Razširjeni program - RAP

Osebna izkaznica

Tip projekta Državni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Lorena Jenšterle
Učitelji člani Baš A., Hrovat P., Kolarič M., Kopriva M., Košir N., Koštomaj., Koželnik T., Krstič I., Ocvirk T., Poznič B., Senegačnik K., Šergan B.
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja ?-danes
 

CILJI

 

  • Učencem zagotoviti spodbudno učno okolje,
  • omogočiti pridobivanje znanj in razvoj spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje zdravja in dobrega počutja,
  • vplivati na razumevanje o zdravem in varnem okolju, pomenu vsakodnevnega gibanja ter zdravi in uravnoteženi prehrani,
  • oblikovati in razvijati pozitivna stališča, navade in načine ravnanja
  • spodbujati učence k samostojni izbiri dejavnosti, oblikovanju lastnega programa in spremljanju napredka,
  • vseživljenjsko učenje in trajnostni razvoj.
 

NAMEN PROJEKTA

 

Namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj preko rednih telesnih dejavnosti, uravnotežene prehrane, skrbi za varno okolje in sprostitev.

 

OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA

 

PODROČJE: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

SKLOPI: gibanje, zdravje in varnost, hrana in prehranjevanje.

 

OPIS DEJAVNOSTI

Področje gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter obenem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad.
 

SODELUJOČI PARTNERJI

 

Zavod RS za šolstvo

 
Skip to content