Zaposleni na šoli

Vodstvo šole

Marijana Kolenko

Ravnateljica

Telefon: 03/4250-921
E-naslov: marijana.kolenko@guest.arnes.si

Sanja Otto

Pomočnica ravnateljice, OPB 8

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: pomocnikravnatelja@oslava.si

Šolska svetovalna služba

Veronika Radjenović

Svetovalna delavka

Nadomešča: Nina Jaklevič
Telefon: 03/4250-912
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si

Tajništvo

Knjižnica

Vodja prehrane

Maša Žmajde

tajnica VIZ

Telefon: 03/4250-900
Fax: 03/4250-928
E-naslov: tajnistvo@oslava.si

Metka Lesjak

knjižničarka

Telefon: 03/4250-927
E-naslov: knjiznica@oslava.si

Ksenija Koštomaj

Vodja prehrane, razrednik 7. B, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si

Učitelji

Maruša Globačnik

razrednik 1. B, razredni pouk

E-pošta: marusa.globacnik@oslava.si

Alenka Žerovnik

druga strokovna delavka v 1. A in 1. B

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si

Bojana Šergan

razrednik 2. B, razredni pouk

E-pošta: bojana.sergan@oslava.si

Sara Plahuta

razrednik 3. C, razredni pouk

E-pošta: sara.plahuta@oslava.si

Tjaša Ocvirk

razrednik 5. A, razredni pouk

E-pošta: tjasa.ocvirk@oslava.si

Nina Senica

razrednik 6. A, slovenščina

E-pošta: nina.senica@oslava.si

Sabina Hriberšek

razredničarka 8. B, zgodovina, geografija

E-pošta: sabina.hribersek@oslava.si

Janja Rozman

razrednik 7. A, angleščina

E-pošta: janja.rozman@oslava.si

Urh Kodre

likovna umetnost, OPB

E-pošta: urh.kodre@oslava.si

Tanja Koželnik

razredničarka 9. B, slovenščina

E-pošta: tanja.kozelnik@oslava.si

Neja Tkalec

fizika, matematika

E-pošta: neja.tkalec@oslava.si

Katrin Sevšek

OPB 3

E-pošta: katrin.sevsek@oslava.si

Andreja Golouh

OPB 6, angleščina razredna stopnja

E-pošta: andreja.golouh@oslava.si

Vesna Lupše

razrednik 1. A, razredni pouk

E-pošta: vesna.lupse@oslava.si

Brigita Gaberšek

druga strokovna delavka v 1. C, OPB 5

E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si

Natalija Košir

razrednik 3. A, razredni pouk

E-pošta: natalija.kosir@oslava.si

Polona Hrovat

razrednik 4. A, razredni pouk

E-pošta: polona.hrovat@oslava.si

Andreja Baš

razrednik 5. B, razredni pouk

E-pošta: andreja.bas@oslava.si

Laura Čater

slovenščina, geografija

E-pošta: laura.cater@oslava.si

Vanja Ocvirk Karner

razredničarka 8. A, matematika

E-pošta: vanja.ocvirk-karner@oslava.si

Tjaša Lazar

angleščina

E-pošta: tjasa.lazar@oslava.si

Polona Gracer

razrednik 7. C, Domovinska in državljanska kultura in etika, izbirni predmet nemščina, neobvezni izbirni predmet nemščina

E-pošta: polona.gracer@oslava.si

Aleš Videnšek

matematika, ROID

E-pošta: ales.vidensek@oslava.si

Sanja Golob

OPB 1

E-pošta: sanja.golob@oslava.si

Aleksander Špec

OPB 4

E-pošta: aleksander.spec@oslava.si

Nevenka Ozebek

razrednik 1. C, razredni pouk

E-pošta: nevenka.ozebek@oslava.si

Mateja Čatar

razrednik 2. A, razredni pouk

E-pošta: mateja.catar@oslava.si

Ksenija Senegačnik

razrednik 3. B, razredni pouk

E-pošta: ksenija.senegacnik@oslava.si

Nataša Anderlič

razrednik 4. B, razredni pouk

E-pošta: natasa.anderlic@oslava.si

Katarina Zdolšek

angleščina - razredni pouk

E-pošta: katarina.zdolsek@oslava.si

Igor Krstič

šport

E-pošta: igor.krstic@oslava.si

Bojan Poznič

razrednik 9. A, kemija, biologija, naravoslovje

E-pošta: bojan.poznic@oslava.si

Marko Kolarič

tehnika

E-pošta: marko.kolaric@oslava.si

Marko Kopriva

šport

E-pošta: marko.kopriva@oslava.si

Maja Srebočan

Glasbena umetnost, OPB, OPZ, MPZ

E-pošta: maja.srebocan@oslava.si

Tara Filipovič

OPB 2

E-pošta: tara.filipovic@oslava.si

Jerneja Jovan

razrednik 6. B, matematika, naravoslovje, OPB 7

E-pošta: jerneja.jovan@oslava.si

Ostali zaposleni

Hišnik: Boštjan Dobovičnik
Kuharice: Simona Esih, Katja Skerbiš, Dragica Kranjčan, Vanja Šelih
Kuhinjska pomočnica: Jolanda Cmok
Snažilke: Dragica Keser, Mirsada Brković, Simona Brili, Mihaela Cvek, Elmedina Ljutić, Majda Kolar (nadomešča Janna Zorko)
Socialni pedagog: Tamara Jelen
Logopedinja: Tanita Pražen
Delavci preko programa javnih del:
Marija Totovšek
Ksenja Kos