Projekt Pasavček

Državni projekt

V pripravi.

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

Pri projektu sodelujejo učiteljice 1., 2. in 5. razredov, ravnateljica, učitelji oddelkov podaljšanega bivanja in policist g. Toplišek s policijske uprave Celje ter seveda otroci in starši 1., 2.  in 5. razredov OŠ Lava. Sodelujemo tudi z NIJZ in SPV.

Ves čas projekta se z otroki veliko pogovarjamo o prometu v različnih situacijah, o pravilnem obnašanju v prometu kot pešec, kot sopotnik v avtu, prometni varnosti in varni vožnji, vlogi prometnih sredstev v prometu, prometnih znakih, obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti, uporabi varnostnih pasov, uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu, povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja. Otroci z navdušenostjo pripovedujejo o prometnih temah ter že veliko vedo o sami varnosti v prometu.

 

V šolskem letu 2022/23 pri projektu Pasavček izvajamo različne dejavnosti:

*razgovor z otroki o:

 • kdo je Pasavček in kaj je njegov pomen, naloga,
 • prometu v različnih situacijah,
 • pravilnem obnašanju v prometu kot pešec in kot sopotnik v avtu,
 • prometni varnosti in varni vožnji,
 • vlogi prometnih sredstev v prometu,
 • prometnih znakih,
 • obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti,
 • uporabi varnostnih pasov,
 • uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu,
 • povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja,
 • ozaveščanju odraslih o varnosti v cestnem prometu.

 

*urejanje kotička v razredu,

*branje in poslušanje zgodb s prometnimi vsebinami,

*obisk policista,

*pripovedovanje otrok o načinu prihoda v šolo in beleženje rednosti uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med vožnjo,

*igre vlog na temo promet.

 

12345

V šolskem letu 2021/ 22 smo se v projekt vključile učiteljice 1., 2., in 5. razredov. V naše delo smo že od samega začetka vključevali prometno vzgojo, zdaj pa smo s tem projektom naša že pridobljena znanja dopolnili in nadgradili. Osnovni cilj, ki smo si ga zadali pri projektu je bil predvsem ta, da ozavestimo nas in naše starše, da vsakodnevno pravilno in dosledno pri vožnji uporabljajo varnostne pasove.  Prispevati želimo k čim večji prometni ozaveščenosti staršev in posledično tudi ostalih potnikov k pravilni uporabi varnostnih pasov med vožnjo. Cilj, ki smo si ga zadali je tudi ta, da se naučimo deklamacijo o Pasavcu.

 

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

*Razgovor z otroki o:

 • kdo je Pasavček in kaj je njegov pomen, naloga,
 • prometu v različnih situacijah,
 • pravilnem obnašanju v prometu kot pešec in kot sopotnik v avtu,
 • prometni varnosti in varni vožnji,
 • vlogi prometnih sredstev v prometu,
 • prometnih znakih,
 • obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti,
 • uporabi varnostnih pasov,
 • uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu,
 • povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja,
 • ozaveščanju odraslih o varnosti v cestnem prometu.

*urejanje kotička v razredu,

*branje in poslušanje zgodb s prometnimi vsebinami,

*obisk policista,

*pripovedovanje otrok o načinu prihoda v šolo in beleženje rednosti uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med vožnjo,

*igre vlog na temo promet,

*prebiranje otroške literature o prometu,

*učenje novih pesmic in spremljanje le-teh z inštrumenti,

*predstavitev knjižice Red je vedno pas pripet,

*razgovor o uporabi OVS in pripetosti z varnostnimi pasovi (tabela beleženja na kartončke),

*spoznavanje PASAVČKA: ali so ga že kdaj videli, zakaj, od kod ime…

*barvanje pobarvank Pasavček,

*opazovanje pripetosti in uporabe OVS,

*igranje družabnih iger s prometno vsebino,

*ples,

*zabavne štafetne igre,

*spretnostne igre,

*reševanje učnih listov

 

pas

Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru Javne agencije RS za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, ki v Sloveniji poteka že od leta 2005. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbuditi dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. Slogan projekta je Red je vedno pas pripet.

