Zdrav življenski slog

Državni projekt

Program je namenjen razvoju temeljnih gibalnih in motoričnih sposobnosti, ki so ključne pri aktivnem življenju in dobrem razvoju. Spodbuja zdrav duh, krepi samodisciplino in samozavest otrok. Zasnovan je tako, da učencem od 1. do 9. razreda tedensko, glede na predmetnik, zagotovi dodatno 3., 4. oz. 5. uro vodene športne dejavnosti, ta pa se izvaja pred ali po končanem pouku od ponedeljka do petka in ob pouka prostih dneh (počitnice in občasno sobote). Program je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, delno pa ga financira Evropski socialni sklad. Športna vadba je v celoti sofinancirana in zato za otroke brezplačna.

Zdrav življenjski slog je bil leta 2010 v prvi vrsti zasnovan v želji, da se čim prej obrne trend padanja gibalnih sposobnosti pri slovenskih otrocih. Ta trend smo pri osnovnošolski populaciji uspeli obrniti z vsakodnevno, redno in kakovostno strukturirano športno vadbo, ki je edina dejavnost, ki lahko nevtralizira številne negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina življenja ter neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine.

Na naši šoli se opisani projekt že drugo leto izvaja v sodelovanju s Klubom adrenalinskih športov Šmartinsko jezero, izvaja pa ga usposobljeni učitelj športne vzgoje.

NAMEN projekta je otrokom ponuditi dodatno brezplačno športno dejavnost ter jih tako navajati na aktivno preživljanje prostega časa. Čas izvajanja je med šolskim letom, v letih od 2010 do 2018.

CILJI projekta:

 • pravilen telesni razvoj in splošno dobro počutje,
 • krepiti imunski sistem,
 • krepiti srčno-žilni in dihalni sistem,
 • krepiti kosti in mišice,
 • izboljšati gibalne sposobnosti in splošno vzdržljivost,
 • povečati samozavest in izboljšati samopodobo,
 • povečati koncentracijo za učenje.

 

VSEBINE programa:

 • predstavitev vsaj 12 športnih panog na triletje,
 • predstavitev urbanih športov (športno plezanje, hoja po vrvi, rolanje, žongliranje, …),
 • predstavitev vsaj treh športnih panog iz domačega okolja,
 • program za odpravo napak v drži, ohranjanje pravilne telesne drže, izboljšanje splošne fizične pripravljenosti,
 • seznanjenje otrok z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja,
 • lokalni športni dogodki, namenjeni povezovanju generacij preko športa in druženja.

zzs1

zzs2

Skip to content