Mednarodno priznanje za mlade – MEPI

Osebna izkaznica

logo_mepi_slovenija

Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Ministrstvo za kulturo
Koordinator/mentor Koordinator: Sabina Hriberšek

Mentorji: Sabina Hriberšek, Bojan Poznič, Monika Žuran

Idejni vodja projekta Ravnateljica Marijana Kolenko
Datum pričetka izvajanja 2016/2017 – danes
 

CILJI

 

 • Učenci pridobijo izkušnje in veščine, ki jim bodo zelo koristile tako v vsakdanjem kot tudi poklicnem življenju.
 • Prepoznavajo svoje zmogljivosti in pomanjkljivosti, srečajo se z lastnimi omejitvami, predvsem pa odkrivajo svoje potenciale in talente. Tako si utrjujejo pozitivno samopodobo, samozaupanje.
 • Najdejo nova interesna področja, priložnosti in načine delovanja.
 • Z aktivnim in kakovostnim preživljanjem prostega časa krepijo zavest o pomenu zdravega življenjskega sloga.
 • Sklepajo in krepijo(nova) prijateljstva in poznanstva s sovrstniki tako v lokalnem kot globalnem prostoru.
 • Z udeležbo na skupnostnih akcijah krepijo čut za solidarnost, medsebojno povezanost skupnosti in medgeneracijsko sodelovanje.
 • Naučijo se postavljati in dosegati cilje, ki so si jih zastavili, ob tem pa tudi presegajo pričakovanja.
 • Razvijajo in krepijo zavest o pomenu ohranjanja okolja za prihodnje generacije.
 • V svet okoli sebe se vključujejo aktivno in samoiniciativno.
 • Omogoča lažje in hitrejše vključevanje na trg delovne sile.
 

NAMEN PROJEKTA

 

Koncept programa MEPI temelji na izkustvenem učenju in je zamišljen kot prilagodljiv in vsakemu posamezniku posebej prilagojen program dejavnosti v prostem času. Mladim omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in pustolovska odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale ter se učijo neposredno iz svojih lastnih izkušenj.

 

SODELUJOČI PARTNERJI

 

CŠOD Gorenje

 

OPIS

 

Program Mednarodno priznanje za mlade (MEPI) je svetovno priznani mladinski program, ki mladim omogoča, da v svojem prostem času odkrijejo, razvijejo in uresničujejo svoje potenciale na štirih različnih področjih:

 • prostovoljstvo (različne oblike prostovoljstva, učna pomoč, skrb za živali, organizacija zbiralnih akcij za pomoč drugim – dobrodelnost, obiskovanje zunanjih institucij ipd.)
 • veščine (igranje glasbenih inštrumentov, filmsko, dramsko, likovno in fotografsko ustvarjanje, komunikacijske sposobnosti ipd.)
 • šport (različne vrste športov – individualni, skupinski) in
 • pustolovska odprava (2-dnevni tabor z bivanjem na prostem).

Učenci si v okviru programa MEPI najprej postavijo in oblikujejo cilje za vsako posamezno področje (prostovoljstvo, veščine, šport). Nato sledi izvajanje aktivnosti in sprotna spremljava. Na tej poti jih spremljajo mentorji in področni inštruktorji, ki učencem nudijo oporo in svetovanje ter določena posebna znanja, ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev.

V program MEPI se lahko vključijo mladi, stari od 14 do 25 let, v našem primeru so to učenci 9. razredov. Program se izvaja v treh stopnjah zahtevnosti – bronasto, srebrno in zlato priznanje. Učenci 9. razredov imajo možnost pridobiti bronasto priznanje, kar pomeni, da tri mesece opravljajo izbrane aktivnosti na področju prostovoljstva, veščin in športa. Eno aktivnost izmed treh področij izvajajo 6 mesecev. Ob koncu sledi še pustolovska odprava, na katero se učenci skupaj z mentorji in vodnikom odprave pripravljajo skozi celo šolsko leto. Pred odhodom na odpravo učenci tako teoretično kot tudi praktično  predelajo vsebine orientacije in topografije, prve pomoči, krepijo socializacijske veščine, se preizkusijo v rokovanju opreme (postavljanje šotorov, priprava hranilnih obrokov s taborniškimi kuhalniki …).

MEPI program poudarja netekmovalnost, v središču je vsak posameznik, ki si oblikuje program, prilagojen svojim sposobnostim in potrebam. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj.

Povezava https://mepi.si/
Skip to content