Turizmu pomaga lastna glava

Osebna izkaznica

logo

 

Tip projekta DRŽAVNI PROJEKT
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Brigita Gaberšek
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja Šolsko leto 2013/2014 – danes
 

CILJI

 

vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno
gibanje in perspektivno gospodarsko
dejavnost v
Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

povezovanje in sodelovanje učencev, učiteljev-mentorjev, staršev,
turističnih društev in zvez s turističnim gospodarstvom,

razvijanje družabnosti,
– razvijanje ustvarjalnosti in
podjetnosti učencev na področju turizma,
– razvijanje
odgovornosti do narave in naravnih virov oziroma razvijanje naravi
prijaznega turizma,
– skrb za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine
– organizacija in predstavitev
dejavnosti turističnih krožkov na šoli in v kraju,

spodbujanje mladih za turistične poklice in

spodbujanje mladih za vključevanje v izvajanje projektov in
aktivnosti na področju turizma.

 

NAMEN

 

Projekt Turizmu pomaga lastna glava je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.

 

RAZPISI TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE

 

28. državni festival TPLG 2013-2014 – Na zabavo v naravo
29. državni festival TPLG 2014-2015 – Zgodbe turizma
30. državni festival TPLG 2015-2016 – Zeleni turizem
31. državni festival TPLG 2016-2017 – Potujem, torej sem
32. državni festival TPLG 2017-2018 – Kultura in turizem
33. državni festival TPLG 2018-2019 – Turistični spominek mojega kraja
34. državni festival TPLG 2019-2020 – Festival naj bo

 

SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI

 

Turistično in kulturno društvo Celje

 

Povezave

 

https://turisticna-zveza.si/projekt/turizmu-pomaga-lastna-glava

Skip to content