Turizmu pomaga lastna glava

Državni projekt

V pripravi.

V pripravi.

V letošnjem šolskem letu smo se z nekaterimi devetošolkami naše šole odločile odločile, da ponovno  sodelujemo na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava s turistično raziskovalno nalogo, na temo VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM.

 

Strokovnjaki s področja turizma ocenjujejo, da bodo turisti v prihodnje potovali predvsem na tiste destinacije, ki imajo na voljo neomejene količine pitne vode, ki jo je v Sloveniji na pretek, kar je neprecenljiv turistični potencial.  Z vodo smo bogati tudi sicer, saj je Slovenija po vodnatosti na tretjem mestu v Evropi, pestre pa so tudi njene oblike: jezera, reke, potoki, brzice, slapovi, morje, izviri, toplice, vrelci … Z letošnjo temo so želeli udeležence festivala spodbuditi, da se osredotočijo na zdravilne učinke vode. Tako smo se tudi pri raziskovalni nalogi osredotočile na vodne izvire v okolici Celja ter jih podprle z različnimi dihalnimi tehnikami in vajami za sprostitev.

 

Naslov turistične raziskovalne naloge: Voda- vir življenja, zdravja in turizma v naši okolici

 

TPLG razglednica

Na 36.  festivalu Turizmu pomaga lastna glava so se naše raziskovalke predstavile s svojo raziskovalno nalogo VODA – vir življenja, zdravja in turizma v naši okolici na turistični stojnici v Velenju. Za svoj trud so prejele zlato priznanje. Iskrene čestitke!

mentorica Brigita Gaberšek
ravnateljica Marijana Kolenko

 

IMG_20220411_080415_resized_20220413_113721890

 

V šolskem letu 2020/2021 je bila tema pri projektu Turizmu pomaga lastna glava “Moj kraj, moj chef.” Zaradi šolanja na daljavo in številnih epidemioloških ukrepov za zajezitev širjenja covid-a 19 nismo sodelovali z raziskovalno nalogo.

Letos bomo v sklopu teme FESTIVAL naj bo razmišljali v dveh smereh festivala. Lahko je enodnevni dogodek v obliki sejma, zabave, karnevala, gala srečanja, dneva/noči pravljic, medgeneracijskega sodelovanja, likovne delavnice. Lahko pa je večdnevni dogodek, kjer se na istem mestu zvrsti več zaporednih dogodkov v obliki koncertov, gledaliških iger, filmskih projekcij, glasbe, običajev, cvetja, kulinaričnega in adrenalinskega doživetja, … Cilj letošnje teme je za domači kraj pripraviti dogodek, ki se bo odvijal v prihodnje po vzoru največjih festivalov. Najpogosteje so festivali vsakoletna prireditev, ki svoje prizorišče ali pa obdobje v katerem se izvaja poveže s tematiko festivala. Tudi mi bomo v svojih nalogah pripravili/organizirali festival, ki bo za obiskovalce poleg festivalskega dogajanja vključeval tudi turistično in ostalo lokalno ponudbo (kulinariko, prenočišča, kulturno ponudbo, …)

Festival vključuje:
– izdelavo turistične naloge,
– sodelovanje na turistični tržnici (postavitev turistične stojnice in nastop na prireditvenem prostoru)
Festival poteka na državni ravni.

Dokumentacija vključuje:
1. prijavo za razpis na obrazcu TZS,
2. izvod turistične naloge,
3. načrt predstavitve na turistični tržnici, ki vključuje:
• okvirno vsebino in strukturo predstavitve turističnega proizvoda,
• število sodelujočih pri predstavitvi.
4. povzetek turistične naloge v slovenskem jeziku, v skladu z dispozicijo za pripravo povzetka, ki je priloga pravilniku
5. obrazec izjave, da so učenci in starši seznanjeni s potekom festivala ter da soglašajo z javno
objavo rezultatov z imeni in fotografijami sodelujočih.
Zapis dokumentacije, naveden pod številkami 2., 3. in 4., mora biti do roka za oddajo, oddan na CD-ju oziroma poslan po elektronski pošti, urejen z urejevalnikom besedila MS Word kot enoten dokument, na naslov info@turisticna-zveza.si
Turistična naloga mora biti:
– oddana tudi v pisni obliki, vezana s spiralo (lahko tudi druga vezava, primerna za knjižno
obliko),
– objavljena na spletni strani osnovne šole, ki jo prijavlja, najkasneje teden dni pred izvedbo
festivala.

Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih. Usmeritve za pripravo turističnih produktov:
• opis predstavitve turistične zgodbe v nalogi naj bo podlaga za oblikovanje turističnega produkta, ki bo predstavljen na turistični tržnici;
• naloga naj temelji na tržnem pristopu, ki bo služil predvsem za potrditev in oblikovanje idej v celovit turistični produkt;
• predstavljen turistični produkt naj ima potencial dejanske uresničitve z izdelanim trženjskim načrtom;
• predstavitev turističnega produkta naj bo pripravljena čim bolj inovativno in atraktivno, po možnosti z uporabo sodobnih tehnologij;
• stojnica naj smiselno reprezentira produkt – ta naj bo tudi na stojnici predstavljen skladno z izdelano nalogo in osnovno temo;
• stojnica naj bo privlačna, zanimiva in razpoznavna;
• pri izvedbi predstavitve na turistični tržnici naj bo poudarek na komunikaciji z okolico kot na pravem turističnem sejmu;
• k sodelovanju povabite člane turističnih zvez in društev ter druge turistične delavce v kraju.

Rok za prijavo na festival je 30.9.2019.
Pravilnik za izvedbo festivala in tekmovanja Turizmu pomaga lastna glava je objavljen na spletni strani http://turisticna-zveza.si/projekt.php?id=11.

VIR: spletna stran Turistične zveze Slovenije

Priloga:
Naslov naloge: PUST NAJ BO

986 988

990 993

V letošnjem šolskem letu smo se z učenci naše šole ponovno odločili, da sodelujemo na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava, z raziskovalno nalogo na temo

 

TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA

 

Turistični spominki so že od nekdaj spremljevalci turizma, njihov nabor pa pomembno dopolnilo turistične ponudbe. Predstavljajo deželo ter vzbujajo spomine in občutke. Njihova zamisel se je porodila iz motivov bogate slovenske naravne, kulturne, tehniške, kulinarične in druge dediščine. Letos v sklopu teme TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA predstavimo lokalno turistično ponudbo, ki ima za končni turistični produkt oblikovanje in izdelavo spominka, ki ga želite podariti/prodati domačemu ali tujemu gostu.

 

Naslov naloge: Doživimo Celje skozi knjižico spominov

V letu 2017-2018 smo pripravili načrt za izvedbo Friderikovega igrišča v Celju. V nalogi Friderik se vrača smo na fantazijski, malo drugačen način načrtovali srednjeveško igrišče v Celju.

Naslov naloge: Frederik se vrača

V letu 2016-2017 smo raziskovali bližnje pohodniške poti. V nalogi Pojdite z nami… smo natančneje opisali pohodniško pot na Brnico.

Naslov naloge: Pojdite z nami

 020  046

V letu 2015-2016 smo se poskusili v raziskovanju zelenega turizma, naša naloga z naslovom Zeleni turizem našega mesta je prejela bronasto priznanje.

V letu 2014-2015 smo sestavljali zgodbe, mite in legende, napisali smo nalogo z naslovom Zgodbe našega mesta.

V letu 2013-2014 smo prvič sodelovali na festivalu z nalogo Odkrivamo skrivnosti narave skozi letne čase. Odkrivali smo aktivnosti v naravi, ki nam jih ponuja skozi vse letne čase. Nalogo smo predstavili na turistični tržnici in prejeli SREBNO PRIZNANJE.

Skip to content