Zaposleni na šoli

Vodstvo šole

Marijana Kolenko

Ravnateljica

Telefon: 03/4250-921
E-naslov: marijana.kolenko@guest.arnes.si
Prostor: pisarna

Sanja Otto

Pomočnica ravnateljice

Telefon: 03/4250-924
E-naslov: pomocnikravnatelja@oslava.si
Prostor: pisarna

Šolska svetovalna služba

Veronika Radjenović

Svetovalna delavka

Telefon: 03/4250-912
E-naslov: svetovalnasluzba@oslava.si
Prostor: pisarna

Tajništvo

Knjižnica

Vodja prehrane

Maša Žmajde

tajnica VIZ

Telefon: 03/4250-900
Fax: 03/4250-928
Prostor: tajništvo
E-naslov: tajnistvo@oslava.si

Metka Lesjak

knjižničarka

Telefon: 03/4250-927
Prostor: knjižnica
E-naslov: knjiznica@oslava.si

Ksenija Koštomaj

Vodja prehrane, razrednik 7. A, biologija, gospodinjstvo, naravoslovje

E-Pošta: ksenija.kostomaj@oslava.si
Govorilna ura: četrtek, 3. ura
Prostor: pisarna

Učitelji

Jasmina Vidmar

razrednik 1. A, razredni pouk

E-pošta: jasmina.vidmar@oslava.si
Govorilna ura: PO, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Alenka Žerovnik

druga strokovna delavka v 1. razredu, JV

E-pošta: alenka.zerovnik@oslava.si
Govorilna ura: PO, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Bojana Šergan

razrednik 2. B, razredni pouk

E-pošta: bojana.sergan@oslava.si
Govorilna ura: torek, 3. ura
Prostor: govorilnica

Polona Hrovat

razrednik 4. A, razredni pouk

E-pošta: polona.hrovat@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 0. ura
Prostor: učilnica 4. A

Andreja Baš

razrednik 5. B, razredni pouk

E-pošta: andreja.bas@oslava.si
Govorilna ura: petek, 3. ura
Prostor: govorilnica

Nina Senica

razrednik 6. A, slovenščina

E-pošta: nina.senica@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 2. ura
Prostor: učilnica SLO

Dušanka Ratajc

razrednik 8. A, zgodovina, geografija

E-pošta: dusanka.ratajc@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 4. ura
Prostor: govorilnica

Janja Rozman

razrednik 9. B, angleščina

E-pošta: janja.rozman@oslava.si
Govorilna ura: četrtek, 4. ura
Prostor: učilnica angleščine

Urh Kodre

likovna umetnost, izbirni predmet, OPB

E-pošta: urh.kodre@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 4. ura
Prostor: kabinet ustvarjalni brlog

Tanja Stermecki

OPB 5

E-pošta: tanja.stermecki@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 4. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Katja Oder

fizika

E-pošta: katja.oder@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 5. ura
Prostor: govorilnica

Marjeta Martinšek

OPB 3

E-pošta: marjeta.martinsek@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Vesna Lupše

razrednik 1. B, razredni pouk

E-pošta: vesna.lupse@oslava.si
Govorilna ura: PO, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Brigita Gaberšek

druga strokovna delavka, OPB 6

E-pošta: brigita.gabersek@oslava.si
Govorilna ura: četrtek, 5. ura
Prostor: govorilnica

Natalija Košir

razrednik 3. A, razredni pouk

E-pošta: natalija.kosir@oslava.si
Govorilna ura: torek, 0. ura
Prostor: učilnica 3. A

Nataša Anderlič

razrednik 4. B, razredni pouk

E-pošta: natasa.anderlic@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 4. ura
Prostor: govorilnica

Ljudmila Ana Šekoranja

razrednik 5. C, razredni pouk

E-pošta: ana.sekoranja@oslava.si
Govorilna ura: sreda, 3. ura
Prostor: govorilnica

Gabrijela Lavrinc

Razrednik 6. B, slovenščina

E-pošta: gabrijela.lavrinc@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 3. ura
Prostor: učilnica SLO2

Vanja Ocvirk Karner

razrednik 8. B, matematika

E-pošta: vanja.ocvirk-karner@oslava.si
Govorilna ura: petek, 1. ura
Prostor: govorilnica

Tjaša Godunc

geografija, angleščina

E-pošta: tjasa.godunc@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 4. ura
Prostor: računalniški kabinet

Polona Kolšek

Domovinska in državljanska kultura in etika, izbirni predmet nemščina 1, 2, 3, neobvezni izbirni predmet nemščina

E-pošta: polona.kolsek@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 5. ura
Prostor: govorilnica

Aleš Videnšek

matematika, izbirni predmeti, OPB, ROID

E-pošta: ales.vidensek@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 3. ura
Prostor: naravoslovni kabinet

Sanja Golob

OPB 1

E-pošta: sanja.golob@oslava.si
Govorilna ura: petek, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Aleksander Špec

OPB 4

E-pošta: aleksander.spec@oslava.si
Govorilna ura:četrtek, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Nevenka Ozebek

razrednik 1. C, razredni pouk

E-pošta: nevenka.ozebek@oslava.si
Govorilna ura: PO, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Mateja Čatar

razrednik 2. A, razredni pouk

E-pošta: mateja.catar@oslava.si
Govorilna ura: torek, 0. ura
Prostor: učilnica 2. A

Ksenija Senegačnik

razrednik 3. B, razredni pouk

E-pošta: ksenija.senegacnik@oslava.si
Govorilna ura: četrtek, 3. ura
Prostor: govorilnica

Tjaša Ocvirk

razrednik 5. A, razredni pouk

E-pošta: tjasa.ocvirk@oslava.si
Govorilna ura: četrtek, 4. ura
Prostor: govorilnica

Katarina Zdolšek

angleščina - razredni pouk

E-pošta: katarina.zdolsek@oslava.si
Govorilna ura: petek, 4. ura
Prostor: govorilnica

Igor Krstič

razrednik 7. B, šport, izbirni predmeti

E-pošta: igor.krstic@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 2. ura
Prostor: govorilnica

Bojan Poznič

razrednik 9. A, kemija, biologija

E-pošta: bojan.poznic@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 4. ura
Prostor: govorilnica

Benjamin Karner

tehnika, izbirni predmet, neobvezni izbirni predmet tehnika

E-pošta: beno.karner@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 3. ura
Prostor: učilnica TIT

Marko Kopriva

šport, izbirni predmeti, neobvezni izbirni predmet šport

E-pošta: marko.kopriva@oslava.si
Govorilna ura: ponedeljek, 5. ura
Prostor: govorilnica

Lidija Štimulak

Glasbena umetnost, OPB, OPZ, MPZ

E-pošta: lidija.stimulak@oslava.si
Govorilna ura: petek, 2. ura
Prostor: GUM

Andreja Golouh

OPB 2

E-pošta: andreja@oslava.si
Govorilna ura: petek, 5. ura
Prostor: kabinet 1. razredov

Ostali zaposleni

Hišnik: Boštjan Dobovičnik
Kuharice: Simona Esih, Sonja Robič, Dragica Kranjčan, Vanja Šelih
Kuhinjska pomočnica: Jolanda Cmok
Snažilke: Dragica Keser, Mirsada Brković, Anica Maček, Simona Brili, Mihaela Cvek (nadomešča Elmedina Ljutić)
Socialni pedagog: Sanja Rot (nadomešča Tjaša Tiršek)
Psihologinja: Ana Kač
Logopedinja: Barbara Jošt
Delavci preko programa javnih del: