Zdrava šola

Državni projekt

V pripravi.

V okviru letošnje teme projekta »Mi vsi za lepši (boljši) jutri« bodo na šoli potekale različne dejavnosti. Velik poudarek bo na duševnem zdravju in obvladovanju stresa, izboljšanju komunikacije, čuječnosti, mediacije, postkovidne spremembe in izzivi, ki so pred nami, zdrava prehrana, gibanje (v šoli, med poukom, doma), prosti čas in sodobni mediji.

V letošnjem letu 2021/2022 je rdeča nit Zdrave šole: MI VSI ZA LEPŠI JUTRI

Poudarek bomo dali predvsem gibanju in gibalnim dejavnostim pri pouku, kajti zavedamo se, da učencem le-tako omogočamo celosten razvoj. Tako dvigujemo motivacijo, koncentracijo in fizični razvoj učencev. Smo v projektu Fit-pedagogika. Prav tako bomo vključili tudi dejavnosti, ki se navezujejo na duševno zdravje in medosebne odnose.

 

Dogajale in razvijale pa se bodo še druge pomembne dejavnosti v okviru Zdrave šole:

 • OBELEŽITEV SVETOVNEGA PRAZNIKA – Svetovni dan hrane, 16. 10.

Prostovoljki Ajda Resinovič in Lea Lipovšek iz 9. a sta pred OŠ Lava Celje, v duhu jemo zdravo in podpiramo lokalno, delili jabolka mimoidočim staršem. V oddelkih podaljšanega bivanja pa so učenci ustvarili plakate na temo Svetovni dan hrane.

f1 f2 f3

 

 • DAN BOJA PROTI AIDSU – 1. 12. (v sodelovanju z EKO PROJEKTOM)
hh
 1. 12. smo obeležili dan boja proti AIDSU. Učenci v oddelku OPB so iz jajčnih kartonov ustvarili krasen plakat, učiteljem pa so izdelali rdeče pentlje, da so si jih lahko pripeli na oblačila in čez dan ozaveščali vse učence.

S tem smo želeli izkazati podporo ljudem, ki so zboleli za to boleznijo.

 • SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN …)

Sodelovali smo pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih, prav tako smo zbirali tudi oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

 

 • URE SKRB ZA ZDRAVJE

Vsi razredi imajo ure za zdravje, kjer obravnavajo različno tematiko glede na starost otrok: zdrava prehrana, higiena, prva pomoč, spolnost, droge …

 

 • SVETOVNI DAN SPANJA, 19. 3.

Svetovalni delavki Lorena in Sara Pungeršek sta učencem 1., 2. in 3. razredov na krasen način predstavili pomen spanja. Z učenci sta se pogovorili, jih spodbudila k izražanju mnenj in sodelovanju. Učenci so bili seznanjeni z desetimi priporočili za zdravo spanje, ki so jih dobili v obliki letaka. Letake nam je posredoval NIJZ.

hh2 hh3  hh4
 • SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7. 4.

Letošnje leto smo po dolgem času izpeljali teden zdravja v šoli in ne na daljavo. Izvedli smo veliko dejavnosti na temo zdravega načina življena, poudarek je bil na gibanju in zdravi prehrani.

 • PLESNI ŠPORTNI DAN (razredna stopnja)
hg
 • OBHODNA VADBA – od 1. do 3. razreda

 

hgg
 • ZAJTRK IZ DOMAČE MALHE

Kot vsako leto, smo tudi to leto izvedli v tednu zdravja ZDRAV ZAJTRK IZ DOMAČE MALHE. Učenci so prinesli s seboj zajtrk in ga kulturno zaužili.

hhhh hhh

 

 • RAP: Gibanje in zdrava prehrana
 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA; SADNE MALICE
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • SODELOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA
 • MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
 • UČENJE PRVE POMOČI
 • Dan zdravja IN MESEC ZDRAVJA
 • EKO DAN
 • POHODNIŠTVO, ŠPORT ZA ZDRAVJE
 • SODELOVANJE NA ALTERMEDU
 • MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM
 • UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE
 • REKREATIVNI ODMOR ZA GIBANJE
 • PROJEKT FIT SLOVENIJA
 • JUTRANJA VADBA ZA UČENCE
 • ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH
 • PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM
 • TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
 • SKRB ZA ČISTE ZOBE

V letošnjem letu je rdeča nit Zdrave šole: ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.

