ŠOLSKI KOLEDAR

2020/21

Šolsko leto se deli na 2 ocenjevalni obdobji:

I. ocenjevalno obdobje:
1. 9. 2020–31. 1. 2022
II. ocenjevalno obdobje:
1. 2. 2022–24. 6. 2022
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda
15. 6. 2022
Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2022

Počitnice, dogodki na šoli in pouka prosti dnevi (vključeni so prazniki):

jesenske počitnice
25. 10. 2021–1. 11. 2022
novoletne počitnice
25. 12. 2021–2. 1. 2022
zimske počitnice
28. 2. 2022–4. 3. 2022
delovna sobota “Pozdrav ptic miru”

Prost dan bomo koristili 24. 12.

18. 9. 2021
delovna sobota za 5. razred

Prost dan bomo koristili po dogovoru

4. 9. 2021
dan reformacije
31. 10. 2021
dan spomina na mrtve
1. 11. 2021
proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
24. 12. 2021
božič
25. 12. 2021
dan samostojnosti in enotnosti
26. 12. 2021
novo leto
1. 1. 2022 in 2. 1. 2022
proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
7. 2. 2022
slovenski kulturni praznik
8. 2. 2022
informativna dneva v srednjih šolah
11. 2. 2022 in 12. 2. 2022
pust
v pripravi
velikonočni ponedeljek
18. 4. 2022
pouka prost dan
v pripravi
dan upora proti okupatorju
27. 4. 2022
prvomajske počitnice
27. 4. 2022–2. 5. 2022
praznik dela
1. 5. 2022 in 2. 5. 2022
pouk in proslava pred dnevom državnosti
24. 6. 2021
dan državnosti
25. 6. 2022
poletne počitnice
26. 6. 2022–31. 8. 2022

 

Zadnji dan pouka:

za učence 9. razreda
15. 6. 2022
za učence 1.–8. razreda
24. 6. 2022

Roki za predmetne, razredne in popravne izpite:

za učence 9. razredov (1. rok) 
16. 6.2022 – 29. 6. 2022 
za učence 1. – 8. razreda (1. rok)
27. 6. 2022 – 8. 7. 2022
za učence 1. – 9. razreda (2. rok)
18. 8. 2022 – 31. 8. 2022

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

za učence 9. razredov (1. rok)
3. 5. 2022 – 15. 6. 2022
za učence 1. – 8. razreda (1. rok)
3. 5. 2022 – 24. 6. 2022
za učence 1. – 9. razreda (2. rok)
18. 8. 2022 – 31. 8. 2022

Nacionalno preverjanje znanja:

6. razred
4. 5. 2022 – SLO
6. 5. 2022 – MAT
10. 5. 2022 – TJA
9. razred
4. 5. 2022 – SLO
6. 5. 2022 – MAT
10. 5. 2022 – ZGO

Pouk za vse učence traja od 1. 9. 2021 do vključno 24. 6. 2022, učenci 9. razreda zaključijo pouk 15. 6. 2022.