UNESCO

mednarodni projekt

V pripravi.

Učenec poučuje

Učenci se lahko preizkusijo v vlogi učitelja. Na ta način učenci spoznajo proces poučevanja in položaj učitelja, spoznajo svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in svojo vključenost v izobraževalni proces.

Letos so učenci lahko izbirali med dvema naslovoma: Evropsko leto mladih ali Mednarodno leto trajnostnega razvoja gorskih območij. tretja možnost pa je bila, da so učitelji izbrali temo iz učnega načrta.

 

image009 image003 image002

 

Veselje do znanosti

Projekt je namenjen dijakom in osnovnošolcem, ki jih zanimajo naravoslovne znanosti. Z zanimivimi eksperimenti jim te znanosti želimo približati, jim prikazati njihovo uporabnost v vsakdanjem življenju ter jih usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje na področju naravoslovja. Dne 10. 11. 2023 so se učenci z mentorjem Bojanom Pozničem udeležili prireditve, ki je bila razdeljena na dva dela, v prvem delu je plenarni prikaz eksperimentov, v drugem delu pa dijaki in učenci pod mentorstvom učiteljev in učiteljev samostojno izvajajo eksperimente.

image005

 

Gift a poem

Ob svetovnem dnevu poezije, dne 21. 3. 2023, so se učenci z mentorico Tanjo Koželnik priključili projektu osnovne šole iz Poljske. Namen projekta je ozaveščati učenke in učence, da je lahko čudovito darilo tudi lastnoročni zapis ali prepis pesmi.

 

 

image005 image006 image002  image001
 image004 image003

 

Menjaj branje in sanje

Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi ter pomagati pri vzgoji otrok v trajne bralce. Učenke in učenci so pod mentorstvom knjižničarke Metke Lesjak v tednu med 17. 4 in 21. 4. 2023 organizirali izmenjavo knjig z naslovom “KNJIŽNA TRŽNICA – MENJAJ BRANJE IN SANJE”. Na dogodek smo povabili tudi učenke in učence naše šole, vse zaposlene in otroke iz bližnjega vrtca Iskrica.

 image008 image006 image007

 

Vsaka vas ima svoj glas, vsaka pesem svoj naglas

V letošnjem šolskem letu smo se pridružili projektu Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem z naslovom Vsaka vas ima svoj glas, vsaka pesem svoj naglas. Namen projekta je razprostreti lepote in pestrost slovenskih narečij v najlepši obliki besedne umetnosti – vezani besedi.

Prvi del projekta je potekal na daljavo v obliki literarnega natečaja. Učenci so v okviru pouka slovenščine pod mentorstvom učiteljice Tjaše Gerčar pisali pesmi v našem narečju. Pri vsebini so se osredotočili na temi dom in (od)potovanje.

Z velikim ponosom sporočamo, da se je pesem učenke Pie Krajnc uvrstila med tri najboljše pesmi.

image004

 

Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik

Prvi del projekta je potekal v mesecu septembru, ko so se učenci skupaj z mentorico, vodjo središča Ksenijo Leskovšek Korber odpravili na enodnevno ekskurzijo v kraj Semič – Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič. Na šoli so učenci spoznavali življenje Kočevarjev, kočevarsko arhitekturo in vodne vire. Učenci so se udeležili različnih delavnic, med njimi: izdelava belokranjskih pisanic, peka pogače in domačega kruha, sprehod po poteh gozdne železnice, ogled kmečke hiše, muzeja, spominske učilnice, trškega jedra, cerkve, kmečkih opravil in običajev.

Drugi del projekta  poteka pod mentorstvom učiteljice Laure Čater. Učenci in mentorica so posvojili spomenik, in sicer HRAST DOB (Quercus robur) v Novi vasi (pri trgovini Lidl)..

PODROBNOSTI SLEDIJO

 

CILJI PROJEKTA:

  • Zbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine, reševanja okoljskih problemov, trajnostnega razvoja in trajnostnega načina življenja. Naši kraji z nekdanjimi prebivalci Kočevarji nosijo veliko bogastvo. Naloga vseh nas pa je, da tradicijo ohranjamo in ne dopustimo, da bi tonila v pozabo.
  • Povezovanje s šolami Unesco mreže, šolami bližnjega in širšega okolja. Projekt je priložnost za med vrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo.
  • Tematika izginulih prebivalcev odpira možnosti reševanja vprašanj strpnosti in sodelovanja, človekovih pravic, demokracije, migracije (priseljevanja, izseljevanja), identitete (posameznik, skupina, integracija), enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.
  • Seznaniti se z vprašanji, kot so predsodki, stereotipi in diskriminacija na osnovi jezika ali kulture v povezavi z različnimi kulturami, sprejemanjem drugačnosti.

 

image001
Skip to content