Pozdrav ptic miru

Projekt

pozdravpticmirulogo1

Projekt »Pozdrav ptic miru« je naš večletni projekt z vsakoletnim osrednjim dogodkom v središču mesta Celje, v katerega so vključene prijavljene organizacije in zavodi. NAMEN projekta je ozaveščanje otrok, učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.
CILJI projekta so:

  • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,
  • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
  • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

Projekt vsako leto spremlja vodilna oziroma osrednja tema. V šolskem letu 2016/2017  je osrednja tema »TUDI TI LAHKO SPREMENIŠ SVET!«. Tako se bomo trudili pri ljudeh doseči zavedanje, da s povezovanjem, pozitivnim razmišljanjem in medsebojno pomočjo lahko dosežemo mir v duši in mir med ljudmi.