Slavnostno obeleženje gibanja Rastoča knjiga

petek, 3. junij 2022

V Ljubljani, v parku Navje – parku Združenih rastočih knjig sveta – smo slavnostno obeležili 20 let gibanja Rastoča knjiga /z dveletnim zamikom zaradi epidemije/ ter 14-tim državam pridružili tudi Slovenijo kot 15. članico s Prešernovimi poezijami – izbrano Zdravljico. Ponosni smo lahko, da naša šola deluje v tako izjemnem gibanju. Slavnostni govor je imela ravnateljica Marijana Kolenko, nagovore so prispevali tudi: predsednik DS republike Slovenije, Alojz Kovšca, pobudnik gibanja, dr. Janez Gabrijelčič ter podžupan mesta Ljubljana. Naslednja država se bo pridružila Japonska v letu 2023.