 

Cilji projekta so bili v projektu realizirani, čeprav v okrnjenem obsegu zaradi šolanja na daljavo. Otroci so bili vedoželjni, navdušeni nad izvajanjem raznih aktivnosti in dejavnosti, radi so sodelovali, iskali informacije, prinašali gradiva. Dobra motivacija je bilo tudi beleženje v tabelo in na kartončke o pripetosti z varnostnim pasom otrok in staršev med vožnjo. Prav tako so radi barvali pobarvanko in reševali učne liste. Otrokom se je lik Pasavčka zelo priljubil. Kljub delu na daljavo so bile dejavnosti projekta uspešno izvedene.

 

V šolskem letu 2020/21 smo se v okviru projekta Pasavček zavzemali za doseganje naslednjih ciljev pri učenci in starših:

znajo pravilno uporabljati otroški varnostni sedež ter varnostni pas med vožnjo;

zavedajo se pomembnosti uporabe varnostnega pasu in varnostnega sedeža;

– spoznajo značilnosti pasavca;

– spoznajo najpogostejše napake pri uporabi varnostnega sedeža in varnostnega pasu.

 

Uporabili smo različne oblike dela: delali smo individualno, v skupinah, v parih. Posluževali pa smo se naslednjih metod dela: pogovor, razlaga, opisovanje, pripovedovanje, delo s tekstom, učnimi listi, konkretnim materialom, likovno poustvarjanje, demonstracija, ponazarjanje, delo na terenu. Aktivnosti smo vključevali pri vseh predmetih: slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, likovna umetnost, glasbena umetnost in šport.

Pri projektu sodelujejo učenci in učiteljice 1. in 5. razredov Kontinuirano izvajanja projekta dalj časa (obdobje od novembra 2020 do marca 2021, skrajšano zaradi šolanja na daljavo).

 

d1 d3  d2

V šolskem letu 2019/20 smo se v okviru projekta Pasavček zavzemali za doseganje naslednjih ciljev pri učenci in starših:

– znajo pravilno uporabljati otroški varnostni sedež ter varnostni pas med vožnjo;

zavedajo se pomembnosti uporabe varnostnega pasu in varnostnega sedeža;

– spoznajo značilnosti pasavca;

– spoznajo najpogostejše napake pri uporabi varnostnega sedeža in varnostnega pasu.

 

Pri projektu sodelujejo učenci in učiteljice 1. in 2. razredov, ravnateljica ter oddelki podaljšanega bivanja in policist g. Toplišek s policijske uprave Celje ter seveda starši otrok 1. in 2. razredov OŠ Lava. Sodelovali smo tudi z NIJZ in SPV.

 

V mesecu  oktobru smo se seznanili z varno potjo v bližini šole in na obisk povabili policista. Obiskala nas je policist g. Toplišek, ki nam ki nas je poučil o pravilnem vedenju v prometu, nam razložil prometne znake ter nas seznanila s pravilno uporabo varnostnih pasov pri vožnji ter opozoril na uporabo otroških avtosedežev. Konkretno smo se naučili, kako moramo ravnati v prometu, kako prečkamo cestišče in kako moramo biti v avtomobilu pripeti, saj smo se sprehodili po varni poti od avtobusne postaje do šole in se učili pravilnega prečkanja ceste. Policist nam je pojasnil tudi, kaj je pomembno v prometu. Ogledali smo si prometne znake in se naučili, kateri so pomembni za nas.

pasavcek1

Pri pouku smo spoznavali prometne znake, prometna sredstva in se naučili veliko pojmov o prometu. Spoznali pa smo tudi Pasavačka. Spremljali smo, kako so učenci v avtomobilih pripeti.

pasavcek2 

Promet in prometne situacije povezujemo z različnimi predmeti, tako smo pri glasbeni umetnosti peli pesmice o vozilih, pri športu igrali igre o prometu, pri likovni umetnosti slikali in risali različne stvari na temo promet.

