ŠOLSKI KOLEDAR

2020/21

Šolsko leto se deli na 2 ocenjevalni obdobji:

I. ocenjevalno obdobje:
1. 9. 2019–29. 1. 2021
II. ocenjevalno obdobje:
1. 2. 2021–24. 6. 2021
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda
15. 6. 2021
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2021

Počitnice, dogodki na šoli  in pouka prosti dnevi (vključeni so prazniki):

jesenske počitnice
26. 10. 2020–1. 11. 2020
novoletne počitnice
25. 12. 2020–2. 1. 2021
zimske počitnice
15. 2. 2020–19. 2. 2021
delovna sobota “Pozdrav ptic miru”
prost dan bomo koristili po dogovoru
19.9.2020
dan reformacije
31. 10. 2020
dan spomina na mrtve
1. 11. 2020
 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24. 12. 2020
 božič
 25. 12. 2020
dan samostojnosti in enotnosti
26. 12. 2020
novo leto
 1. 1. 2021 in 2. 1. 2021
proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
7. 2. 2021
slovenski kulturni praznik
8. 2. 2021
pust
16.2.2021
velikonočni ponedeljek
5. 4. 2021
pouka prost dan
26.4.2021
dan upora proti okupatorju
27. 4. 2021
prvomajske počitnice
27. 4. 2021–2. 5. 2021
praznik dela
1. 5. 2021 in 2. 5. 2021
dan državnosti
25. 6. 2021
informativna dneva v srednjih šolah
12. 2. 2021 in 13. 2. 2021
pouk in proslava pred dnevom državnosti
24. 6. 2021
poletne počitnice
26. 6. 2021–31. 8. 2021

Zadnji dan pouka:

za učence 9. razreda
15. 6. 2021
za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2021

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:

za učence 9. razredov
16. 6.2021 – 30. 6. 2021 (1. rok)
za učence 1. – 8. razreda
28. 6. 2021 – 9. 7. 2021 (1. rok)
za učence 1. – 9. razreda
18. 8. 2021 – 31. 8. 2021 (2. rok)

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

za učence 9. razredov
3. 5.2021 – 15. 6. 2021 (1. rok)
za učence 1. – 8. razreda
3. 5. 2021 – 24. 6. 2021 (1. rok)
za učence 1. – 9. razreda
18. 8. 2021 – 31. 8. 2021 (2. rok)

Nacionalno preverjanje znanja:

6. razred
4. 5. 2021 – SLO
6. 5. 2021 – MAT
10. 5. 2021 – TJA
9. razred
4. 5. 2021 – SLO
6. 5. 2021 – MAT
10. 5. 2021 – ZGO

Pouk za vse učence traja od 1. 9. 2020 do vključno 24. 6. 2021, učenci 9. razreda zaključijo pouk 15. 6. 2021.