Pogum

državni projekt

BannerESS_FINAL.indd
ESS mizš ZRSS_barvni_lezeci

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Povezava na spletno stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

 

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 • V začetku šolskega leta smo aktivnosti projekta vnesli v LDN šole.
 • V soboto, 18. 09. 2021 smo v okviru projekta Pozdrav ptic miru že šestnajstič obeležili svetovni dan miru. Letošnje geslo prireditve je bilo “Deluj v miru za dobro melodijo sebe in družbe.” Prvošolci so ustvarjali v šoli in razvijali in krepili pomembne kompetence kot je etično in trajnostno mišljenje. S pomočjo staršev so izdelali ptičke iz blaga kot simbol miru.

Ostali učenci OŠ Lava so na različnih koncih mestnega jedra risali simbole miru, pisali pozitivna sporočila in mimoidoče opozarjali na pomen in pomembnost vrednot kot so mir, solidarnost, medsebojno spoštovanje, svoboda…

Petošolci so spoznali, kaj pomenijo stereotipi in predsodki ter o tem anketirali mimoidoče. Krepili so pomembnei kompetenci podjetnosti vključvanje človeških virov in etično in trajnostno razmišljanje.

bv    bn    nb

Prireditev so učenci popestrili z glasbenimi točkami, zbrane pa je pozdravil tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

https://www.facebook.com/492626950773195/photos/pcb.4565195186849664/4565192543516595/?type=3&theater

https://www.facebook.com/492626950773195/photos/pcb.4565188486850334/4565187870183729/?type=3&theater 

Članek v Novem tedniku: https://www.novitednik.si/druzba/24336-za-vec-strpnega-dialoga#.YUW574d-EnU.facebook

nn

 • Učenci 6. b razreda so pripravili in sodelovali v delavnici »Požiralci nespoštljivih sporočil«. Navajali so se na spoštljivo in pozitivno komunikacijo, kritično razmišljali o negativnih in nestrpnih razmišljanjih ter ugotavljali, kako kulturo komunikacije in dialoga izboljšati. Pri izdelavi pogovornih kartic in kazal so krepili ustvarjalnost in sodelovanje.

gf    bvc    vvv

 • Učenci 8. a razreda so preko delavnice Melodija družbe – naj Oda radosti poleti za mir nagovorili meščane o miru ter jim predstavili cilje in namen projekta Pozdrav ptic miru. Krepili so pomembno kompetenco podjetnosti – etično in trajnostno razmišljanje.

bhg    bbb

 • V začetku šolskega leta smo aktivnosti projekta vnesli v LDN šole.
 • Sestal se je razširjen tim učiteljev in planirali smo aktivnosti projekta v novem šolskem letu.

pogum_2020-2021_1

 • Spoznali smo nove metode fit pedagogike s katerimi lahko razvijamo in krepimo kompetence podjetnosti.
 • V oktobru so učenci 5. razredov v okviru projekta Pogum pripravili dan dejavnosti z naslovom Od ideje do izdelka. Iz odpadnih materialov so načrtovali oblačila in modne dodatke, jih izdelali in predstavili učencem razredne stopnje na  modni reviji. Krepili so  načrtovanje, ustvarjalnost, etično in trajnostno mišljenje in finančno pismenost.

https://www.facebook.com/492626950773195/videos/370310594280249/

 • Učenci 6. A razreda so pri pouku zgodovine spoznali kulturne ustanove in izdelali cenik za svojo ustanovo (muzej, knjižnica ali arhiv). Vadili so tudi igro vlog (npr. kustos in turist ali pa knjižničar in izposojevalec).

pogum_2020-2021_2

 • Sedmošolci so spoznali, kaj vse mora vsebovati javno vabilo ter ustvarili vsak svojega.

pogum_2020-2021_3

pogum_2020-2021_4

 • Drugošolci so v času pouka na daljavo ob prebiranju zgodbice Grigorja Viteza Zrcalce napravili svoje lutke in z njimi ustvarili predstavo.

pogum_2020-2021_5

 

pogum_2020-2021_6

 • V času pouka na daljavo je pod mentorstvom učiteljice Andreje Golouh nastal šolski časopis.

Povezava:

https://www.flipbookpdf.net/web/site/be12e1a26d68fefeea49e459914868a24b2d728f202012.pdf.html

11. 12. pa so objavili reportažo o nastanku časopisa na radiu Štajerski val:

https://www.stajerskival.si/sl/news/kultura/na-os-lava-prebirajo-cveke-z-lave.html

 • Četrtošolci so utrjevali znanje o elektriki ter sestavili električni krog in  izdelali svetilnik. Tako so krepili načrtovanje in upravljanje, motiviranost in vztrajnost in izkustveno učenje.

Elektrika 4. razred – galerija

Postali so tudi pravi raziskovalci. Raziskovali in spoznavali so značilnosti vode.

https://www.facebook.com/492626950773195/videos/847981422633677/

 • Učiteljice 3. razredov Natalija Košir, Ksenija Senegačnik in Sara Plahuta so v času pouka na daljavo učencem pripravile zanimivo in spodbudno aktivnost. Preizkusili so se v kreativnosti, inovativnosti, vztrajnosti, pa tudi sodelovanju, če so k delu povabili tudi koga od domačih. Izdelali so si svojo kmetijo, ki jo bodo lahko uporabljali tudi za igro s svojimi družinskimi člani ali s prijatelji.  S tem pa prav tako ponavljali pridobljeno učno snov o življenju na kmetiji.

 

pogum_2020-2021_21

pogum_2020-2021_22

pogum_2020-2021_23

 • Petošolci so v okviru predmeta gospodinjstvo, ki ga poučuje učiteljica Ksenija Koštomaj, izvedli ustvarjalno dejavnost na temo praznični pogrinjek. Vrednotili so ideje, načrtovanli izdelek in pri tem skušali biti čim bolj ustvarjalni.

1

 

 • Tudi učenci 6. razredov so pri predmetu gospodinjstvo pod mentorstvom učiteljice Ksenije Koštomaj izvedeli, kaj pomeni meni in sami izdelali praznični meni za slavnostno božično večerjo. Usmerjeno so krepili kompetenci ustvarjalnost in vrednotenje zamisli.

2

 

 • Decembra so osmošolci v okviru učnega predmeta tehnika in tehnologija, pod mentorstvom učitelja Marka Kolariča, izdelovali preznične izdelke iz kovin. Nastalo je mnogo domiselnih izdelkov.

11a

 

 • Učenci 7. razredov so pri izbirnem predmetu obdelava gradiv les izdelovali praznične izdelke iz lesa ter krepili kompetence ustvarjalnost, odkrivanje priložnosti, vrednotenje zamisli in načrtovanje.

3

Učenec Mark Kreže pa je napravil pravo eko smreko.

<povezava>

 

 • Učenci petih razredov so pri pouku angleščine, pod mentorstvom učiteljice Katarine Zdolšek zapisali dnevnik dobrih del, ki so jih opravili v mesecu decembru. Pri tem so krepili etično in trajnostno razmišljanje.

4

 • Tudi prvošolci so v decembru združili pouk spoznavanja okolja in likovne umetnosti ter v svoje domove pripeljali praznično zimo. Pri tem so krepili vrednotenje idej, načrtovanje in ustvarjalnost ter tako pričarali vonj po praznikih.

https://www.youtube.com/watch?v=X1tlLEg0oeQ&feature=youtu.be

 

 • Učiteljici Bojana Šergan in Mateja Čatar sta učencem 2. razredov postavile izziv, kako bi lahko znanje o prometu utrjevali s pomočjo družabnih namiznih igric. Nastalo je mnogo uporabnih didaktičnih iger, ki so jih otroci z veseljem igrali.

