Tradicionalni slovenski zajtrk

Osebna izkaznica

unnamed

Tip projekta Vseslovenski projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Ksenija Koštomaj
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Kdaj poteka? Vsako leto ob dnevu slovenske hrane – tretji petek v mesecu novembru.
Datum pričetka izvajanja 2011- danes
CILJI
 • podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane,
 • spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe,
 • ohranjanje čistega, zdravega okolja,
 • ohranjanje podeželja,
 • seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in
 • spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.
PARTNERJI PRI PROJEKTU
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Čebelarsko zvezo Slovenije (pobudnica projekta),
 • Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije,
 • Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
 • Ministrstvom za zdravje,
 • Inštitutom za varovanje zdravja,
 • Zavodom za šolstvo,
 • GIZ Mlekarstva Slovenije
 • Gospodarsko zbornico Slovenije-Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij.
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
NAMEN PROJEKTA
 • Spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.
 • Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.
 • Projekt je namenjen tudi navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, prav tako drugimi javni zavodi in potrošniki, in lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki.
 • Spodbuja pa tudi k izvedbi dneva dejavnosti v vrtcih in osnovnih šolah.
PROJEKT SKOZI LETA 18. novembra 2011 se je projekt “Tradicionalni slovenski zajtrk” prvič udejanjil z živili na krožniku, in sicer s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki – vse domačega izvora.

 

OPIS Tradicionalni slovenski zajtrk poteka v petek, 15. novembra. Sestavljen iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka.
Glede na namen projekta, ki spodbuja uživanje hrane iz lokalnega okolja, morajo biti živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji.
Vrtec, osnovna šola ali zavod za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami naj zato pridobijo izjavo pridelovalcev/predelovalcev/dobaviteljev, da so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji.
Priporoča se tudi, da se za namen tradicionalnega slovenska zajtrka živila naroči v večjih pakiranjih/embalaži (npr. maslo najmanj po 250 g ali več).
Skip to content