ČLANI SVETA ZAVODA

(29. 6. 2016 – 28. 6. 2020)

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Milena Miklavčič
Maja Vaš
Breda Arnšek

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Romana Zabret
Pavel Stermecki
Sandi Šarman

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH

Janja Rozman
Vanja Ocvirk Karner
Tanja Stermecki
Marko Kopriva
Bojan Poznič

 

Predsednica Sveta zavoda: Vanja Ocvirk – Karner