PREDSTAVNIKI IN NAMESTNIKI SVETA STARŠEV

Šolsko leto 2021/2022

Razred
Ime in priimek predstavnika
Ime in priimek namestnika
1. A
Katja Marn
Urban Jazbinšek
1. B
Matej Blatnik
Tanja Potočnik
1. C
Ana Marinc
Darja Brežnik
2. A
Hajdi Jazbinšek Korošec
Rok Marn
2. B
Maja Rošer
Marjeta Pravdič
2. C
Tina Mlakar
Teja Tisel
3. A
Aleksandra Conradi
Živa Eržen
3. B
David Horvat
Neli Blagotinšek
4. A
Andreja Vipotnik Ravnak
Petra Kontarček Rabuza
4. B
Vesna Štukovnik
Anka Alič
4. C
Viki Mlakar
Tomaž Dražumerič
5. A
Rok Rakoš
Simon Zlodej
5. B
Mirela Žnidarec
Alenka Šerbec
6. A
Ursula Nikolac
Katarina Gajšek
6. B
Eržen Živa
Gabriela Kolar
7. A
Brigita Čepelnik Knez
Mateja Žučko
7. B
Polona Kastelic
Veronika Polak
8. A
Milena Miklavčič
Tina Kramer
8. B
Barbara Zavolovšek-Železen
Urška Pirc
8. C
Maja Vaš
Maša Žmajde
9. A
Marjeta Peperko
Mateja Brežnik
9. B
Špela Podgornik