ŠOLSKI KOLEDAR

2018/19

Šolsko leto se deli na 2 ocenjevalni obdobji:

I. ocenjevalno obdobje:
3. 9. 2018–31. 1. 2019
II. ocenjevalno obdobje:
1. 2. 2019–24. 6. 2019
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda
14. 6. 2019
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2019

Počitnice, dogodki na šoli  in pouka prosti dnevi (vključeni so prazniki):

jesenske počitnice
29. 10. 2018–2. 11. 2018
novoletne počitnice
25. 12. 2018–2. 1. 2019
zimske počitnice
18. 2. 2019–22. 2. 2019
koriščenje prostih dni – nadomestilo za dve delovni soboti
ponedeljek, 24. 12. 2018 ter petek, 3. 5. 2019
dan reformacije
31. 10. 2018
dan spomina na mrtve
1. 11. 2018
 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
21. 12. 2018
 božič
 torek, 25. 12. 2018
dan samostojnosti in enotnosti
sreda, 26. 12. 2018
novo leto
torek in sreda , 1. 1. 2019 – 2. 1. 2019
proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
7. 2. 2019
slovenski kulturni praznik
petek, 8. 2. 2019
pustni torek
5. 3. 2019
velikonočni ponedeljek
22. 4. 2019
delovne sobote
22. 9. 2018, 2. 3. 2019 ter 6. 4. 2019
dan upora proti okupatorju
sobota, 27. 4. 2019
prvomajske počitnice
27. 4. 2019–2. 5. 2019
praznik dela
1. 5. 2019–2. 5. 2019
dan državnosti
torek, 25. 6. 2019
informativna dneva v srednjih šolah
15. 2. 2019 in 16. 2. 2019
pouk in proslava pred dnevom državnosti
ponedeljek, 24. 6. 2019
poletne počitnice
26. 6. 2019–31. 8. 2019

Zadnji dan pouka:

za učence 9. razreda
petek, 14. 6. 2019
za učence 1.–8. razreda
ponedeljek, 24. 6. 2019

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:

za učence 9. razredov
17. 6.2019 – 1. 7. 2019 (1. rok)
za učence 1. – 8. razreda
26. 6. 2019 – 9. 7. 2019 (1. rok)
za učence 1. – 9. razreda
19. 8. 2019 – 30. 8. 2019 (2. rok)

Nacionalno preverjanje znanja:

6. razred
torek, 7. 5. 2019 – SLO
četrtek, 9. 5. 2019 – MAT
ponedeljek, 13. 5. 2019 – TJA
9. razred
torek, 7. 5. 2019 – SLO
četrtek, 9. 5. 2019 – MAT
ponedeljek, 13. 5. 2019 – FIZ

V skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju in v skladu z LDN šole smo razporedili tri delovne sobote: prva 22. 9. 2018 – prost dan bomo koristili v ponedeljek, 24. 12. 2018, druga delovna sobota je 2. 3. 2019 ter tretja delovna sobota 6. 4. 2019 – prost dan bomo koristili v petek, 3. 5. 2019.