 

Poudarek na naši šoli bomo dali predvsem gibanju in gibalnim dejavnostim pri pouku, kajti zavedamo se, da učencem le-tako omogočamo celosten razvoj. Tako dvigujemo motivacijo, koncentracijo in fizični razvoj učencev. Smo v projektu Fit-pedagogika.

 

Poleg tega bo poudarek na preventivnem ravnanju ter skrbi za osebno higieno v namen preprečevanja novega virusa covid – 19.

 

Dogajale se bodo tudi druge pomembne dejavnosti v okviru Zdrave šole:

 • OBELEŽITEV NOVEGA SLOVENSKEGA PRAZNIKA – Dan slovenskega športa, 23. 9.

zs_2020_1

V letošnjem letu je državni zbor na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije razglasil 23. september za nov državni praznik, Dan slovenskega športa, ki smo ga obeležili tudi na naši šoli. V tem duhu smo se učili preko gibanja, kar smo povezali tudi s projektom Fit-pedagogika.

 • TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
 • SKRB ZA ČISTE ZOBE-SODELOVANJE V TEKMOVANJU
 • OBELEŽITEV TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA  ZAJTRKA – 20. 11. 2020

 

tsz2020_1

 

Z učenci smo obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so samostojno pripravili pogrinjke in pozajtrkovali v krogu svojih domačih.

 

tsz2020_2

 

tsz2020_3

 

V okviru ZD Celje sodelujemo pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe

 • RAP: Gibanje in zdrava prehrana
 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA; SADNE MALICE
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • URE SKRB ZA ZDRAVJE
 • SODELOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA
 • SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (zbiranje šolskih potrebščin, igrač,…)
 • MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
 • UČENJE PRVE POMOČI
 • NARAVOSLOVNI DAN – Dan zdravja IN MESEC ZDRAVJA
 • EKO DAN
 • POHODNIŠTVO, ŠPORT ZA ZDRAVJE
 • SODELOVANJE NA ALTERMEDU
 • MINUTA ZA ZDRAVJ MED POUKOM
 • UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE
 • REKREATIVNI ODMOR ZA GIBANJE
 • PROJEKT FIT SLOVENIJA
 • JUTRANJA VADBA ZA UČENCE
 • ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH
 • PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM

Dan zdravja – 7. 4. 2021

SVETOVNI DAN ZDRAVJA, 7. 4. 2021

Čas za zdravje je čas za nas

DAN ZDRAVJA, poročilo 6. a

Pomen spanja

V letošnjem letu je rdeča nit Zdrave šole: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU.

 

Poudarek na naši šoli bomo dali tudi gibanju, predvsem gibanju in gibalnim dejavnostim pri pouku, kajti zavedamo se, da učencem le-tako učencem omogočamo celosten razvoj. Tako dvigujemo motivacijo, koncentracijo in fizični razvoj učencev. Smo v projektu Fit-pedagogika.

 

Dogajale in razvijale pa se bodo še druge pomembne dejavnosti v okviru Zdrave šole:

 

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO

 

* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje sodelujemo pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe.

 

* URE SKRB ZA ZDRAVJE

zdrava1      

Vsi razredi imajo ure za zdravje, kjer obravnavajo različno tematiko glede na starost otrok: zdrava prehrana, higiena, prva pomoč, spolnost, droge, …

 

* RAP: GIBANJE IN ZDRAVA PREHRANA

V okviru razširjenega programa se posvečamo zdravi prehrani in gibanju. Učenci spoznavajo zdrave recepte, kuhajo zdrave obroke. Pri gibanju pa pokrivamo področje plesa, športnih dejavnosti in sprostilnih dejavnosti.

zdrava2 

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

V letošnjem šolskem letu je glavna tematika podnebne spremembe, ki jo bomo z učenci podrobneje raziskali. V okviru FIT pedagogike pa hidracija.

zdrava3 

* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

 

* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

zdrava4

* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši.

zdrava5

* UČENJE PRVE POMOČI

* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA in MESEC ZDRAVJA

Letos smo mesec zdravja imeli kot pouk na daljavo. Še posebej smo se posvetili gibanju in zdravi prehrani.

zdrava6

zdrava6a 

* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

 

* EKO DAN

Tudi ta dan smo povezali s situacijo, ki nas je doletela zaradi virusa. Nastali so čudoviti izdelki.

zdrava7  

* POHODNIŠTVO, ŠPORT ZA ZDRAVJE

zdrava8

* PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM

 

* SODELOVANJE NA ALTERMEDU

(Zaradi situacije prestavljeno na jesenski čas.)