5

Prav tako so drugošolci razmišljali, kako lahko sami skrbijo za svojo državo. Starše in stare starše so povprašali, kako se oni spominjajo leta 1990.

6

7

8

 • Učenci 8. in 9. razredov so pod mentorstvom učiteljic Nine Senica in Tanje Koželnik pri pouku slovenščine ustvarjali pesmi na temo »moja domovina«, ter izdelovali stripe, katerih osrednja tema je bil Cankarjev Hlapec Jernej in  njegova pravica ter Jenkov Tilka.

 

 

9

Strip 1

Strip 2

Strip 3

Strip 4

Strip 5

 

 • Pričetek novega leta nam je popestrila spletna izdaja šolskega časopisa, ki so jo pripravili šolski novinarji z mentorico Tanjo Koželnik.

https://www.oslava.si/wp-content/uploads/2016/09/%C4%8Casopis-Osnovne-%C5%A1ola-Lava-izdaja-22.-12.-2020.pdf

 • V okviru pouka geografije, so učenci devetih razredov, pod mentorstvom učiteljice Sabine Hriberšek, po skupinah izdelovali PowerPoint predstavitve, v katerih so predstavili posamezen tip mestnih in podeželskih naselij. Predstavitve so predstavili sošolcem.
 • Učiteljici 5. razredov Andreja Baš in Tjaša Ocvirk sta svojim učencem postavili izziv, kako bi lahko ljudem predstavili Celjsko kotlino. Krepili so kompetence kot so načrtovanje in upravljanje, vključevanje virov in ustvarjalnost.

10

 • Učenci 1. razredov so v okviru kulturnega dne (Prešernov dan) izdelovali svoje knjigice ter z zgodbicami popestrili dneve sošolcem in domačim. Poleg jezikovne zmožnosti so krepili kompetence podjetnosti kot so odkrivanje priložnosti, motivacijo in vztrajnost, ustvarjalnost.

11

 • V tednu od 22. do 28. marca 2021 (Global money week), so učenci prvih, petih in šestih razredov ter 3. A razreda krepili finančno pismenost.

Svetovni teden izobraževanja o financah

 • V oddelku podaljšanega bivanja so učenci tretjih razredov, pod vodstvom učiteljice Andreje Golouh,  krepili vztrajnost in motivacijo pri skokih s kolebnico. Nekateri so pri tem postali zelo spretni.

pogum1

 • Učenci 5. A in 5. B razreda so raziskovali o ljudskih običajih, pobliže so spoznali gregorjevo ter izdelali splave – gregorčke, ki so jih spustili po potoku Koprivnica. Pod vodenjem učiteljic Andreje Baš in Tjaše Ocvirk so otroci razvijali pomembne podjetnostne kompetence ustvarjalnost in načrtovanje ter upravljanje.

pogum2

 • Prav tako so petošolci učne vsebine pri predmetu družba združili z likovno umetnostjo ter raziskovali in zbirali informacije o zgodovinskih obdobjih ter pripravili načrt za izdelavo časovnaga traka s pomembnimi pojmi. Krepili so ustvarjalnost in vključevanje virov.

pogum3

 • V aprilu smo izvedli naravoslovni dan Dan zdravja po celotni vertikali. Prvošolci so izdelali urnik aktivnosti, ki bodo ugodno vplivale na njihovo zdravje ter mu skušali slediti, napravili pa so si tudi zdrav zajtrk.

pogum4

 • Učenci 3. a so dan pričeli z osebno higieno, jutranjo telovadbo in si pripravili zdrav zajtrk. Nato so raziskovali, osvežili in na novo pridobili znanja z različnih področij zdravega načina življenja (osebna higiena, hrana,telesna aktivnost, hidracija, kako poskrbim za ohranjanje zdravja). Nastali so miselni vzorci, plakati.

pogum5

Učenci 8. B so pod mentorstvom prof. Sabine Hriberšek v skupinah raziskovali, kaj vse povzroča stres ter kako ohranjamo naše duševno zdravje. Izdelali so ppt predstavitve ter te teme predstavili sošolcem. Krepili so kompetenco sodelovanja in načrtovanja ter upravljanja.

