Projekt SPIRIT Slovenija

Osebna izkaznica

Tip projekta Državni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Partnerska šola Osnovna šola Frana Roša
Koordinator/mentor Maruša Globačnik in Urška Stepišnik
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2021
 

CILJI

 

SPIRIT Slovenija želi s finančno podporo izvedbe aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti…;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.
 

NAMEN PROJEKTA

 

Naša šola je bila uspešna na razpisu projekta Mladi 2021/2022, ki ga financira agencija SPIRIT ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

 

OPIS DEJAVNOSTI

V okviru projekta bomo izvajali obšolske dejavnosti za mlade ter aktivnosti po metodologiji z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Vse dejavnosti so za učence brezplačne, saj so financirane s strani  SPIRIT-a.