Trajnostna mobilnost

državni projekt

TRAJNOSTNA MOBILNOST – CELJE SE PELJE TRAJNOSTNO V ŠOLO (CSP)

V času od 16. 5. do 10. 6. 2022 smo v šoli izvedli akcijo Celje se pelje trajnostno, ki jo je v sodelovanju z mestno občino Celje organiziral zavod Vozim. V aktivnosti so bili vključeni učenci 3., 4. in 5. razredov. 5. razred se je akciji pridružil z enotedenskim zamikom, ker so v tednu od 16. 5. do 20. 5. 2022 bili v šoli v naravi. V okviru te akcije so učitelji učence spodbujali k prihajanju v šolo na trajnostni način – peš, s kolesom, skirojem, rolko ali rolerji, kjer ni urejenih varnih poti pa tudi s šolskim avtobusom.

Učenci so prejeli kartončke za vpisovanje prihodov. Učiteljice so vsak dan preverile na kakšen način so učenci prišli v šolo, učenci pa so svoj prihod v šolo ustrezno označili na kartončku. Enkrat na teden so učiteljice rezultate zabeležile v pripravljeno excell tabelo.

Iz zavoda VOZIM so sporočili, da so učenci iz naše šole v štirih tednih dosegli povprečje 87 %  prihodov v šolo na trajnostni način. Najbolje se je odrezal 3.a s kar 95,71 % trajnostnih prihodov v šolo, takoj za njim se je uvrstil 3.b, nato pa še 4.a.

Vsi sodelujoči učenci so prejeli priznanja za sodelovanje in manjšo nagrado. Zmagovalni razred je dobil posebno nagrado pica party v razredu. Dostavna služba je v četrtek, 23. 6. 2022, ob 11.00 pripeljala 5 velikih pic, razrezanih na kose, da so si lahko vsi učenci v zmagovalnem razredu privoščili svoj kos.

 

1de 1dee

V okviru projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah smo v tednu, od 19. 4. do 23. 4. 2021, izvedli enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi, v katero so bili aktivno vključeni učenci 2., 3. in 4. razredov.

V petek, 16. 4. 2021, smo naredili posnetek stanja obstoječih potovalnih navad učencev in ugotovili, da v šolo prihaja že 70 % učencev na trajnostni način. Na osnovi tega smo želeli začetno vrednost povečati na 80 %.

Vsak učenec je prejel svoj dnevnik aktivnosti, Gremo peš s kokoško Rozi, v katerega je zapisal svoje potovalne navade pred, med in po enotedenski aktivnosti. Učenci so zelo aktivno sodelovali in v šolo prihajali na trajnostni način, prav tako iz šole domov ter tudi v popoldanskem času. Vsak dan smo na razredni plakat zabeležili, koliko učencev je v šolo prišlo po načelih trajnostne mobilnosti. Skupne podatke smo zbrali tudi na šolskem plakatu v avli šole. Med izvedbo enotedenske aktivnosti nam je zastavljeni cilj uspelo celo preseči. Ob koncu tedna smo na šolski ravni dosegli kar 92 % in kokoški Rozi prislužili zlato medaljo.

V tednu po počitnicah so se učenci igrali s kartami, ki so si jih prislužili z vsakim trajnostnim načinom prihoda v šolo v času enotedenske aktivnosti.

Učenci so v vseh izvedenih aktivnostih uživali. Med drugim so povedali, da jim je bilo zanimivo, ker so postajali bolj spretni v prometu ter zabavno, ker so se več gibali (hodili, vozili s skiroji) in dobivali zanimive kartice.

« 1 of 2 »
Skip to content