVESTILO ZA STARŠE VOZAČEV

Obveščamo vas, da se je s 1. 11. 2019 spremenil vozni red za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje. Linija 1 in 2 so združili v eno t.i. krožno linijo, ki sedaj poteka v smeri: ŽP – Ostrožno – Lokrovec – Nova vas – ŽP.

Read More

OBVESTILO O POJAVU NAGLAVNIH UŠI

Obveščamo Vas, da so se v šoli ponovno pojavile uši.

Read More

OBVESTILO ZA UČENCE VOZAČE

V ponedeljek, 4. 11. 2019, prične veljati malce spremenjen vozni red šolskega avtobusa. Odhod avtobusa v smeri Babno, Medlog, Gorica pri Šmartnem bo po novem voznem redu ob 13.45 s postajališča pred trgovino. Varstvo vozačev za učence, ki čakajo na ta avtobus, bo organizirano 6. šolsko uro (12.40 – 13.25).

Read More

Poletno počitniško varstvo – 2019

Vabimo vas k vpisu v POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO, ki ga na I. OŠ Celje organizirajo že 5. leto zapored, in sicer od 26. 6. do 30. 8. 2019 med 6.00 in 16.30. Namenjeno je vsem učencem od 1. do 5. razreda. Podrobnejše informacije in prijavnico najdete na povezavi http://www.iosce.si/ppv/

Read More

NAZIV »SIMBIOZA ŠOLA«

Naložba v odnos učencev do starejših se nam je ob koncu tega leta obrestovala, saj smo prejeli naziv SIMBIOZA ŠOLA ter dokazali, da je sobivanje v simbiozi nekaj lepega, normalnega in čustveno bogatega.

Read More

Poletno počitniško varstvo – 2018

Dragi starši. V letošnjem letu bo v sodelovanju z Mestno občino Celje ponovno na I. OŠ Celje organizirano poletno počitniško varstvo za učence od 1. do 5. razreda. Podrobnejše informacije najdete na povezavi http://www.iosce.si/ppv/

Read More

Slovenska bakla

V mestu Celju se bo pred začetkom olimpijskih iger ustavila »Slovenska bakla«. Mesto Celje slavi po številnih športnih aktivnostih ter podpori športu, tako smo tudi dobili priložnost, da pripravimo dogodek ob prihodu olimpijske bakle.

Read More

Zbiralna akcija odpadnega reklamnega gradiva

Vabimo vse učence OŠ Lava, starše in zaposlene OŠ Lava da se pridružite zbiralni akciji odpadnega reklamnega gradiva.

Read More