Rastem s knjigo

Osebna izkaznica

csm_Rastem_s_knjigo_logotip_1098ffca6b

Tip projekta Nacionalni projekt
Nosilec projekta Ministrstvo za kulturo
Koordinator/mentor Metka Lesjak
Idejni vodja projekta /
Datum pričetka izvajanja Šolsko leto 2006/2007
 

CILJI

 

· spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega
slovenskega mladinskega leposlovja,
· promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
· spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih
knjižnic,
· motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih
piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža
izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

 

NAMEN PROJEKTA

 

Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov prejmejo vsak
svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem
obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni
načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg
prejema knjige vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega
znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter
predstavitev avtorjev in knjige. Med šolskim letom potekajo tudi
srečanja učencev in dijakov z avtorji izbranih knjig po številnih
slovenskih šolah, ponekod pa tudi v zamejstvu in drugod po svetu. Te
nastope sofinancirata Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in
Društvo slovenskih pisateljev. Hkrati se pri promociji branja že
vrsto let povezujemo tudi s Košarkarsko zvezo Slovenije.

 

SODELUJOČI PARTNERJI

 

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v
šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna
agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob
ustanovitvi leta 2009.
Izvajajo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi
osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim
programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu
(Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujejo tudi z učitelji, ki
poučujejo slovenščino v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija),
pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, Hrvaška,
Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt
idr.).
Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu
2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole. Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009.

OPIS Prve priprave na projekt, ki je vezan na šolsko leto,
se pričnejo v spomladanskih mesecih z javnim razpisom, v okviru
katerega pristojna strokovna komisija med prijavljenimi slovenskimi
mladinskimi deli izbere dve – eno za sedmošolce in eno za dijake
prvih letnikov.
Vsako leto sta izbrani dve drugi deli. Delovna skupina, ki vključuje
predstavnike sodelujočih institucij, pripravi natančne informacije o
izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v sodelovanju z
založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena
filma za obe deli.
Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem
dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne
knjižnice v Sloveniji.
Prispela poročila splošnih in šolskih knjižnic ter odzivi vseh
vpletenih kažejo na vsakoletno uspešno izvedbo projekta.
 

Galerija

 

https://www.oslava.si/20162017-2/rastem-s-knjigo/

Povezava http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/