 

Pri vožnji z avtobusom na različne dejavnosti smo zelo pozorni na redno in vestno pripenjanje z varnostnim pasom.

pasavcek3 

Cilji projekta so bili v projektu realizirani, celo nadgrajeni, saj smo se še med šolskim letom vključevali v dejavnosti, ki jih nismo na začetku planirali. Otroci so bili vedoželjni, navdušeni nad izvajanjem raznih aktivnosti in dejavnosti, radi so sodelovali, iskali informacije, prinašali gradiva. Dobra motivacija je bilo tudi beleženje v tabelo in na kartončke. Prav tako so radi barvali pobarvanko in reševali učne liste. Otrokom se je lik Pasavčka zelo priljubil. Kljub delu na daljavo so bile dejavnosti projekta uspešno izvedene.

 

Uporabili smo različne oblike dela: delali smo individualno, v skupinah, v parih. Posluževali pa smo se naslednjih metod dela: pogovor, razlaga, opisovanje, pripovedovanje, delo s tekstom, učnimi listi, konkretnim materialom, likovno poustvarjanje, demonstracija, ponazarjanje, delo na terenu.

 

Aktivnosti smo vključevali pri vseh predmetih: slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, likovna umetnost, glasbena umetnost in šport. Smo pa vključevali tudi v druge dejavnosti.

 

Kontinuirano izvajanja projekta dalj časa (obdobje od septembra 2019 do marca 2020, skrajšano zaradi šolanja na daljavo).

 

Aktivna vključenost drugih v izvajanje projektov: sodelovali so učenci, učiteljice, ravnateljica, starši, policisti, SPV, NIJZ.

V šolskem letu 2018/19 se bomo v okviru projekta Pasavček zavzemali za doseganje naslednjih ciljev pri učenci in starših:

– znajo pravilno uporabljati otroški varnostni sedež ter varnostni pas med vožnjo;

zavedajo se pomembnosti uporabe varnostnega pasu in varnostnega sedeža;
– spoznajo značilnosti pasavca;
– spoznajo najpogostejše napake pri uporabi varnostnega sedeža in varnostnega pasu.

Pri projektu sodelujejo učenci in učiteljice 1. in 2. razredov, ravnateljica ter oddelki podaljšanega bivanja in policist g. Toplišek s policijske uprave Celje ter seveda starši otrok 1. In 2. razredov OŠ Lava. Sodelovali smo tudi z NIJZ in SPV.

V mesecu  septembru smo se seznanili z varno potjo in na obisk povabili policista. Obiskala nas je policistka, ki nam ki nas je poučila o pravilnem vedenju v prometu, nam razložila prometne znake ter nas seznanila s pravilno uporabo varnostnih pasov pri vožnji ter opozoril na uporabo otroških avtosedežev. Konkretno smo se naučili, kako moramo ravnati v prometu, kako prečkamo cestišče in kako moramo biti v avtomobilu pripeti, saj smo se sprehodili po varni poti od avtobusne postaje do šole in se učili pravilnega prečkanja ceste. Policistka nam je pojasnila, kaj je pomembno v prometu. Ogledali smo si prometne znake in se naučili, kateri so pomembni za nas.

p4

Pri pouku smo spoznavali prometne znake, prometna sredstva in se naučili veliko pojmov o prometu. Spoznali pa smo tudi Pasavačka.

p5

Promet in prometne situacije povezujemo z različnimi predmeti, tako smo pri glasbeni umetnosti peli pesmice o vozilih, pri športu igrali igre o prometu, pri likovni umetnosti slikali in risali različne stvari na temo promet.

p6

Pri vožnji z avtobusom na različne dejavnosti smo zelo pozorni na redno in vestno pripenjanje z varnostnim pasom.

p7

V šolskem letu 2017/18 smo pri projektu Pasavček izvajali različne dejavnosti, predvsem pa je namen projekta opozarjati in seznaniti učence in tudi starše na uporabo varnostnih pasov. Izvajali smo naslednje dejavnosti:

Pogovor o tem, kdo je Pasavček in kaj je njegov pomen, naloga, se seznanjali z različnimi situacijami v prometu ter pravilnem obnašanju v prometu kot pešec in kot sopotnik v avtu.

p1

Pri pouku smo spoznali vloge prometnih sredstev v prometu, prometne znake ter obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti.