DUŠEVNO ZDRAVJE (PPT)

STRES (PPT)

 • Učenci 1. A razreda so skozi celo šolsko pletli zgodbice ter jih ob koncu leta zbrali v knjižico. Krepili so govorno izražanje, sodelovanje in ustvarjalnost.

Zgodbice:

 • Učenci, vključeni v interesno dejavnost Branje v vrtcu, so ob koncu šolskega leta vrtčevskim otrokom v senci dreves polepšali čas počitka ter jih popeljali v čarobni svet pravljic.

pogum6

 • V začetku šolskega leta smo aktivnosti projekta vnesli v LDN šole.
 • Spoznali smo nove metode fit pedagogike s katerimi lahko razvijamo in krepimo kompetence podjetnosti.
 • Izvedli smo delavnice o spodbujanju razvoja kritičnega mišljenja z go. Tanjo Rupnik Vec:

s1_pogum

 • Nadaljevali smo z dejavnostmi projekta na šoli:
  • Učitelja Bojan Poznič in Urh Kodre sta s skupino učencev dokončala strip o pasteh interneta Moje digitalno življenje (pdf)
  • Učenci 9. razreda (MUS 1 in MUS 2) so pod mentorstvom učiteljice Nine Senica brali različne potopise in spoznavali značilnosti te besedilne vrste ter se naučili razlikovati med potopisom in opisom poti. Nato so so v wordu samostojno napisali pripoved o svojih doživetjih na potovanju. Krepili so sodelovanje, kreativnost, izkustveno učenje, mobilizacija virov, digitalne kompetence…

s2_pogum

s3_pogum

Najboljše potopise je učenec 9. razreda zbral v digitalni knjižici (pdf).

 1. Učenci 7. razredov so pri pouku izbirnega predmeta sodobna priprava hrane raziskovali temo o aditivih preko spleta. Učenci so krepili aktivno sodelovanje, kritično so presojali obstoječe informacije na spletu o aditivih . V dvojicah so  analizirali različno embalažo živil  ter ugotavljali  vrste aditivov in njihovo škodljivost za zdravje. Kot orodje so uporabljali računalnik.

s4_pogum

s5_pogum

V  skupini so pripravili osnutek za kako osveščati potrošnike o aditivih (npr. KVIZ, KRIŽANKA, KOLEDAR, APLIKACIJSKA IGRA, ISKANJE PAROV, VISLICE, UGANKE…).

s6_pogum

s7_pogum

 • Drugošolci so v času šolanja na daljavo razmišljali, kako ohranjati svoje zdravje.

Zapisali so vsak svoj urnik dejavnosti za zdravo življenje in mu skušali slediti.

pogum_2020-2021_11

pogum_2020-2021_12

 • Drugošolci so s poskusi ugotavljali, da mlade rastline lahko zrastejo iz semen, čebulic, gomoljev, potaknjencev ter se naučili, kaj živa bitja potrebujejo za življenje in katere so osnovne življenjske razmere.

 

 

pogum_2020-2021_13

pogum_2020-2021_14

 • Učenci 3. razredov so v času pouka na daljavo pripravili nekaj izvirnih izdelkov –  pekarno Mišmaš in svoj klobuk (Moj dežnik je lahko balon).

https://www.flipbookpdf.net/web/site/7527528d8148fa40e1f770c3844beeffef0a0005202005.pdf.html#page/13

 

Objave v medijih:

