Zaposleni na šoli

Vodstvo šole

Marijana Kolenko

Ravnateljica

Telefon: 03/4250-921
E-naslov: ravnatelj@oslava.si

Lorena Jenšterle

Pomočnica ravnateljice

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: pomocnikravnatelja@oslava.si

Šolska svetovalna služba

Nataša Mojškerc

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-914
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Lorena Jenšterle

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Sara Pungaršek

Svetovalna delavka, socialna pedagoginja

Telefon: 03/4250-912
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Tajništvo

Knjižnica

Vodja prehrane

Maša Žmajde

tajnica VIZ

Telefon: 03/4250-900
Fax: 03/4250-928
E-naslov: tajnistvo@oslava.si

Metka Lesjak

knjižničarka

Telefon: 03/4250-927
E-naslov: knjiznica@oslava.si

Ksenija Koštomaj

Vodja prehrane

E-naslov: ksenija.kostomaj@oslava.si

Učitelji

Vesna Lupše

razrednik 1. A, razredni pouk

E-pošta: vesna.lupse@oslava.si

Aleksandra Žuželj

druga strokovna delavka v 1. B

Nadomešča: Brigito Gaberšek
E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si

Natalija Košir

razrednik 3. A, razredni pouk

E-pošta: natalija.kosir@oslava.si

Nataša Anderlič

razrednik 4. A, razredni pouk

E-pošta: natasa.anderlic@oslava.si

Tjaša Ocvirk

razrednik 5. A, razredni pouk

E-pošta: tjasa.ocvirk@oslava.si

Tanja Koželnik

razredničarka 6. A, slovenščina

E-pošta: tanja.kozelnik@oslava.si

Marko Kolarič

razrednik 7. A, tehnika in tehnologija

E-Pošta: marko.kolaric@oslava.si

Sabina Hriberšek

razredničarka 8. B, zgodovina, geografija

E-pošta: sabina.hribersek@oslava.si

Ksenija Koštomaj

biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si

Ema Golavšek

glasbena umetnost, OPZ, MPZ, OPB 7

E-pošta: ema.golavsek@oslava.si

Brina Posinek

fizika, matematika

E-pošta: brina.posinek@oslava.si

Katrin Sevšek

angleščina na razredni stopnji, OPB 7, jutranje varstvo

E-pošta: katrin.sevsek@oslava.si

Tara Filipovič

jutranje varstvo, OPB 3

E-pošta: tara.filipovic@oslava.si

Alenka Žerovnik

OPB 6

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si

Maruša Globačnik

razrednik 1. B, razredni pouk

E-pošta: marusa.globacnik@oslava.si

Nevenka Ozebek

razrednik 2. A, razredni pouk

E-pošta: nevenka.ozebek@oslava.si

Ksenija Senegačnik

razrednik 3. B, razredni pouk

E-pošta: ksenija.senegacnik@oslava.si

Polona Hrovat

razrednik 4. B, razredni pouk

E-pošta: polona.hrovat@oslava.si

Andreja Baš

razrednik 5. B, razredni pouk

E-pošta: andreja.bas@oslava.si

Laura Čater

razrediničarka 6. B, slovenščina, geografija

E-pošta: laura.cater@oslava.si

Tjaša Lazar

razredničarka 7. B, angleščina

E-pošta: tjasa.lazar@oslava.si

Vanja Ocvirk Karner

razredničarka 9. A, matematika

E-pošta: vanja.ocvirk-karner@oslava.si

Marko Kopriva

šport

E-pošta: marko.kopriva@oslava.si

Natalija Jeraj

likovna umetnost, ROID

Nadomešča: Katjo Kovše
E-pošta: natalija.jeraj@oslava.si
E-pošta: katja.kovse@oslava.si

Bojan Poznič

kemija, biologija, naravoslovje

E-pošta: bojan.poznic@oslava.si

Darja Lebeničnik

angleščina na razredni stopnji, OPB 7, OPB 8

E-pošta: darja.lebenicnik@oslava.si

Živa Doberšek

NIP šport, OPB 7

E-pošta: ziva.dobersek@oslava.si

Aleksander Špec

OPB 4

E-pošta: aleksander.spec@oslava.si

Melita Čeh

druga strokovna delavka v 1. A, OPB 6, jutranje varstvo

E-pošta: melita.ceh@oslava.si

Mateja Čatar

razrednik 2. B, razredni pouk

E-pošta: mateja.catar@oslava.si

Bojana Šergan

razrednik 3. C, razredni pouk

E-pošta: bojana.sergan@oslava.si

Sara Plahuta Urbanija

razrednik 4. C, razredni pouk

E-pošta: sara.plahuta@oslava.si

Laura Janžovnik Gregorc

razrednik 5. C, razredni pouk

E-pošta: laura.janzovnik@oslava.si

Janja Rozman

razredničarka 6. C, angleščina

E-pošta: janja.rozman@oslava.si

Polona Gracer

razredničarka 8. A, državljanska kultura in etika, NIP nemščina, DSP

E-pošta: polona.gracer@oslava.si

Neja Stuhne

razredničarka 9. b, fizika, matematika

E-pošta: neja.tkalec@oslava.si

Laura Kikel

šport

E-pošta: laura.kikel@oslava.si

Aleš Videnšek

matematika, ROID

E-pošta: ales.vidensek@oslava.si

Maja Trebše

OPB 5, glasbena umetnost na razredni stopnji

Nadomešča: Andrejo Štelcer
E-pošta: andreja.golouhr@oslava.si

Nina Senica

slovenščina

E-pošta: danijela.sekej@oslava.si

Sanja Golob

OPB 1, OPB 2

E-pošta: sanja.golob@oslava.si

Eva Kragolnik

jutranje varstvo, DSP tujci, OPB 6, gospodinjstvo na razredni stopnji

E-pošta: eva.kragolnik@oslava.si

Ostali zaposleni

Hišnik: Boštjan Dobovičnik
Kuharice: Simona Esih, Katja Verbič, Vanja Šelih
Kuhinjska pomočnica: Jolanda Cmok
Snažilke: Dragica Keser, Mirsada Brković, Simona Brili, Mihaela Cvek, Sandra Gašperčič
Učna pomoč za učence tujce: Eva Kragolnik
Specialni/inkluzivni pedagog: Nada Šarenac Jarc, Katja Breznik, Tamara Jelen
Socialni pedagog: Sara Pungaršek
Spremljevalke učencev: Karmen Čepin, Kristina Peštalić, Sara Filipovič, Sara Pelc (nadomešča: Branko Ratej), Laura Drolc
Delavci preko programa javnih del: Viktorija Moćić, Aleksandra Kuder

Skip to content