V razredu smo uredili prometni kotiček, s plakati Pasavčka opozarjali vse učence in starše šole, brali smo pravljice s prometnimi vsebinami.

Starši so prejeli knjižico Red je vedno pas pripet, s pomočjo le-te smo opravili razgovor o uporabi OVS in pripetosti z varnostnimi pasovi (tabela beleženja na kartončke).

Spoznavali smo PASAVČKA: ali so ga že kdaj videli, zakaj, od kod ime, barvali pobarvanke Pasavček, igrali družabne igre s prometno vsebino, …

Pri projektu smo sodelovali učenci in učiteljice 1. razredov, ravnateljica ter oddelki podaljšanega bivanja in policist g. Toplišek s policijske uprave Celje ter seveda starši otrok 1. razredov OŠ Lava. Sodelovali smo tudi z NIJZ in SPV.

Ves čas projekta smo se z otroki veliko pogovarjali o prometu v različnih situacijah, pravilnem obnašanju v prometu kot pešec, kot sopotnik v avtu, prometni varnosti in varni vožnji, vlogi prometnih sredstev v prometu, prometnih znakih, obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti, uporabi varnostnih pasov, uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu, povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja.

Za starše in učence smo pripravili kotiček v razredu, kjer so dobili različne informacije o projektu. Staršem smo projekt predstavili na prvem roditeljskem sestanku in jih seznanili z varnimi potmi v okolici šole in pomembnostjo varnosti v cestnem prometu.

Izvedli smo dan na temo PROMET. Povabili smo policista, ki nas je poučil o pravilnem vedenju v prometu, nam razložil prometne znake ter nas seznanil s pravilno uporabo varnostnih pasov pri vožnji ter opozoril na uporabo otroških avtosedežev.

Sprehodili smo se po varni poti od avtobusne postaje do šole in se učili pravilnega prečkanja ceste. Policist nam je pojasnil, kaj je pomembno v prometu. Ogledali smo si prometne znake in se naučili, kateri so pomembni za nas.

Otroci so barvali pobarvanke, risali na temo promet, Pasavček. Se naučili, da je prva pomoč tudi pomembna, kadar se v prometu zgodi kaj nepredvidenega in se naučili nekaj praktičnih primerov.

p2

Vsa spoznanja smo sproti vključevali v vsebine predmetnih področij za 1. razred ter iskali informacije doma in v šoli in prinašali razna gradiva (izrezki iz revij, časopisov, fotografije).

V času tedna zdravja smo izvajali dejavnosti »Pešbusa«. Z otroki smo hodili od avtobusne postaje po varni poti in spodbujali gibanje v šolo.

p3

V šolskem letu 2016/17 smo pri projektu Pasavček izvajali različne dejavnosti:

*razgovor z otroki o:

 • kdo je Pasavček in kaj je njegov pomen, naloga,
 • prometu v različnih situacijah,
 • pravilnem obnašanju v prometu kot pešec in kot sopotnik v avtu,
 • prometni varnosti in varni vožnji,
 • vlogi prometnih sredstev v prometu,
 • prometnih znakih,
 • obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti,
 • uporabi varnostnih pasov,
 • uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu,
 • povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja,
 • ozaveščanju odraslih o varnosti v cestnem prometu.

