Projekt SPIRIT Slovenija

Osebna izkaznica

spirit_slovenija_56_b

Tip projekta Državni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Lorena Jenšterle
Učitelji člani Maruša Globačnik, Marko Kolarič, Brigita Gaberšek
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2021-danes
 

CILJI

 

SPIRIT Slovenija želi s finančno podporo izvedbe aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti…;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.
 

NAMEN PROJEKTA

 

Naša šola je bila uspešna na razpisu projekta Mladi 2021/2022, tudi 2022/2023, ki ga financira agencija SPIRIT, ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter razvoju splošnih kompetenc.

 

OPIS DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2022/2023 (september-november) bomo v okviru projekta izvajali aktivnost A- Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetništva. V okviru projekta bomo izvajali obšolske dejavnosti za mlade, naše učence. Vse dejavnosti so za učence brezplačne, saj so financirane s strani  SPIRIT-a.
 

Povezave

https://www.spiritslovenia.si/
Skip to content