članek1

članek2

AKTIVNOSTI POGUM

Pomlad v mojem domu – 1. razred

Gospodinjstvo – 6. razred

 • V začetku šolskega leta smo aktivnosti projekta vnesli v LDN šole.
 • Opolnomočili smo se, kako z metodami fit pedagogike krepimo veščine kot so npr. sodelovanje, motivacija, vztrajnost…
 • Pričeli smo z dejavnostmi projekta na šoli:
 • Učenci 1. razreda so se morali najprej seznaniti s komponentami računalnika ter z osnovami za delo z njim. Naučili so se levega in desnega klika, nekaj težav jim je povzročal dvoklik, nato pa so iskali črke na tipkovnici ter jih primerjali s tistimi na monitorju.

pogum1

pogum2

pogum3

Učenci so iskali črke, ki so se prikazale na monitorju tudi na tipkovnici, pri tem so morali biti hitri, da je opica priplezala čim višje.

pogum4

pogum5

Nato so se naučili risati v programu Inkscape ter ustvarili čisto svoje risbice.

 

 • Drugošolci so se lotili izdelave svoje namizne igrice. Najprej so narisali igralno podlago ter na kartončke zapisali svoja pravila. Nato so podlago izdelali v programu Inkscape. Na koncu so izdelali še figurice ter igre preizkusili.

 

 • Četrtošolci so izvedli pouk v avli, kjer so podrobno spoznali veščine podjetnosti ter ugotavljali, kje pri pouku jih krepijo.

 

pogum6

 • Učenci 5. razredov so pri pouku spoznavanja družbe imeli nalogo, da pripravijo dvodnevni izlet v Predalpske ali Alpske pokrajine, (dejavnosti, prenočišče, cene, prevozi,…). Vse potrebno so poiskali in prinesli v šolo.

V računalniški učilnici so si ogledali primere turističnih agencij in poiskali informacije, ki so jih potrebovali, nato pa so naredili zgibanko. Izdelek so nato predstavili kot govorni nastop.

Nekaj predstavitev so predstavili tudi prvošolcem.

pogum7pogum8pogum9pogum10pogum11

pogum12pogum13

Prav tako so petošolci izvedli tehniški dan na temo gregorjevo. Najprej so iskali o tem podatke po računalniku, nato pa so naredili načrt za splav- gregorček. Razvijali so različne ideje in katere naravne materiale bi uporabili. Na teh.dan so prinesli vse potrebno, izdelali gregorčke in jih preizkusili na bližnjem potoku Koprivnici.

 

pogum14pogum15pogum16pogum17pogum18pogum19

 • Učenci 7. b razreda so iz odpadnega materiala izdelovali kreativna in ustvarjalna vabila. Na list papirja so narisali svoje ideje: kako izgleda kreativno, ustvarjalno, zanimivo in lepo oblikovano vabilo, ki bi privabilo različno populacijo ljudi na izbran dogodek.

pogum20

Vsak učenec se je odločil, za koga bo izdelal uradno javno ali zasebno vabilo in  utemeljil svojo izbiro. Paziti so morali na zgradbo izbranega vabila ter na pravopis.

pogum21pogum22pogum23

Po izdelavi vabila so se individualno pripravili na predstavitev, kjer so morali na kratko opisati: kako so se domislili te ideje, za koga so razvili svojo idejo, kaj je namen njihovega izdelka, katere so njegove prednosti in slabosti, ali so upoštevali vse značilnosti besedilne vrste in kako bi lahko svoje vabilo še izboljšali.

pogum24

 • Sedmošolci so se udeležili delavnice na temo spletnega bontona. Pod okriljem Safe.si jih je izvedla ga. Eva Koprivec. S sedmošolci se je po dve šolski uri pogovarjala o pravilih vzornega in odgovornega vedenja pri uporabi mobilnega telefona in spleta, odnosih in medsebojni komunikaciji na spletu, varovanju zasebnosti ter ustreznem ukrepanju v primeru neprimernih in kaznivih dejanj.

pogum25pogum27

pogum26

 • Skupnost učencev šole je objavila razpis za strip o pasteh uporabe interneta.

pogum28

Zbrali so nekaj najizvirnejših, ki jih bodo izdali v knjižici.

