Trajnostna mobilnost

april 2021

V okviru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah smo v tednu, od 19. 4. do 23. 4. 2021, izvedli enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi, v katero so bili aktivno vključeni učenci 2., 3. in 4. razredov.

 

V petek, 16. 4. 2021, smo naredili posnetek stanja obstoječih potovalnih navad učencev in ugotovili, da v šolo prihaja že 70 % učencev na trajnostni način. Na osnovi tega smo želeli začetno vrednost povečati na 80 %.

 

Vsak učenec je prejel svoj dnevnik aktivnosti, Gremo peš s kokoško Rozi, v katerega je zapisal svoje potovalne navade pred, med in po enotedenski aktivnosti. Učenci so zelo aktivno sodelovali in v šolo prihajali na trajnostni način, prav tako iz šole domov ter tudi v popoldanskem času. Vsak dan smo na razredni plakat zabeležili, koliko učencev je v šolo prišlo po načelih trajnostne mobilnosti. Skupne podatke smo zbrali tudi na šolskem plakatu v avli šole. Med izvedbo enotedenske aktivnosti nam je zastavljeni cilj uspelo celo preseči. Ob koncu tedna smo na šolski ravni dosegli kar 92 % in kokoški Rozi prislužili zlato medaljo.

 

V tednu po počitnicah so se učenci igrali s kartami, ki so si jih prislužili z vsakim trajnostnim načinom prihoda v šolo v času enotedenske aktivnosti.

 

Učenci so v vseh izvedenih aktivnostih uživali. Med drugim so povedali, da jim je bilo zanimivo, ker so postajali bolj spretni v prometu ter zabavno, ker so se več gibali (hodili, vozili s skiroji) in dobivali zanimive kartice.

« 1 of 2 »