UNESCO

Mednarodni projekt

dj,llgv
IME PROJEKTA UNESCO – Mreža UNESCU pridruženih šol
Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Polona Gracer
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2017/2018 – danes
CILJI – Ozaveščati o pripadnosti globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,

– spodbujati trajnostni razvoj in trajnostni življenjski slog,

– medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

PRISTOPI Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.

Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.

Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

 

 

ŠTIRJE STEBRI UČENJA

Učiti se, da bi vedeli!

Učiti se delati!

Učiti se bivati!

Učiti se živeti skupaj!

OPIS  Naša šola je članica mreže UNESCU pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. ASPnet je gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja in je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Naša šola sledi smernicam UNESCO ASPnet z:

– izvedbo lastnega avtorskega projekta POZDRAV PTIC MIRU,

– obeleževanjem različnih mednarodnih dni,

– vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol, ki so pridružene UNESCO aspnet.

V preteklih letih smo sodelovali v naslednjih UNESCO projektih:                                                                                                 Menjaj branje in sanje                                                                         Učenec poučuje                                                                                     Veselje do znanosti                                                                                Drevo je življenje.                                                                                  Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik                                          Branje – moje sanje                                                                               Vsaka vas ima svoj glas, vsaka pesem svoj naglas                         UNESCO VRTIČKI V sodelovanju z naravo sam pridelam hrano

Mednarodni:

GIFTaPOEM

 
SODELUJOČI zavodi/partnerji

 

Organizacija združenih narodov (OZN)
Povezave https://www.aspnet.si/

 

https://www.oslava.si/projekti/pozdrav-ptic-miru-info/

 

Datoteke
Skip to content