O KNJIŽNICI

KNJIGE SO KLJUČ DO ZAKLADA MODROSTI;
KNJIGE SO VRATA V DEŽELO UŽITKOV;
KNJIGE SO STEZE, KI VODIJO NAVZGOR;
KNJIGE SO NAŠE PRIJATELJICE.

EMILIE POULSSON

 

NAŠA KNJIŽNICA

 

Prostor, kjer je zbranega največ znanja na šoli, je knjižnica. Člani tega središča postanejo učenci ob vpisu v šolo. Tu izposojamo knjige za začetnike, knjige za tiste, ki vedo, kaj bi radi brali in seveda zelo veliko poučnih knjig. Vsako leto kupimo knjige, ki so razpisane za angleško in nemško bralno značko. Učenci lahko brskajo tudi po številnih revijah, ki so na razpolago.

 

V knjižnici imamo preko 16000 knjig, primernih za vse starostne stopnje. Člani knjižnice, učenci, zaposleni in starši, lahko izbirajo med knjižnimi enotami, ki so v celoti računalniško obdelane in dostopne v prostem pristopu:

1. knjižno gradivo (leposlovje, poučna in strokovna literatura),
2. referenčno gradivo (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni),
3. serijske publikacije (časniki, časopisi, revije),
4. publikacije šole (raziskovalne naloge, letne publikacije).

 

Mladinsko leposlovje je urejeno po starostnih stopnjah:

C – leposlovje za najmlajše (cicibani: od 1. do 5. razreda)
P –  leposlovje za srednjo starostno stopnjo (pionirji: od 6. do 7. razreda)
M – leposlovje za starejšo starostno stopnjo učencev (mladinci: od 8. do 9. razreda)
L – ljudsko slovstvo

 

Poučna in strokovna literatura je urejena po UDK sistemu (univerzalna decimalna klasifikacija). UDK vrstilci:

0 splošno
1 filozofija
2 verstvo
3 družbene vede
5 naravoslovje
6 uporabne vede
7 umetnost, zabava, šport
8 jezikoslovje, književnost
9 zemljepis, biografije, zgodovina

 

Izdelali smo tudi knjižnični red, s pomočjo katerega se učenci navajajo na pravilno ravnanje s knjigami in na pozitiven odnos do znanja.

V knjižnico vsak dan prihajajo tudi člani knjižničarskega krožka, ki skrbijo, da je knjižnica zanimiva in lepa, da so nove knjige predstavljene s kratkimi obnovami ter da so knjige zložene na police, radi pa pomagajo tudi drugim učencem pri iskanju literature. Prav tako so oni tisti, ki pripravljajo tematske razstave.

 

Učenci lahko v knjižnici berejo, iščejo informacije, pišejo domače naloge, se družijo, poročajo za bralno značko in se učijo. Vse to lahko počnejo v času, ko je šolska knjižnica odprta za učence.

 

Naša knjižnica je odprta tudi za starše, in sicer vsak prvi torek mesecu v času skupnih govorilnih ur. Staršem nudimo predvsem poljudno literaturo o vzgoji otrok in seveda leposlovje.

 

KNJIŽNICA JE ZA UČENCE ODPRTA VSAK DAN:
ZJUTRAJ – OD 7.30 DO 8.00
PO POUKU – OD 11.30 DO 14.00

 

KONTAKT:
TELEFONSKA ŠTEVILKA: 03/425 09 27
E-NASLOV: knjiznica@oslava.si

 

VAŠA KNJIŽNIČARKA
METKA LESJAK

Skip to content