ŠOLSKI KOLEDAR

2019/20

Šolsko leto se deli na 2 ocenjevalni obdobji:

I. ocenjevalno obdobje:
2. 9. 2019–31. 1. 2020
II. ocenjevalno obdobje:
1. 2. 2020–24. 6. 2020
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda
15. 6. 2020
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2020

Počitnice, dogodki na šoli  in pouka prosti dnevi (vključeni so prazniki):

jesenske počitnice
28. 10. 2019–1. 11. 2019
novoletne počitnice
25. 12. 2019–2. 1. 2020
zimske počitnice
24. 2. 2020–28. 2. 2020
delovna sobota “Pozdrav ptic miru”
delovna sobota za 5. razred, možnost pridružitve 1. in 2. razred
21.9.2019
4.4.2020
dan reformacije
31. 10. 2019
dan spomina na mrtve
1. 11. 2019
 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24. 12. 2019
 božič
 25. 12. 2019
dan samostojnosti in enotnosti
26. 12. 2019
novo leto
 1. 1. 2020 in 2. 1. 2020
pouka prost dan
3. 1. 2020
proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
7. 2. 2020
slovenski kulturni praznik
petek, 8. 2. 2020
pustni torek
25. 2. 2020
velikonočni ponedeljek
13. 4. 2020
prosti dan bomo koristili
učenci, ki bodo v šoli 4. 4. 2020, bodo koristili en dan
10.4.2020
po dogovoru
dan upora proti okupatorju
27. 4. 2020
prvomajske počitnice
27. 4. 2020–2. 5. 2020
praznik dela
1. 5. 2020 in 2. 5. 2020
dan državnosti
25. 6. 2020
informativna dneva v srednjih šolah
14. 2. 2020 in 15. 2. 2020
pouk in proslava pred dnevom državnosti
ponedeljek, 24. 6. 2020
poletne počitnice
26. 6. 2020–31. 8. 2020

Zadnji dan pouka:

za učence 9. razreda
15. 6. 2020
za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2020

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:

za učence 9. razredov
16. 6.2020 – 29. 6. 2020 (1. rok)
za učence 1. – 8. razreda
26. 6. 2020 – 9. 7. 2020 (1. rok)
za učence 1. – 9. razreda
18. 8. 2020 – 31. 8. 2020 (2. rok)

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

za učence 9. razredov
4. 5.2020 – 15. 6. 2020 (1. rok)
za učence 1. – 8. razreda
4. 5. 2020 – 24. 6. 2020 (1. rok)
za učence 1. – 9. razreda
18. 8. 2020 – 31. 8. 2020 (2. rok)

Nacionalno preverjanje znanja:

6. razred
5. 5. 2020 – SLO
7. 5. 2020 – MAT
11. 5. 2020 – TJA
9. razred
5. 5. 2020 – SLO
7. 5. 2020 – MAT
11. 5. 2020 – ZGO

V skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju in v skladu z LDN šole smo razporedili dve delovni soboti: prva 21. 9. 2019 – prost dan bomo koristili v petek. 10. 4. 2020, druga delovna sobota bo 4. 4. 2020 za učence 5. razreda, možnost pridružitve 1. in 2. razredov – prost dan bodo učenci koristi po dogovoru.