Projekt Pasavček

Državni projekt

V šolskem letu 2016/17 smo pri projektu Pasavček izvajali različne dejavnosti:

*razgovor z otroki o:

 • kdo je Pasavček in kaj je njegov pomen, naloga,
 • prometu v različnih situacijah,
 • pravilnem obnašanju v prometu kot pešec in kot sopotnik v avtu,
 • prometni varnosti in varni vožnji,
 • vlogi prometnih sredstev v prometu,
 • prometnih znakih,
 • obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti,
 • uporabi varnostnih pasov,
 • uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu,
 • povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja,
 • ozaveščanju odraslih o varnosti v cestnem prometu.

*urejanje kotička v razredu,

*branje in poslušanje zgodb s prometnimi vsebinami,

*obisk policista,

*pripovedovanje otrok o načinu prihoda v šolo in beleženje rednosti uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med vožnjo,

*igre vlog na temo promet,

*prebiranje otroške literature o prometu,

*učenje novih pesmic in spremljanje le-teh z inštrumenti,

*predstavitev knjižice Red je vedno pas pripet,

*razgovor o uporabi OVS in pripetosti z varnostnimi pasovi (tabela beleženja na kartončke),

*spoznavanje PASAVČKA: ali so ga že kdaj videli, zakaj, od kod ime…

*barvanje pobarvank Pasavček,

*opazovanje pripetosti in uporabe OVS,

*igranje družabnih iger s prometno vsebino,

*plesanje,

*zabavne štafetne igre,

*spretnostne igre,

*reševanje učnih listov.

Pri projektu so sodelovale učiteljice 1. in 2. razredov, ravnateljica ter oddelkov podaljšanega bivanja in policist g. Toplišek s policijske uprave Celje ter seveda otroci in starši 1., in 2. razredov OŠ Lava. Sodelovali smo tudi z NIJZ in SPV.

Ves čas projekta smo se z otroki veliko pogovarjali o prometu v različnih situacijah, pravilnem obnašanju v prometu kot pešec, kot sopotnik v avtu, prometni varnosti in varni vožnji, vlogi prometnih sredstev v prometu, prometnih znakih, obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti, uporabi varnostnih pasov, uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu, povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja. Otroci so z navdušenostjo pripovedovali o prometnih temah ter že veliko vedeli o sami varnosti v prometu.

Ponovili smo o liku Pasavčka, ki so ga poznali že iz vrtca.

Za starše in učence smo pripravili kotiček v razredu, kjer so dobili različne informacije o projektu. Staršem smo projekt predstavili na prvem roditeljskem sestanku in jih seznanili z varnimi potmi v okolici šole in pomembnostjo varnosti v cestnem prometu.

Izvedli smo dan na temo PROMET. Povabili smo policista, ki nas je poučil o pravilnem vedenju v prometu, nam razložil prometne znake ter nas seznanil s pravilno uporabo varnostnih pasov pri vožnji ter opozoril na uporabo otroških avtosedežev. Konkretno smo se naučili, kako moramo ravnati v prometu, kako prečkamo cestišče in kako moramo biti v avtomobilu pripeti.

Sprehodili smo se po varni poti od avtobusne postaje do šole in se učili pravilnega prečkanja ceste. Policist nam je pojasnil, kaj je pomembno v prometu. Ogledali smo si prometne znake in se naučili, kateri so pomembni za nas.

Otroci so barvali pobarvanke, risali na temo promet, Pasavček. Se naučili, da je prva pomoč tudi pomembna, kadar se v prometu zgodi kaj nepredvidenega in se naučili nekaj praktičnih primerov.

Reševali različne naloge in učne liste v povezavi s Pasavčkom in na temo prometa.

Vsa spoznanja smo sproti vključevali v vsebine predmetnih področij za 1. razred ter iskali informacije doma in v šoli in prinašali razna gradiva (izrezki iz revij, časopisov, fotografije).

Beležili smo pripetost vseh prisotnih v avtu ter uporabo OVS. Otroci so za nagrado dobili tatooje in beležke, se nagrajevali s štampiljko Pasavčka.

Sodelovali smo tudi v projektu Prometna kača, kjer smo trudili, da smo v šolo prihajali peš ali s kolesom in v projektu “Otroci za varnost v prometu”. Učenci smo risali rokice in na njih sporočila voznikom, da je vožnja VARNA le brez alkohola. S strani NIJZ Celje smo bili izbrani, da ta naša dela z brošuro s pomočjo policistov Celje in NIJZ Celje delimo voznikom. Učenci smo lahko videli, kako policist ustavi voznika, kako le-ta opravi test alkoholiziranosti, nato pa smo voznikom dali naš izdelek in mu zaželeli “srečno vožnjo brez alkohola.”