 

* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE

 

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH

 

* REKREATIVNI ODMOR ZA GIBANJE

 

* PROJEKT FIT SLOVENIJA

Pouk popestrimo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, fit aktivnimi stimulacijami in fit aktivnimi metodami. Učitelji se redno izobražujemo na tem področju.

zdrava9a

* JUTRANJA TELOVADBA ZA UČENCE

 

V mesecu marcu se je veliko dejavnosti prekinilo zaradi šolanja na daljavo. Vendar smo kljub vsemu zelo veliko tematike namenili gibanju in zdravemu načinu življenja.

Izpeljali smo naravoslovni dan DAN ZDRAVJA. Učenci so se podučili o novemu virusu COVID-19, kako pomembno je umivanje rok, kaj pomeni samozaščita in še mnogo drugih pomembnih stvari na to tematiko.

Najbolj pa je v tem času prišla na plano ravno tematika, ki je osrednja – vzgoja v realnem in digitalnem svetu.

zdrava10

 

 

V letošnjem letu se rdeča nit Zdrave šole nadaljuje iz prejšnjega šolskega leta, in sicer: GIBANJE, ZDRAVJE in ZDRAVA PREHRANA.

Poudarek na naši šoli bomo dali gibanju, predvsem gibanju in gibalnim dejavnostim pri pouku, kajti zavedamo se, da učencem le-tako učencem omogočamo celosten razvoj. Tako dvigujemo motivacijo, koncentracijo in fizični razvoj učencev.

Dogajale in razvijale pa se bodo še druge pomembne dejavnosti v okviru Zdrave šole:

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje sodelujemo pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe.

zš1

* DAN ZDRAVE ŠOLE – obeležitev 25. Obletnice (na dan zdravja)
* AKTIVNA UDELEŽBA NA KONFERENCI 25 let Zdrave šole

Šola je aktivno sodelovala na obeležitvi 25. obletnice Zdrave šole na nacionalni konferenci v Zrečah. Predstavili smo koncept dela Zdrave šole na naši šoli in aktivno sodelovali na stojnici celjske regije s predstavitvijo Receptov za diabetike in razstavo o vsebnosti sladkorja v živilih.

zš2

* RAP: GIBANJE IN ZDRAVA PREHRANA

zš3

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

V letošnjem šolskem letu je glavna tematika podnebne spremembe, ki jo bomo z učenci podrobneje raziskali. V okviru FIT pedagogike pa hidracija.

zš5

* DOBRODELNI KONCERT – SKRB ZA SOČUTJE DRUGIH
* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA
* TEDEN ZDRAVJA
* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

zš6

* EKO DAN
* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
* TELOVADBA ZA STARŠE
* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši.

zš6

* UČENJE PRVE POMOČI
* POHODNIŠTVO, ŠPORT ZA ZDRAVJE
* PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM
* SODELOVANJE NA ALTERMEDU
* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE
* PROJEKT FIT SLOVENIJA

Pouk popestrimo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, fit aktivnimi stimulacijami in fit aktivnimi metodami. Učitelji se redno izobražujemo na tem področju.

zš7

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH
* REKREATIVNI ODMOR ZA GIBANJE
* JUTRANJA TELOVADBA ZA UČENCE

V šolskem letu je rdeča nit Zdrave šole GIBANJE, DUŠEVNO ZDRAVJE in ZDRAVA PREHRANA.

V okviru zdrave prehrane smo na naši šoli že precej postorili: omejili uporabo sladkorja, zdrava kuhinja, pitje vode in nesladkanega čaja, zeleni ponedeljek (brezmesni obroki ob ponedeljkih).

Največji poudarek smo dali gibanju, nadaljevali pa smo tuid dejavnosti iz preteklega šolskega leta, ki so se navezovale na duševno zdravje.

zdravasola1

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO

zdravasola2

* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje smo sodelovali pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe. Zdravstvene delavke so tudi izvedle v vseh razredih ure Skrb za zdravje, na različne tematike. Opravile so tudi preventivne preglede umivanja rok med učenci.

zdravasola3

* GIBANJE

Izvedli smo veliko dejavnosti. Ene izmed njih so bile:

– KOLESARSTVO

zdravasola4

– NOČ PRVOŠOLCEV

zdravasola5

– ATLETIKA IN TEKMOVANJA

zdravasola6

– POHODNIŠTVO

zdravasola7

-PLAVANJE

zdravasola8

-DRUGE AKTIVNOSTI

zdravasola9

* ZDRAVA PREHRANA

Zdravo prehrano smo promovirali pri krožkih zdrave prehrane, pri dejavnostih pouka ter pri v šolski kuhinji.

zdravasola10 

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

Redno sodelujemo z eko šolo in povezujemo dejavnosti, ki se prepletajo.

