GIBANJE »RASTOČA KNJIGA«

IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA: ravnateljica Marijana Kolenko z dr. Janezom Gabrijelčičem

 

ZAČETEK: šolsko leto 2014-2015 /seznanitev kolektiva – obisk dr. Janeza Gabrijelčiča, strokovna srečanja ravnateljica in članov gibanja Rastoča knjiga, Društvo upokojenih pedagoških delavcev Slovenije….

 

Vključitev v gibanje Rastoča knjiga – šolsko leto 2015-2016.

 

TIM NA ŠOLI: ravnateljica, knjižničarka Metka Lesjak ter članice tima BOP – po potrebi

 

»Rastoča knjiga« je izviren slovenski projekt, ki ima globoke korenine na Dolenjskem in veliko sporočilno vrednost za prihodnost.

 

Tone Pavček je ustvaril pesem »Rastoča knjiga«, iz katere predstavljamo prvo in zadnjo kitico:

 

»Rastoča knjiga« je več kot knjiga.
Je skrinja narodne zaveze.
Je duh, ki se nad časom dviga.
Je zvezda stalnica, ljubezen.

 

Je knjiga. In med nami biva.
Kot listina, kot dar rodov,
kot dragotina neminljiva,
kot živ simbol, kot kruh in sol.

 

»Rastoča knjiga« je spomenik knjigi. Projekt je bil osnovan na prehodu tisočletja 2000, kot projekt Slovenije – posebnost slovenskega prostora. Projekt ni usmerjen samo v preteklost in sedanjost, ampak tudi v prihodnost. Želimo rasti in se razvijati. Naš sloviti akademik in pisatelj iz Trsta, Boris Pahor, je za »Rastočo knjigo« zapisal: »Edino ljubezen bo rešila človeštvo.« Tako na simboličen način dobivamo posebno »Rastočo knjigo«, ki nenehno poudarja in sporoča, da hočemo biti narod znanja, kulture in odličnosti – narod rasti.

 

V 18-tih letih je projekt zrasel in se razširil na 5 kontinentov sveta ter v 14 držav sveta.

 

»RASTOČA KNJIGA« OŠ Lava

 

Naša šola bo v novem šolskem letu nadaljevala s posebnim projektom »Rastoča knjiga« s sporočilom: »Učimo se BITI….srečni, zadovoljni, aktivni«, saj želimo z učenci, zaposlenimi, s starši, s krajani, s Celjani…..aktivno prispevati svoj delež k narodovi rasti.

 

USMERITEV za šolsko leto 2018-2019 bo pregled vrednot ter sledenje UČIMO SE BITI /4. Delorsov steber/.  Koledar Rastoče knjige bo v celoti posvečen prepoznavanju vrednosti sreče in zadovoljstva, ki se skriva v nas samih, le da se moramo tega zavedati in se naučiti. Koledar Rastoče knjige prinaša življenje po prvih treh črkah abecede odličnosti: A, B, C ŽIVLJENJA.

 

DODATNA AKTIVNOST

 

Ob koncu leta 2018 – 4. izdaja motivacijskega koledarja Rastoče knjige »Abeceda odličnosti, mojstrstva in etike OŠ Lava«, ki ga bo prejela vsaka družina. Koledar bomo zasnovali na temelju UČIMO SE BITI…