PROJEKTI

Projekti, ki se izvajajo v šolskem letu 2018/19

Ekošola

državni projekt

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Evropska vas

mednarodni projekt

Projekt Evropska vas je vseslovenski projekt, ki je po številu vključenih šol največji projekt v državi.

Model državljanskih kompetenc

državni projekt

V naši šoli smo pred tremi leti pričeli z inovacijskim projektom MODEL DRŽAVLJANJSKIH KOMPETENC. Z akcijskim raziskovanjem smo izvajali načrtno in sistematično razvijanje državljanskih kompetenc v okviru programa osnovne šole in drugih dejavnosti na šoli. K ideji nas je spodbudilo spoznanje, da je pri učencih zaznati pomanjkanje teh znanj in veščin.

Certifikat kakovosti v vzgoji in izobraževanju

projekt

V projekt KzP se je šola vključili leta 2009, z namenom izboljšati naše delovanje na vseh področjih delovanja šole : voditeljstva in vodenja, razvoja zaposlenih, komuniciranja na vseh nivojih, sodelovanja z učenci in starši, vzgojno-izobraževalnega procesa in razvoja.

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI

projekt

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je svetovno priznani mladinski program, ki mladim omogoča, da v svojem prostem času odkrijejo, razvijejo in uresničujejo svoje potenciale.

Formativno spremljanje

razvojna naloga

Formativno spremljanje je učinkovito orodje, ki vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja.

Turizmu pomaga lastna glava

državni projekt

vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno gibanje in perspektivno gospodarsko dejavnost v Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

Zdrava šola

državni projekt

Evropska mreža zdravih šol – SHE mreža (Schools for Health in Europe), v katero je vključena tudi naša šola od leta 2012, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov.

Rastem s knjigo

mednarodni projekt

Vseslovenski projekt RASTEM S KNJIGO traja že več kot deset let in vsa ta leta je naša šola del tega projekta.

Pozdrav ptic miru

mednarodni projekt

Projekt »Pozdrav ptic miru« je naš večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom v središču mesta Celje, v katerega so vključene prijavljene organizacije in zavodi.

Energy@School

državni projekt

Namen projekta je povečanje zmogljivosti javnega sektorja za vzpostavitev t. i. energetsko pametnih šol in integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo tako postali starejši in mlajši energetski skrbniki.razvijanje državljanskih kompetenc.

Rastoča knjiga

državni projekt

»Rastoča knjiga« je spomenik knjigi. Projekt je bil osnovan na prehodu tisočletja 2000, kot projekt Slovenije – posebnost slovenskega prostora. Projekt ni usmerjen samo v preteklost in sedanjost, ampak tudi v prihodnost. Želimo rasti in se razvijati.

Medgeneracijsko povezovanje

celoletni projekt

Z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb želimo obogatiti medčloveške odnose ter poskrbeti za izmenjavo izkušenj in znanj med različnimi generacijami.

SIO 2020

državni projekt

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Bralno opismenjevalni projekt

državni projekt

Glavni namen projekta je, učence naučiti tekoče brati, razumeti prebrano in informacije uporabiti v vsakdanjem življenju. Želimo jih opolnomočiti za učinkovito in samostojno učenje, ne samo za šolo ampak tudi za življenje.

8 krogov odličnosti

projekt

»Projekt« 8 krogov odličnosti smo ustvarili na temelju izobraževanj Tanka črta odgovornosti, Pozitivna disciplina in 8 krogov odličnosti.

Projekt Pasavček

državni projekt

Osnovna tema projekta je varna vožnja otrok v avtomobilu in uporaba otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov

Pogum

državni projekt

V projektu si prizadevamo za razumevanje podjetnosti, ki presega razumevanje podjetniških krožkov, priprav na tekmovanje v podjetništvu ipd.

Fit pedagogika

mednarodni projekt

FIT Slovenija je projekt, kjer razvijamo in ustvarjamo učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro.

Zaključeni projekti

Comenius

mednarodni projekt - zaključen

...

Izzivi podjetnosti za mlade

mednarodni projekt

To je največji mednarodni evropski razvojni projekt, v okviru katerega gre za umeščanje podjetnosti in samoiniciativnosti kot prečne kompetence.

Zdrav življenjski slog

državni projekt

Program je namenjen razvoju temeljnih gibalnih in motoričnih sposobnosti, ki so ključne pri aktivnem življenju in dobrem razvoju.

Erasmus +

mednarodni projekt

To je projekt 6 šol iz šestih držav v katerem sodulujejo učenci ter dijaki iz Slovenije, Nemčije, Nizozemske, Turčije, Španije ter Portugalske.