* DOBRODELNI KONCERT – SKRB ZA SOČUTJE DRUGIH

Na šoli se zavedamo, da je pomoč drugim zelo pomembna in potrebna. V okviru tega imamo več prireditev, ki imajo dobrodelno noto.

zdravasola11

zdravasola12

* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA

Zaključek tedna zdravja z delavnicami, pohodom po srčni poti in dobrodelnim tekom okoli Šmartinskega jezera.

zdravasola12

* TEDEN ZDRAVJA

  zdravasola13

Teden zdravja je tradicionalni teden, ko največ vsebin namenimo zdravju. Pričeli smo ga z zajtrkom iz domače malhe. Učenci so prinesli zdrav zajtrk v šolo.

zdravasola14

zdravasola15

zdravasola16

Obiskala nas je profesionalna športnica Gloria Kotnik.

zdravasola17

Skupna jutranja telovadba nas je spravila v pogon.

zdravasola18

* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši. Skozi vse leto pa izvajamo različne delavnice in dejavnosti v okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje.

* UČENJE PRVE POMOČI

zdravasola19 

* PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM

* SODELOVANJE NA ALTERMEDU

Učenci so predstavljali zdrave obroke in vaje za zdravo hrbtenico.

* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE

Sodelovali smo na vseh regijskih srečanjih Zdrave šole.

* PROJEKT FIT SLOVENIJA

Pouk popestrimo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, fit aktivnimi stimulacijami in fit aktivnimi metodami. Učitelji se redno izobražujemo na tem področju.

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH

V šolskem letu 2016/2017 je rdeča nit Zdrave šole GIBANJE, DUŠEVNO ZDRAVJE in ZDRAVA PREHRANA.

Tim za zdravo šolo v sestavi: Jasmina Vidmar (vodja), Marijana Kolenko (ravnateljica), Nataša Anderlič, Bojan Poznič, Ksenija Koštomaj in Mateja Čatar smo izdelali načrt, izvajali dejavnosti in redno spremljali delo Zdrave šole.

Izvedenih je bilo zelo veliko dejavnosti, nekaj jih predstavimo.

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO

zdravasola20162017_1

* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje smo sodelovali pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe. Pri pouku smo opravili različne snovi na temo zdravja. Medicinske sestre so opravile tudi preventivne preglede umivanja rok med učenci.

* GIBANJE

Izvedli smo veliko različnih dejavnosti, tako v okviru pouka kot tudi obšolskih dejavnosti. Gibanju na šoli namenimo zelo veliko časa, saj se zavedamo, kako pomembno je za zdravje.

zdravasola20162017_2

* ZDRAVA PREHRANA

Zdravo prehrano smo promovirali pri krožkih zdrave prehrane, pri dejavnostih pouka ter pri v šolski kuhinji.

zdravasola20162017_3

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

Redno sodelujemo z eko šolo in povezujemo dejavnosti, ki se prepletajo. Skupaj opravljamo različne naloge. Pred šolo skrbimo za zeliščni vrt.

* DOBRODELNI KONCERT – SKRB ZA SOČUTJE DRUGIH

Na šoli se zavedamo, da je pomoč drugim zelo pomembna in potrebna. V okviru tega imamo več prireditev, ki imajo dobrodelno noto.

zdravasola20162017_4

* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA

Zaključek tedna zdravja z delavnicami, pohodom po srčni poti in dobrodelnim tekom okoli Šmartinskega jezera.

zdravasola20162017_5

zdravasola20162017_6

* TEDEN ZDRAVJA

Teden zdravja je tradicionalni teden, ko največ vsebin namenimo zdravju. Pričeli smo ga z zajtrkom iz domače malhe. Učenci so prinesli zdrav zajtrk v šolo.

zdravasola20162017_7

zdravasola20162017_8

* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši. Skozi vse leto pa izvajamo različne delavnice in dejavnosti v okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje. Velik poudarek damo temu tudi v tednu zdravja.

zdravasola20162017_9

* UČENJE PRVE POMOČI

Nudenje prve pomoči smo se učili v okviru naravoslovnega dne v 8. Razredu. Se pa učimo tudi pri pouku.

zdravasola20162017_10

* PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM

V okviru pouka smo se trudili pri izvajanju minute za zdravje vedno, kadar je to mogoče. V okviru Zdravih šol je izšel pomemben priročnik IGRANJE ZA ZNANJE.

zdravasola20162017_11

* SODELOVANJE NA ALTERMEDU

Učenci so predstavljali zdrave obroke in vaje za zdravo hrbtenico. Glavna tematika so bile zdravilna zelišča.

