Zaposleni na šoli

Vodstvo šole

Marijana Kolenko

Ravnateljica

Telefon: 03/4250-921
E-naslov: marijana.kolenko@guest.arnes.si

Sanja Otto

Pomočnica ravnateljice, OPB 8

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: pomocnikravnatelja@oslava.si

Šolska svetovalna služba

Veronika Radjenović

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-912
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Urška Stepišnik

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-912
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Tajništvo

Knjižnica

Vodja prehrane

Maša Žmajde

tajnica VIZ

Telefon: 03/4250-900
Fax: 03/4250-928
E-naslov: tajnistvo@oslava.si

Metka Lesjak

knjižničarka

Telefon: 03/4250-927
E-naslov: knjiznica@oslava.si

Ksenija Koštomaj

Vodja prehrane, razredničarka 6. B, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si

Učitelji

Vesna Lupše

razrednik 1. A, razredni pouk

E-pošta: vesna.lupse@oslava.si

Katrin Sevšek

druga strokovna delavka v 1. A, jutranje varstvo, angleščina na razredni stopnji

E-pošta: katrin.sevsek@oslava.si

Mateja Čatar

razrednik 2. A, razredni pouk

E-pošta: mateja.catar@oslava.si

Natalija Košir

razrednik 3. A, razredni pouk

E-pošta: natalija.kosir@oslava.si

Polona Hrovat

razrednik 4. A, razredni pouk

E-pošta: polona.hrovat@oslava.si

Andreja Baš

razrednik 5. B, razredni pouk

E-pošta: andreja.bas@oslava.si

Ksenija Koštomaj

Vodja prehrane, razredničarka 6. B, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si

Bojan Poznič

razrednik 8. A, kemija, biologija, naravoslovje

E-pošta: bojan.poznic@oslava.si

Vanja Ocvirk Karner

razredničarka 9. A, matematika

E-pošta: vanja.ocvirk-karner@oslava.si

Katja Kovše

likovna umetnost, ROID

E-pošta: katja.kovse@oslava.si

Brina Posinek

fizika, matematika

E-pošta: brina.posinek@oslava.si

Tjaša Lazar

angleščina, OPB

E-pošta: tjasa.lazar@oslava.si

Andreja Golouh

OPB 2, angleščina na razredni stopnji

E-pošta: andreja.golouh@oslava.si

Eva Goršič

OPB 5

E-pošta: eva.gorsic@oslava.si

Lara Korez, Sanja Otto

OPB 8

E-pošta: lara.korez@oslava.si
E-pošta: pomocnikravnatelja@oslava.si (Sanja Otto)

Maruša Globačnik

razrednik 1. B, razredni pouk

E-pošta: marusa.globacnik@oslava.si

Brigita Gaberšek

druga strokovna delavka v 1. B, OPB 3

E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si

Nevenka Ozebek

razrednik 2. B, razredni pouk

E-pošta: nevenka.ozebek@oslava.si

Ksenija Senegačnik

razrednik 3. B, razredni pouk

E-pošta: ksenija.senegacnik@oslava.si

Nataša Anderlič

razrednik 4. B, razredni pouk

E-pošta: natasa.anderlic@oslava.si

Darja Lebeničnik

angleščina na razredni stopnji, geografija, jutranje varstvo

E-pošta: darja.lebenicnik@oslava.si

Nina Senica

razrednik 7. A, slovenščina

E-pošta: nina.senica@oslava.si

Tanja Koželnik

razredničarka 8. B, slovenščina

E-pošta: tanja.kozelnik@oslava.si

Sabina Hriberšek

razredničarka 9. B, zgodovina, geografija

E-pošta: sabina.hribersek@oslava.si

Marko Kolarič

tehnika

E-pošta: marko.kolaric@oslava.si

Aleš Videnšek

matematika, ROID

E-pošta: ales.vidensek@oslava.si

Laura Janžovnik Gregorc

matematika, naravoslovje, geografija, OPB

E-pošta: laura.janzovnik@oslava.si

Brigita Gaberšek in Katrin Sevšek

OPB 3

E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si
E-pošta: katrin.sevsek@oslava.si

Alenka Žerovnik in Urška Stepišnik

OPB 6

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si
E-pošta: urska.stepisnik@oslava.si

Tara Filipovič

razrednik 1. C, razredni pouk

E-pošta: tara.filipovic@oslava.si

Alenka Žerovnik

druga strokovna delavka v 1. C, jutranje varstvo, OPB 6

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si

Bojana Šergan

razrednik 2. C, razredni pouk

E-pošta: bojana.sergan@oslava.si

Sara Plahuta

razrednik 3. C, razredni pouk

E-pošta: sara.plahuta@oslava.si

Tjaša Ocvirk

razrednik 5. A, razredni pouk

E-pošta: tjasa.ocvirk@oslava.si

Laura Čater

razredničarka 6. A, slovenščina, geografija

E-pošta: laura.cater@oslava.si

Janja Rozman

razredničarka 7. B, angleščina

E-pošta: janja.rozman@oslava.si

Polona Gracer

razrednik 8. C, Domovinska in državljanska kultura in etika, izbirni predmet nemščina, neobvezni izbirni predmet nemščina

E-pošta: polona.gracer@oslava.si

Igor Krstič

šport

E-pošta: igor.krstic@oslava.si

Marko Kopriva

šport

E-pošta: marko.kopriva@oslava.si

Monika Žuran

Glasbena umetnost, OPB, OPZ, MPZ

E-pošta: monika.zuran@oslava.si

Sanja Golob

OPB 1, jutranje varstvo

E-pošta: sanja.golob@oslava.si

Aleksander Špec

OPB 4

E-pošta: aleksander.spec@oslava.si

Lara Korez in Monika Žuran

OPB 7

E-pošta: lara.korez@oslava.si
E-pošta: monika.zuran@oslava.si

Ostali zaposleni

Hišnik: Boštjan Dobovičnik
Kuharice: Simona Esih, Katja Skerbiš, Vanja Šelih
Kuhinjska pomočnica: Jolanda Cmok
Snažilke: Dragica Keser, Mirsada Brković, Simona Brili, Mihaela Cvek, Elmedina Ljutić, Majda Kolar (nadomešča Janna Zorko)
Svetovalni delavki za polovični delovni čas: Veronika Radjenović, Urška Stepišnik
Specialni pedagog: Nada Šarenac Jarc, Nataša Tarkuš Pogorevc
Socialni pedagog: Tjaša Tiršek
Logopedinji: Tanita Pražen, Martina Škoflek
Psihologinja: Nuša Kramberger
Spremljevalci učencev: Melita Čeh, Ula Pihler, Vlasta Tomc
Delavci preko programa javnih del: Anja Mijatović, Klara Štefanec