Pozdrav ptic miru

Osebna izkaznica

PPM
Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Polona Gracer
Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2007/2008 – danes
CILJI  

–          razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,

–          razvijanje državljanskih kompetenc,

–          aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,

–          spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

NAMEN PROJEKTA  

Ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

 

 

OSREDNJE TEME PROJEKTA SKOZI LETA

Od leta 2007 do 2013 je bila osrednja tema širjenje misli o miru. Od šolskega leta 2013/2014 pa spremlja naš projekt osrednja tema, ki  jo učitelji ali učenci v okviru natečaja, predlagajo v mesecu aprilu.

2017/2018: »Razblinimo predsodke, spoštujmo drugačnost.«

2016/2017: »Tudi ti lahko spremeniš svet.«

2015/2016 »Sledimo svojim sanjam in premagajmo ovire. Za trajnostno rast in dostojno delo«.

2014/15: »Povezani smo močnejši«

2013/14: »Širimo pozitivno energijo. Kaj lahko storim jaz?«

OPIS  

V okviru projekta se skozi vse leto v mestih po Sloveniji ter tudi izven njenih meja odvijajo različne dejavnosti, kot so izdelovanje ptic miru, poklanjanje lepih misli o miru, risanje na rolo papirja, tek miru, pohod miru, izdelava »jumbo« plakatov, literarna ustvarjanja, pevski nastopi ter podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci, dijaki in otroci, žive slike.

Vrhunec projekt doživi ob svetovnem dnevu miru na različnih lokacijah v mestu Celje. Sodelujoči zavod pripravi osrednji dogodek v svojem okolišu ali se nam pridruži v mestu Celje.

Dostojanstvo dela ljudi pomembne in ustvarjalne! Zato si tudi mi prizadevamo širiti zavest o pomenu miru, da bodo mladi in odrasli lahko sanjali, ustvarjali, delali in kakovostno živeli.

SLOGAN projekta je SODELUJ IN SPREMENI!

 

POSLANICE MIRU PO LETIH

 

2017/2018: »Nihče ni popoln, nihče ni bedak. Vsak je le človek in vsak svoj junak«.

Anika Brežnik

 

2016/2017: »Čas za združitev ljudi, naj mir nad svetom bdi«

Nuša Žohar

 

2015/2016: »Jaz tebi modrosti, ti meni radost. Drug drugemu pa ljubezen in mir, skupaj odpihneva stran prepir.«

Tina Osetič in Lana Hladnik

 

2014/2015: »Živi svoje življenje, naj bo dobro in ne slabo. Zato sledi svojim sanjam in nikoli ne obupaj«

Vita Viva Marolt, Melanie Midžić, Maša Lilija in Taris Vaš

 

2013/2014: »Mir je svoboda. Svoboda zate in zame. Svoboda, da govorim, pišem in mislim kar čisto zares čutim.

Sergej Omerzu

 

2009/2010: »Mir je vez, ki daje trdnost človeštvu. Utrdimo to vez med nami tudi mi.«

Katarina Četina

 
SODELUJOČI ZAVODI PO SLOVENIJI IN IZVEN NJENIH MEJA

 

Na naše veliko veselje se nam vsako leto pridruži vse več šol in zavodov iz Slovenije in tudi izven njenih meja.

V CELJSKI REGIJI IZVEN CELJSKE REGIJE
GIMNAZIJA CELJE CENTER AMNESTY INTERNATIONAL
I. GIMNAZIJA V CELJU OŠ LJUBLJANA ZALOG
III. OŠ CELJE OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ
OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI (SLOVENSKE KONJICE) OSNOVNA ŠOLA POVZELA
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
ŠOLSKI CENTER CELJE – SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA OSNOVNA ŠOLA FRAM
ŠOLSKI CENTER CELJE – SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO, ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO OSNOVNA ŠOLA LISIČNO
VRTEC ZARJA CELJE OSNOVNA ŠOLA LEDINA
OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OSNOVNA ŠOLA PETROVČE OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE Grundschule HOLK – Nizozemska
OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA Leibniz-Gymnasium Altdorf – Nemčija
II.OSNOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA
I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE
OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU
DOM OB SAVINJI OSNOVNA ŠOLA BLAGOVNA
CENTER ZA USPOSABLJANJE IN DELO DOBRNA OŠ TURNIŠČE
GLASBENA ŠOLA CELJE OSNOVNA ŠOLA SEČOVLJE
VRTEC GRIŽE OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA
ŠKOFIJSKA KARITAS ESCOLA BASICA PADRE JOAQUIM MARIA FERNANDES – Portugalska
OŠ POLZELA OSNOVNA ŠOLA PLANINA PRI SEVNICI
OSNOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
TEOZOFSKA KNJIŽNICA CELJE
Galerija https://www.oslava.si/spletnastran/index.php/galerija-slik/solsko-leto-2015-2016/event/pozdravpticmiru2015

https://www.oslava.si/spletnastran/index.php/galerija-slik/solsko-leto-2014-2015/event/Ptice_miru_2014

https://www.oslava.si/spletnastran/index.php/galerija-slik/solsko-leto-2013-2014/event/pozdravpticmiru

https://www.oslava.si/spletnastran/index.php/galerija-slik/solsko-leto-2012-2013/event/pozdravpticmiru2012

Povezava O pozdravu ptic miru – Tanja Stermecki: http://4d.rtvslo.si/arhiv/duhovni-utrip/174431532
Datoteke

Poročilo

Prijavnica Ptice miru 2018

Vabilo

Skip to content