 • Učenci, vključeni v dramski krožek, so pripravili igrico Ženičke in strički za daljnimi grički (N. Jelen), ki ima zelo pomemben nauk o spletnem bontonu, spletnem nasilju, objavljanju fotografij in filmov. Zaigrali so jo učencem razredne stopnje.

pogum29pogum30pogum31pogum32

 • Člani novinarskega krožka so ob koncu šolskega leta izdelali spletni časopis ter ga objavili na spletni strani šole (link)
 • Januarja smo izvedli pedagoško konferenco na kateri smo pregledali vse šolske projekte ter ugotavljali, katere veščine podjetnosti krepimo z njimi. (Ppt)
 • in 8. marca 2019 je potekala 1. konferenca projekta POGUM, na kateri smo aktivno sodelovali s prispevkom v plenarnem delu, se predstavili na tržnici znanja, ga. ravnateljica pa je sodelovala pri okrogli mizi v debati z naslovom  Spremembe, ki jih ob že znanem in doživetem prinaša POGUM.

To je bilo tudi prvo srečanje devetdesetih implementacijskih šol z razvojnimi, oz. vstop implementacijskih šol v projekt s pričetkom izvajanja aktivnosti.

 • Z implementacijskimi šolami naše regije ter območno enoto Zavoda za šolstvo smo se še nekajkrat sestali in jih usmerjali pri izdelavi operativnega načrta projekta.
 • V tem šolskem letu smo se vključili v projekt POGUM ( krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah) ter postali smo ena izmed tridesetih razvojnih šol, ki bodo implementirale ideje in načrtovane aktivnosti v procesu razvijanja kompetence podjetnosti skozi učno prakso.
 • Kompetenco podjetnosti bodo učenci v okviru projekta POGUM razvijali pri rednem pouku, razširjenem programu in v specifičnih obšolskih dejavnostih v osnovni šoli v naslednjih vsebinskih sklopih:
 • Karierna in poklicna orientacija na poti podjetnosti,
 • Ekonomija samooskrbe,
 • Šole kot središče skupnosti
 • Nove tehnologije in trajnostni razvoj,
 • Prostori,
 • Kultura kot spodbujanje sobivanja v različnosti.

Namen je, da izobraževanje v osnovni šoli preraste v tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo zaradi reševanja konkretnih izzivov iz okolja pri čemer se bodo uresničevali cilji učnih načrtov.

 • Najprej smo v timu razpravljali, kaj pomeni pojem podjetnost, saj se pogosto dogaja, da ga zamenjujejo s podjetništvom.

pogum33

 • V januarju 2018 smo izvedli pedagoško konferenco na temo POGUM. Predstavili smo projekt in v skupinah ugotavljali, kaj je podjetnost in kje pri šolskem delu jo razvijamo. (ppt)
 • Model kompetence podjetnosti je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA.

pogum_krog

 • Ugotovili smo, da bi bilo dobro, da bi krepili kompetence podjetnosti s pomočjo uporabe IKT sredstev, saj ocenjujemo, da smo pri tem zelo šibki, digitalna pismenost pa je ena izmed osmih evropskih kompetenc, ki bi jo morali razvijati v šoli. Sklenili smo, da bomo kompetence podjetnosti razvijali na področju Novih tehnologij in trajnostnega razvoja.
 • Pod skrbnim usmerjanjem Zavoda za šolstvo smo se povezali z Institutom Jožefa Stefana ter s tem pričeli oblikovati proces prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.
 • Izbrali smo razvojne prioritete šole:
 • razvoj kritičnega presojanja, sodelovanja, zmožnost samovrednotenja napredka,
 • okrepiti otroke v pozitivni komunikaciji in pozitivnem izražanju,
 • s pomočjo digitalnih zmožnosti samostojno oblikujejo produkte (didaktične igre, časopis, učne liste, spletni bonton)

V timu smo izdelali operativni načrt, ki smo ga predstavili na eni izmed konferenc konec šolskega leta. (ppt)

Projekt „Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega …