Mednarodno priznanje za mlade – MEPI

Projekt

mepi

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je svetovno priznani mladinski program, ki mladim omogoča, da v svojem prostem času odkrijejo, razvijejo in uresničujejo svoje potenciale na štirih različnih področjih:

 • prostovoljstvo (različne oblike prostovoljstva, učna pomoč, skrb za živali, organizacija zbiralnih akcij za pomoč drugim – dobrodelnost, obiskovanje zunanjih institucij ipd.)
 • veščine (igranje glasbenih inštrumentov, filmsko, dramsko, likovno in fotografsko ustvarjanje, komunikacijske sposobnosti ipd.)
 • šport (različne vrste športov – individualni, skupinski) in
 • odprava (2-dnevni tabor z bivanjem na prostem).

V program MEPI se lahko vključijo mladi, stari od 14 do 25 let, v našem primeru so to učenci 9. razredov. Program se izvaja v treh stopnjah zahtevnosti – bronasto, srebrno in zlato priznanje. Učenci 9. razredov imajo možnost pridobiti bronasto priznanje, kar pomeni, da tri mesece opravljajo izbrane aktivnosti na področju prostovoljstva, veščin in športa. Eno aktivnost izmed treh področij izvajajo 6 mesecev. Ob koncu sledi še odprava, na katero se učenci skupaj z mentorji in vodnikom odprave pripravljajo skozi celo šolsko leto.

MEPI program poudarja netekmovalnost, v središču je vsak posameznik, ki si oblikuje program, prilagojen svojim sposobnostim in potrebam. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

Vključitev v program MEPI učencem prinaša različne koristi:

 • Učenci pridobijo izkušnje in veščine, ki jim bodo zelo koristile tako v vsakdanjem kot tudi poklicnem življenju.
 • Prepoznavajo svoje zmogljivosti in pomanjkljivosti, srečajo se z lastnimi omejitvami, predvsem pa odkrivajo svoje potenciale in talente. Tako si utrjujejo pozitivno samopodobo, samozaupanje.
 • Najdejo nova interesna področja, priložnosti in načine delovanja.
 • Z aktivnim in kakovostnim preživljanjem prostega časa krepijo zavest o pomenu zdravega življenjskega sloga.
 • Sklepajo in krepijo(nova) prijateljstva in poznanstva s sovrstniki tako v lokalnem kot globalnem prostoru.
 • Z udeležbo na skupnostnih akcijah krepijo čut za solidarnost, medsebojno povezanost skupnosti in medgeneracijsko sodelovanje.
 • Naučijo se postavljati in dosegati cilje, ki so si jih zastavili, ob tem pa tudi presegajo pričakovanja.
 • Razvijajo in krepijo zavest o pomenu ohranjanja okolja za prihodnje generacije.
 • V svet okoli sebe se vključujejo aktivno in samoiniciativno.
 • Omogoča lažje in hitrejše vključevanje na trg delovne sile (boljše možnosti zaposlovanja – tuja praksa, ki se je začela uveljavljati tudi pri nas)