MEPI

projekt

V šolskem letu 2021/2022 se je v program MEPI prijavilo 5 učenk, ki so redno izvajale vse dejavnosti, ki so jih načrtovale na začetku šolskega leta. Za razliko od prejšnjega leta smo se letos odločili za modularno izvedbo programa, ki se je izkazala kot zelo uspešna in jo bomo ohranili tudi v bodoče.

 

V fazi načrtovanja in postavljanja ciljev smo z učenkami izvedli delavnico, v okviru katere so učenke  izbrale in oblikovali cilje na področju športa, večin in prostovoljstva. V nadaljevanju smo predelali vse potrebne vsebine, tako teoretično kot tudi praktično (orientacija, prva pomoč, rokovanje z opremo …). Prav tako so učenke opravile vse potrebne kondicijske priprave.

 

V aprilu (8. in 9. 4. 2022) smo v sodelovanju s CŠOD Gorenje izvedli pripravljalni vikend na odpravo, kjer so učenci pridobili vsa potrebna znanja pred odhodom na kvalifikacijsko odpravo.

 

V petek, 13. 5. in soboto, 14. 5. 2022 smo izvedli kvalifikacijsko odpravo. Skupina je najprej štela pet članov. Nekaj dni pred kvalifikacijsko odpravo se ena članica zaradi osebnih razlogov odprave ni mogla udeležiti, zato so se na opravo podale le 4 dekleta. Kljub nastali situaciji je skupina delovala homogeno, z veliko mero notranje motivacije in vztrajnosti. Vse so bile izjemno mirne in sproščene, s čimer so poskrbele za prijetno počutje. Vsak podvig, ki so ga morale opraviti, so sprejele pozitivno in ga uspešno izvedle. Vse štiri učenke so usvojile bronasto stopnjo programa MEPI.

 

Povezava do galerije tukaj.

 

20220513_164055

V šolskem letu 2020/2021 smo po dolgem premoru ponovno vzpostavili program MEPI in ga uspešno pripeljali do cilja. V program MEPI se je prijavilo 10 učencev, 2 učenca sta februarja 2021 odstopila, ostali so redno izvajali vse dejavnosti, ki so jih načrtovali na začetku šolskega leta.

 

Sprva smo aktivnosti od septembra do novembra izvajali v šoli, nato smo zaradi zaprtja šol (izredne razmere Covid-19) vse vsebine morali preseliti na splet. Z učenci smo imeli redna srečanja 1x/teden. Srečanja so potekala 1 do 2 šolski uri (odvisno od vsebin, ki smo jih morali predelati). Učenci so v fazi načrtovanja oblikovali in si postavili cilje na treh področjih: rekreativni šport, veščine in prostovoljno delo. Izbrane aktivnosti so nato v okviru teh treh področij opravljali redno 3 mesece. Eno področje so izbrali za temeljno in opravili še dodatne 3 mesece aktivnosti, skupaj torej 6 mesecev.

Z januarjem 2021 smo začeli z intenzivnimi pripravami na odpravo. Povezali smo se s CŠOD Gorenje in pridobili zunanjega sodelavca, Gregorja Marinška, ki je prevzel načrtovanje, priprave in izvedbo odprave. Skupaj z učenci smo predelali vsebine orientacije in topografije, prve pomoči, se igrali različne igre in tako krepili socializacijske veščine, se preizkusili v rokovanju opreme (postavljali šotore, s taborniškimi kuhalniki pripravljali hranilne obroke …). Najprej smo predelali teorijo nato pa vse skupaj preizkusili še v praksi na pripravljalnem vikendu na kvalifikacijsko odpravo, ki smo ga izvedli v petek, 16. 4. in soboto, 17. 4. 2021.

s1

s2

s3

s4

s5

s6

Učenci so pred odpravo morali opraviti tudi »Triglaving«. To je aktivnost oziroma izziv, pri katerem mora učenec s hojo premagati 2864 metrov nadmorske višine. Torej opraviti morajo toliko vzponov, da osvojijo višino Triglava (npr. izbere si hrib in na njega hodi toliko časa, da doseže v naprej določeno višino). Na ta način smo poskrbeli za kondicijske priprave. V ta namen smo mentorji pripravili pohodniški dnevnik – Iz Lave v daljave,  v katerem smo opisali različne lokacije, vrhove, ki so jih v času epidemije učenci imeli možnost prehoditi.

V petek, 14. 5. in soboto, 15. 5. 2021 smo izvedli MEPI odpravo, ki žal ni bila uspešna. Sprva smo imeli oblikovani 2 skupini po 4 člane. Ker pa je en dan pred izvedbo odprave en učenec odstopil (razlog – napoved slabe vremenske slike), smo namesto dveh skupin morali oblikovati samo eno skupino (7 članov). Pokazalo se je, da je izobraževanje na daljavo terjalo svoj davek (skupina se ni uspela povezati, ni bilo prave dinamike). Zagotovo je k neuspehu prispevalo tudi to, da smo skupino tik pred odpravo morali združiti.

 

Učencem smo dali še eno priložnost in jim omogočili ponovno odpravo v petek, 18. 6. in soboto, 19. 6. 2021. Te odprave se je udeležilo 6 učencev. Skupina teh šestih mladostnikov je pokazala veliko željo po uspešno opravljeni odpravi. Kljub neuspehu na poskusni odpravi so našli dovolj motivacije, da so se lotili novega podviga. Izkazali so se kot skupina, ki zna ob težkih trenutkih stopiti skupaj, si biti v oporo in ne odnehati do konca. Odprava je bila izvedena v zelo vročih pogojih, zato so pazljivo načrtovali dostop do pitne vode in primerne počitke. S traso so opravili suvereno, z dovolj primernega znanja, izbiro ustrezne količine opreme, z dovolj aktivnostmi za izpolnitev namena odprave in primerno dinamiko skupine. Vsi učenci so odpravo uspešno opravili in usvojili bronasto stopnjo programa MEPI.

s7

s8

s9

s10

s11


Timski sestanek mentorji šole s skrbnico MEPI programa na nacionalni ravni, gospo Ano, ki je bila navdušena nad šolo in našimi bogatimi dejavnostmi.

20200924_100342