Zaposleni na šoli

Vodstvo šole

Marijana Kolenko

Ravnateljica

Telefon: 03/4250-921
E-naslov: marijana.kolenko@guest.arnes.si

Lorena Jenšterle

Pomočnica ravnateljice

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: pomocnikravnatelja@oslava.si

Šolska svetovalna služba

Nataša Mojškerc

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-914
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Lorena Jenšterle

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Sara Pungaršek

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-912
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Tajništvo

Knjižnica

Vodja prehrane

Maša Žmajde

tajnica VIZ

Telefon: 03/4250-900
Fax: 03/4250-928
E-naslov: tajnistvo@oslava.si

Metka Lesjak

knjižničarka

Telefon: 03/4250-927
E-naslov: knjiznica@oslava.si

Ksenija Koštomaj

Vodja prehrane, razredničarka 6. B, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si

Učitelji

Vesna Lupše

razrednik 1. A, razredni pouk

E-pošta: vesna.lupse@oslava.si

Alenka Žerovnik

druga strokovna delavka v 1.B razredu, OPB5

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si

Melita Čeh

druga strokovna delavka v 1. a, OPB 5

E-pošta: melita.ceh@oslava.si

Lucija Brečko

razrednik 3. C, razredni pouk

Nadomešča Andrejo Golouh (porodniška)
E-pošta: lucija.brecko@oslava.si

Laura Janžovnik Gregorc

razrednik 5. A, razredni pouk, jutranje varstvo

Nadomešča Katrin Sevšek (porodniška)
E-pošta: laura.janzovnik@oslava.si

Marko Kolarič

razrednik 6. a, tehnika in tehnologija

E-Pošta: marko.kolaric@oslava.si

Janja Rozman

razredničarka 7. B, angleščina

E-pošta: janja.rozman@oslava.si

Sabina Hriberšek

razredničarka 9. A, zgodovina, geografija

E-pošta: sabina.hribersek@oslava.si

Ksenija Koštomaj

vodja prehrane, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si

Monika Žuran

glasbena umetnost, OPB 8, OPZ, MPZ

E-pošta: monika.zuran@oslava.si

Brina Posinek

fizika, matematika, OPB &, OPB 8

E-pošta: brina.posinek@oslava.si

Sanja Golob

OPB 1, OPB 2, jutranje varstvo

E-pošta: sanja.golob@oslava.si

Živa Doberšek

angleščina na razredni stopnji, OPB 6, OPB 8, jutranje varstvo

Nadomešča Darjo Lebeničnik (porodniška)
E-pošta: ziva.dobersek@oslava.si

Sara Pungaršek

OPB 6, svetovalno delo

E-pošta: sara.pungarsek@oslava.si

Regina Potočnik

OPB 4, OPB 7

E-pošta: regina.potocnikk@oslava.si

Katja Kitanovska Kos

OPB 6, učna pomoč za učence tujce

E-pošta: katja.kitanovska@oslava.si

Nevenka Ozebek

razrednik 1. B, razredni pouk

E-pošta: nevenka.ozebek@oslava.si

Bojana Šergan

razrednik 2. A, razredni pouk

E-pošta: bojana.sergan@oslava.si

Natalija Košir

razrednik 3. A, razredni pouk

E-pošta: natalija.kosir@oslava.si

Nataša Anderlič

razrednik 4. A, razredni pouk

E-pošta: natasa.anderlic@oslava.si

Tjaša Ocvirk

razrednik 5. B, razredni pouk

E-pošta: tjasa.ocvirk@oslava.si

Tjaša Lazar

razredničarka 6. b, angleščina

E-pošta: tjasa.lazar@oslava.si

Vanja Ocvirk Karner

razredničarka 8. A, matematika

E-pošta: vanja.ocvirk-karner@oslava.si

Tanja Koželnik

razredničarka 9. B, slovenščina

E-pošta: tanja.kozelnik@oslava.si

Marko Kopriva

šport

E-pošta: marko.kopriva@oslava.si

Katja Kovše

likovna umetnost, ROID

E-pošta: katja.kovse@oslava.si

Laura Čater

slovenščina, geografija, OPB 5

E-pošta: laura.cater@oslava.si

Eva Kragolnik

angleščina na razredni stopnji, OPB 2, jutranje varstvo

Nadomešča Taro Filipovič (porodniška)
E-pošta: eva.kragolnik@oslava.si

Leja Dvoršek

angleščina na razredni stopnji, OPB 4, OPB 8, jutranje varstvo

Nadomešča Saro Plahuta (porodniška)
E-pošta: leja.dvorsek@oslava.si

Danijela Lapornik

OPB 7, jutranje varstvo

E-pošta: danijela.lapornik@oslava.si

Nataša Mojškrc

OPB 6, svetovalno delo

E-pošta: natasa.mojskrc@oslava.si

Brigita Gaberšek

druga strokovna delavka v 1. A razredu, OPB 5

Nadomešča Marušo Globačnik (porodniška odsotnost)
E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si

Mateja Čatar

razrednik 2. B, razredni pouk

E-pošta: mateja.catar@oslava.si

Ksenija Senegačnik

razrednik 3. B, razredni pouk

E-pošta: ksenija.senegacnik@oslava.si

Polona Hrovat

razrednik 4. B, razredni pouk

E-pošta: polona.hrovat@oslava.si

Andreja Baš

razrednik 5. C, razredni pouk

E-pošta: andreja.bas@oslava.si

Polona Gracer

razredničarka 7. A, državljanska kultura in etika, neobvezni izbirni predmet nemščina, jutranje varstvo

E-pošta: polona.gracer@oslava.si

Neja Tkalec

razredničarka 8. b, fizika, matematika, OPB 8

E-pošta: neja.tkalec@oslava.si

Bojan Poznič

razrednik 9. C, kemija, biologija, naravoslovje

E-pošta: bojan.poznic@oslava.si

Igor Krstič

šport

E-pošta: igor.krstic@oslava.si

Aleš Videnšek

matematika, ROID

E-pošta: ales.vidensek@oslava.si

Tjaša Gerčar

slovenščina

Nadomešča Nino Senica
E-pošta: tjasa.gercar@oslava.si

Aleksander Špec

OPB 3, jutranje varstvo

E-pošta: aleksander.spec@oslava.si

Brigita Gaberšek

OPB 5

E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si

Alenka Žerovnik

OPB 5

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si

Ostali zaposleni

Hišnik: Boštjan Dobovičnik
Kuharice: Simona Esih, Katja Skerbiš, Vanja Šelih
Kuhinjska pomočnica: Jolanda Cmok
Snažilke: Dragica Keser, Mirsada Brković, Simona Brili, Mihaela Cvek, Majda Kolar
Učna pomoč za učence tujce: Katja Kitanovska Kos
Specialni/inkluzivni pedagog: Nada Šarenac Jarc, Katja Brežnik, Tamara Jelen
Socialni pedagog: Tjaša Tiršek (odsotna – porodniški dopust)
Logopedinji: Tanita Pražen, Martina Škoflek
Spremljevalke učencev: Karmen Čepin, Kristina Peštalić, Laura Drolc
Delavci preko programa javnih del: Viktorija Moćić

Skip to content