Turizmu pomaga lastna glava

Osebna izkaznica

Tip projekta DRŽAVNI PROJEKT
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor profesorica Polona Hrovat
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja Šolsko leto 2013/2014, danes
CILJI vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno
gibanje in perspektivno gospodarsko
dejavnost v
Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture,

povezovanje in sodelovanje učencev, učiteljev-mentorjev, staršev,
turističnih društev in zvez s turističnim gospodarstvom,

razvijanje družabnosti,
– razvijanje ustvarjalnosti in
podjetnosti učencev na področju turizma,
– razvijanje
odgovornosti do narave in naravnih virov oziroma razvijanje naravi
prijaznega turizma,
– skrb za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine
– organizacija in predstavitev
dejavnosti turističnih krožkov na šoli in v kraju,

spodbujanje mladih za turistične poklice in

spodbujanje mladih za vključevanje v izvajanje projektov in
aktivnosti na področju turizma.
NAMEN Projekt Turizmu pomaga lastna glava
je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v
turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v
domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in
oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje
naravnih danosti ter tudi ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.
OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA RAZPISI TURISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE

28. državni festival TPLG 2013-2014 – Na zabavo v naravo
29. državni festival TPLG 2014-2015 – Zgodbe turizma
30. državni festival TPLG 2015-2016 – Zeleni turizem
31. državni festival TPLG 2016-2017 – Potujem, torej sem
32. državni festival TPLG 2017-2018 – Kultura in turizem
33. državni festival TPLG 2018-2019 – Turistični spominek mojega kraja
34. državni festival TPLG 2019-2020 – Festival naj bo

SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI Turistično in kulturno društvo Celje