Zdrava šola

Državni projekt

V letošnjem letu se rdeča nit Zdrave šole nadaljuje iz prejšnjega šolskega leta, in sicer: GIBANJE, ZDRAVJE in ZDRAVA PREHRANA.

Poudarek na naši šoli bomo dali gibanju, predvsem gibanju in gibalnim dejavnostim pri pouku, kajti zavedamo se, da učencem le-tako učencem omogočamo celosten razvoj. Tako dvigujemo motivacijo, koncentracijo in fizični razvoj učencev.

Dogajale in razvijale pa se bodo še druge pomembne dejavnosti v okviru Zdrave šole:

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO
* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje sodelujemo pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe.

zš1

* DAN ZDRAVE ŠOLE – obeležitev 25. Obletnice (na dan zdravja)
* AKTIVNA UDELEŽBA NA KONFERENCI 25 let Zdrave šole

Šola je aktivno sodelovala na obeležitvi 25. obletnice Zdrave šole na nacionalni konferenci v Zrečah. Predstavili smo koncept dela Zdrave šole na naši šoli in aktivno sodelovali na stojnici celjske regije s predstavitvijo Receptov za diabetike in razstavo o vsebnosti sladkorja v živilih.

zš2

* RAP: GIBANJE IN ZDRAVA PREHRANA

zš3

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

V letošnjem šolskem letu je glavna tematika podnebne spremembe, ki jo bomo z učenci podrobneje raziskali. V okviru FIT pedagogike pa hidracija.

zš5

* DOBRODELNI KONCERT – SKRB ZA SOČUTJE DRUGIH
* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA
* TEDEN ZDRAVJA
* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

zš6

* EKO DAN
* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
* TELOVADBA ZA STARŠE
* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši.

zš6

* UČENJE PRVE POMOČI
* POHODNIŠTVO, ŠPORT ZA ZDRAVJE
* PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM
* SODELOVANJE NA ALTERMEDU
* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE
* PROJEKT FIT SLOVENIJA

Pouk popestrimo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, fit aktivnimi stimulacijami in fit aktivnimi metodami. Učitelji se redno izobražujemo na tem področju.

zš7

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH
* REKREATIVNI ODMOR ZA GIBANJE
* JUTRANJA TELOVADBA ZA UČENCE

V šolskem letu je rdeča nit Zdrave šole GIBANJE, DUŠEVNO ZDRAVJE in ZDRAVA PREHRANA.

V okviru zdrave prehrane smo na naši šoli že precej postorili: omejili uporabo sladkorja, zdrava kuhinja, pitje vode in nesladkanega čaja, zeleni ponedeljek (brezmesni obroki ob ponedeljkih).

Največji poudarek smo dali gibanju, nadaljevali pa smo tuid dejavnosti iz preteklega šolskega leta, ki so se navezovale na duševno zdravje.

zdravasola1

* TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO

zdravasola2

* SKRB ZA ČISTE ZOBE – SODELOVANJE V TEKMOVANJU

V okviru ZD Celje smo sodelovali pri pregledovanju in skrbi za čiste zobe. Zdravstvene delavke so tudi izvedle v vseh razredih ure Skrb za zdravje, na različne tematike. Opravile so tudi preventivne preglede umivanja rok med učenci.

zdravasola3

* GIBANJE

Izvedli smo veliko dejavnosti. Ene izmed njih so bile:

– KOLESARSTVO

zdravasola4

– NOČ PRVOŠOLCEV

zdravasola5

– ATLETIKA IN TEKMOVANJA

zdravasola6

– POHODNIŠTVO

zdravasola7

-PLAVANJE

zdravasola8

-DRUGE AKTIVNOSTI

zdravasola9

* ZDRAVA PREHRANA

Zdravo prehrano smo promovirali pri krožkih zdrave prehrane, pri dejavnostih pouka ter pri v šolski kuhinji.

zdravasola10 

* SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PROJEKTOM EKO ŠOLA

Redno sodelujemo z eko šolo in povezujemo dejavnosti, ki se prepletajo.

* DOBRODELNI KONCERT – SKRB ZA SOČUTJE DRUGIH

Na šoli se zavedamo, da je pomoč drugim zelo pomembna in potrebna. V okviru tega imamo več prireditev, ki imajo dobrodelno noto.

zdravasola11

zdravasola12

* NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA

Zaključek tedna zdravja z delavnicami, pohodom po srčni poti in dobrodelnim tekom okoli Šmartinskega jezera.

zdravasola12

* TEDEN ZDRAVJA

  zdravasola13

Teden zdravja je tradicionalni teden, ko največ vsebin namenimo zdravju. Pričeli smo ga z zajtrkom iz domače malhe. Učenci so prinesli zdrav zajtrk v šolo.

zdravasola14

zdravasola15

zdravasola16

Obiskala nas je profesionalna športnica Gloria Kotnik.

zdravasola17

Skupna jutranja telovadba nas je spravila v pogon.

zdravasola18

* SODELOVANJE V ZBIRALNIH AKCIJAH (ZBIRANJE IGRAČ, ŠOLSKIH POTREBŠČIN ,…)

Sodelovali smo že pri zbiranju hrane za živali v zavetiščih ter oblačila in druge potrebščine za otroke za Varno hišo Palčica.

* SADNE MALICE, SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

* MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

V mesecu oktobru smo se v okviru Simbioza giba na RS gibali z našimi starši in starimi starši. Skozi vse leto pa izvajamo različne delavnice in dejavnosti v okviru projekta Medgeneracijsko sodelovanje.

* UČENJE PRVE POMOČI

zdravasola19 

* PREZRAČEVANJE UČILNIC IN MINUTA ZA ZDRAVJE MED POUKOM

* SODELOVANJE NA ALTERMEDU

Učenci so predstavljali zdrave obroke in vaje za zdravo hrbtenico.

* UDELEŽBA NA REGIJSKIH SREČANJIH ZDRAVE ŠOLE

Sodelovali smo na vseh regijskih srečanjih Zdrave šole.

* PROJEKT FIT SLOVENIJA

Pouk popestrimo z različnimi gibalnimi dejavnostmi, fit aktivnimi stimulacijami in fit aktivnimi metodami. Učitelji se redno izobražujemo na tem področju.

* ŠPORTNA SREČANJA ZAPOSLENIH