* DUŠEVNO ZDRAVJE

V okviru duševnega zdravja smo izvajali vaje iz programa Ko učenca strese stres in

zdravasola20162017_12

zdravasola20162017_13

* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE

Sodelovali smo na vseh treh regijskih srečanjih Zdrave šole.

Pomembna publikacija, ki je bila predstavljena: ZDRAVJE SKOZI UMETNOST.

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH

zdravasola20162017_14

V šolskem letu 2015/2016 je rdeča nit Zdrave šole DUŠEVNO ZDRAVJE.

Tim za zdravo šolo v sestavi: Jasmina Vidmar (vodja), Marijana Kolenko (ravnateljica), Nataša Anderlič, Bojan Poznič, Ksenija Koštomaj in Mateja Čatar smo izdelali načrt, izvajali dejavnosti in redno spremljali delo Zdrave šole. Z nekaterimi učenci smo se vključili v program Ko učenca strese stres in izvajali delavnice To sem jaz.

Izvedenih je bilo zelo veliko dejavnosti, nekaj jih predstavimo.

zdravasola20152016_1

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO

* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje smo sodelovali pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe. Pri pouku smo opravili različne snovi na temo zdravja.

* DUŠEVNO ZDRAVJE

Sodelovali smo v projektih Ko učenca strese stres in To sem jaz.

* GIBANJE

Izvedli smo veliko različnih dejavnosti, tako v okviru pouka kot tudi obšolskih dejavnosti. Gibanju na šoli namenimo zelo veliko časa, saj se zavedamo, kako pomembno je za zdravje. Več dejavnosti smo pripravili v sodelovanju z različnimi generacijami – medgeneracijsko.

zdravasola20152016_2

* ZDRAVA PREHRANA

Zdravo prehrano smo promovirali pri krožkih zdrave prehrane, pri dejavnostih pouka ter pri v šolski kuhinji. Izdelali smo brošuro Diabetični recepti.

zdravasola20152016_3

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

Redno sodelujemo z eko šolo in povezujemo dejavnosti, ki se prepletajo. Skupaj opravljamo različne naloge. Pred šolo skrbimo za zeliščni vrt.

* DOBRODELNI KONCERT – SKRB ZA SOČUTJE DRUGIH

Na šoli se zavedamo, da je pomoč drugim zelo pomembna in potrebna. V okviru tega imamo več prireditev, ki imajo dobrodelno noto.

* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA

Zaključek tedna zdravja z delavnicami, pohodom po srčni poti in dobrodelnim tekom okoli Šmartinskega jezera.

zdravasola20152016_4

zdravasola20152016_5

* TEDEN ZDRAVJA

Teden zdravja je tradicionalni teden, ko največ vsebin namenimo zdravju. Pričeli smo ga z zajtrkom iz domače malhe. Učenci so prinesli zdrav zajtrk v šolo. Jutra smo pričenjali z jutranjo telovadbo.

zdravasola20152016_6

zdravasola20152016_6

* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši. Skozi vse leto pa izvajamo različne delavnice in dejavnosti v okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje. Velik poudarek damo temu tudi v tednu zdravja.

zdravasola20152016_7

* UČENJE PRVE POMOČI

Nudenje prve pomoči smo se učili v okviru naravoslovnega dne v 8. Razredu. Se pa učimo tudi pri pouku.

zdravasola20152016_8

* SODELOVANJE NA ALTERMEDU

Učenci so predstavljali eko modno revijo. Na predstavitvenem odru smo predstavljali zdrave namaze, ki smo jih nato na stojnici tudi ponujali. Sodelovali smo na natečaju Hrananizatjavendan. Glavna tematika so bile zdravilna zelišča.

* DUŠEVNO ZDRAVJE

V okviru duševnega zdravja smo izvajali vaje iz programa Ko učenca strese stres in To sem jaz. Izvajali smo tudi EFT delavnice za starše.

* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE

Sodelovali smo na vseh treh regijskih srečanjih Zdrave šole.

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH

zdravasola20152016_9

Skip to content