Zdrav življenski slog

Osebna izkaznica

Tip projekta: Državni projekt

Institucija: Osnovna šola Lava

Koordinator/mentor: 2016/2017: zunanji izvajalec Robert Kekec; 2017/2018: zunanja izvajalka Lina Rednak (oba iz Kluba adrenalinskih športov Šmartinsko jezero)

Razred: Prijavljeni od 1. do 9. razreda

Predmet: Šport

Datum pričetka izvajanja: september 2016

Trajanje projekta na šoli: 2016 – 2018

Cilji:

–           pravilen telesni razvoj in splošno dobro počutje,

–           krepiti imunski sistem,

–           krepiti srčno-žilni in dihalni sistem,

–           krepiti kosti in mišice,

–           izboljšati gibalne sposobnosti in splošno vzdržljivost,

–           povečati samozavest in izboljšati samopodobo,

–           povečati koncentracijo za učenje,

–          druženje in spletanje prijateljskih vezi.

Opis:

Program je namenjen razvoju temeljnih gibalnih in motoričnih sposobnosti, ki so ključne pri aktivnem življenju in dobrem razvoju. Spodbuja zdrav duh, krepi samodisciplino in samozavest otrok. Zasnovan je tako, da učencem tedensko, glede na predmetnik, zagotovi dodatno 3., 4. oz. 5. uro vodene športne dejavnosti, ta pa se izvaja pred ali po končanem pouku od ponedeljka do petka in ob pouka prostih dneh (počitnice in občasno sobote). Program je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, delno pa ga financira Evropski socialni sklad. Športna vadba je v celoti sofinancirana in zato za otroke brezplačna.

Zdrav življenjski slog je bil leta 2010 v prvi vrsti zasnovan v želji, da se čim prej obrne trend padanja gibalnih sposobnosti pri slovenskih otrocih. Ta trend smo pri osnovnošolski populaciji uspeli obrniti z vsakodnevno, redno in kakovostno strukturirano športno vadbo, ki je edina dejavnost, ki lahko nevtralizira številne negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina življenja ter neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine.

Na naši šoli se opisani projekt že drugo leto izvaja v sodelovanju s Klubom adrenalinskih športov Šmartinsko jezero, izvaja pa ga usposobljeni učitelj športne vzgoje.

NAMEN projekta je otrokom ponuditi dodatno brezplačno športno dejavnost ter jih tako navajati na aktivno preživljanje prostega časa.

Skip to content