*urejanje kotička v razredu,

*branje in poslušanje zgodb s prometnimi vsebinami,

*obisk policista,

*pripovedovanje otrok o načinu prihoda v šolo in beleženje rednosti uporabe varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev med vožnjo,

*igre vlog na temo promet,

*prebiranje otroške literature o prometu,

*učenje novih pesmic in spremljanje le-teh z inštrumenti,

*predstavitev knjižice Red je vedno pas pripet,

*razgovor o uporabi OVS in pripetosti z varnostnimi pasovi (tabela beleženja na kartončke),

*spoznavanje PASAVČKA: ali so ga že kdaj videli, zakaj, od kod ime…

*barvanje pobarvank Pasavček,

*opazovanje pripetosti in uporabe OVS,

*igranje družabnih iger s prometno vsebino,

*plesanje,

*zabavne štafetne igre,

*spretnostne igre,

*reševanje učnih listov.

Pri projektu so sodelovale učiteljice 1. in 2. razredov, ravnateljica ter oddelkov podaljšanega bivanja in policist g. Toplišek s policijske uprave Celje ter seveda otroci in starši 1., in 2. razredov OŠ Lava. Sodelovali smo tudi z NIJZ in SPV.

Ves čas projekta smo se z otroki veliko pogovarjali o prometu v različnih situacijah, pravilnem obnašanju v prometu kot pešec, kot sopotnik v avtu, prometni varnosti in varni vožnji, vlogi prometnih sredstev v prometu, prometnih znakih, obnašanju v različnih prevoznih sredstvih in o vedenju na poti, uporabi varnostnih pasov, uporabi otroških varnostnih sedežev in drugih pripomočkih za večjo vidnost v prometu, povezanosti prometa z onesnaženostjo okolja. Otroci so z navdušenostjo pripovedovali o prometnih temah ter že veliko vedeli o sami varnosti v prometu.

Ponovili smo o liku Pasavčka, ki so ga poznali že iz vrtca.

Za starše in učence smo pripravili kotiček v razredu, kjer so dobili različne informacije o projektu. Staršem smo projekt predstavili na prvem roditeljskem sestanku in jih seznanili z varnimi potmi v okolici šole in pomembnostjo varnosti v cestnem prometu.

Izvedli smo dan na temo PROMET. Povabili smo policista, ki nas je poučil o pravilnem vedenju v prometu, nam razložil prometne znake ter nas seznanil s pravilno uporabo varnostnih pasov pri vožnji ter opozoril na uporabo otroških avtosedežev. Konkretno smo se naučili, kako moramo ravnati v prometu, kako prečkamo cestišče in kako moramo biti v avtomobilu pripeti.

Sprehodili smo se po varni poti od avtobusne postaje do šole in se učili pravilnega prečkanja ceste. Policist nam je pojasnil, kaj je pomembno v prometu. Ogledali smo si prometne znake in se naučili, kateri so pomembni za nas.

Otroci so barvali pobarvanke, risali na temo promet, Pasavček. Se naučili, da je prva pomoč tudi pomembna, kadar se v prometu zgodi kaj nepredvidenega in se naučili nekaj praktičnih primerov.

Reševali različne naloge in učne liste v povezavi s Pasavčkom in na temo prometa.

Vsa spoznanja smo sproti vključevali v vsebine predmetnih področij za 1. razred ter iskali informacije doma in v šoli in prinašali razna gradiva (izrezki iz revij, časopisov, fotografije).

Beležili smo pripetost vseh prisotnih v avtu ter uporabo OVS. Otroci so za nagrado dobili tatooje in beležke, se nagrajevali s štampiljko Pasavčka.

Sodelovali smo tudi v projektu Prometna kača, kjer smo trudili, da smo v šolo prihajali peš ali s kolesom in v projektu “Otroci za varnost v prometu”. Učenci smo risali rokice in na njih sporočila voznikom, da je vožnja VARNA le brez alkohola. S strani NIJZ Celje smo bili izbrani, da ta naša dela z brošuro s pomočjo policistov Celje in NIJZ Celje delimo voznikom. Učenci smo lahko videli, kako policist ustavi voznika, kako le-ta opravi test alkoholiziranosti, nato pa smo voznikom dali naš izdelek in mu zaželeli “srečno vožnjo brez alkohola.”

Skip to content