Medgeneracijsko povezovanje

Celoletni projekt

simbioza giba 1

 1. SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE
 2. Vodja projekta: Polona Hrovat, učiteljica razrednega pouka,
 3. Odgovorni nosilec projekta: Marijana Kolenko, ravnateljica
 4. Člani projekta: svetovalna delavka

 

 1. CILJ PROJEKTA

Z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb želimo obogatiti medčloveške odnose ter poskrbeti za izmenjavo izkušenj in znanj med različnimi generacijami.

Učenci bodo preko različnih aktivnosti spoznali način življenja starejših oseb, kar bo vplivalo na njihov napredek v osebnostni rasti. Prav tako želimo ozavestiti odgovornost učencev do samih sebe in soljudi.

 

 1. PLANIRANE MEDGENERACIJSKE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 

AKTIVNOST ČAS CILJ UDELEŽENCI
Igre na prostem v času OPB-ja celotno šolsko leto Medgeneracijsko druženje učencev različnih starosti med športnimi igrami na šolske igrišču. Učiteljice OPB-jev, učenci
Medsebojna učna pomoč celotno šolsko leto Medgeneracijska in medsebojna učna pomoč s poudarkom na prenosu znanja. Svetovalna delavka, učenci razredne in predmetne stopnje
Aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Hudinja celotno šolsko leto Aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Hudinja Učiteljica razrednega pouka Polona Hrovat, svetovalna delavka Medgeneracijski center Hudinja
Izvedba ustvarjalnih delavnic v okviru projekta Pozdrav ptic miru september 2018 Prenos znanja peke krušnih izdelkov starejših na mlajše generacije. Učiteljice razrednega pouka, učenci, starši in stari starši naših učencev
Organizacija in izvedba javne prireditve Pozdrav ptic miru

 

 september 2019 Širjenje otroških dobrih misli o miru, ljubezni, zadovoljstvu, strpnosti, med ljudi različnih starosti. Metka Lesjak, zaposleni Oš Lava Celje, nekatere celjske osnovne in srednje šole, vrtec Zarja – enota Iskrica, otroci, starši, stari starši ter občani različnih starosti
Sodelovanju v projektu SIMBIOZA GIBA September 2019 Druženje, popestritev dneva starejšim, skupna vadba, menjava izkušenj, mnenj Učitelji, učenci, starši…
Bralna značka za starše september 2019 do marec 2020 Bralna značka za starše, ki s svojim branjem vzpodbujajo svoje otroke k branju. Knjižničarka Metka Lesjak, starši naših učencev
Izvedba dneva ustvarjalnosti in igre ob Tednu otroka  

oktober 2019

Pridobivanje novih znanj in izkušenj na zabaven način. Učitelji z učenci, kuharice in vzgojiteljice z otroki iz vrtca
Udeležba na debatnem turnirju Medgeneracijsko druženje, izmenjava znanj in izkušenj, debatiranje na medgeneracijsko temo Prostovoljno delo bi moralo postati del rednih šolskih obveznosti na vseh stopnjah šolanja. Učiteljica predmetnega pouka Janja Rozman, osnovnošolci in srednješolci debatnih klubov
Ustvarjalne delavnice v okviru Sobotnic Kreativne in ustvarjalne delavnice, medsebojno druženje učencev. Učitelji, učenci razredne in predmetne stopnje
Nastop za starejše občane Mestne četrti Lava november 2019 Medgeneracijski nastop učencev skupine Šopek in folklorne skupine.

 

Učiteljica razrednega pouka Mateja Čatar, učenci, starejši občani MČ Lava
Aktivno sodelovanje in  organizacija razstave Bistvo očem skrito – srcu odkrito

 

Medgeneracijsko sodelovanje na tradicionalni vseslovenski osnovnošolski razstavi fotografij. Učitelj predmetnega pouka Aleksander Špec, ravnateljica Marijana Kolenko, Društvo fotografov Svit, učenci
Aktivno sodelovanje na Tržnici generacij Prenos znanja med generacijami v okviru najrazličnejših ustvarjalnih delavnic. Učiteljica  razrednega pouka Polona Hrovat, svetovalna delavka ravnateljica Marijana Kolenko, učenci, starši in stari starši naših učencev
Aktivno sodelovanje na dobrodelnih prednovoletnih delavnicah november 2019 Ustvarjalno medgeneracijsko druženje in solidarnostno humanitarno delovanje. Svetovalna delavka, učenci, njihovi starši
Ustvarjalne delavnice v okviru prazničnega bazarja december 2019 Inovativne in ustvarjalne delavnice usmerjene v izdelavo kreativnih izdelkov s poudarkom prenosa znanj in veščin med različnimi generacijami. Učitelji razredne, predmetne stopnje, OPB-ja, učenci, starši in stari starši

 

Udeležba na medgeneracijskem pohodu december 2019 Medgeneracijski pohod Stari pisker s planinskim krožkom, druženje in izmenjava znanj. Učitelj predmetne stopnje Igor Krstič, učenci planinskega krožka, njihovi starši, stari starši, Društvo pohodnikov Stari pisker Celje
Obisk pustnih mask v Domu ob Savinji Februar 2020 Predstavitev mask, rajanje, druženje Učiteljice razredne stopnje
Delavnice v Domu ob Savinji Večkrat letno Ustvarjanje, kreativnost, druženje, … Svetovalna delavka z učenci
Nastop za varovance Doma ob Savinji Medgeneracijsko druženje Učiteljice razredne stopnje
Izdelava punčk iz cunj Celo leto Ustvarjanje, kreativnost, druženje, pomoč otrokom sveta Učiteljice z učenci in starši ter starimi starši
SIMBIOZA ŠOLA Pomlad 2020 Starejše občane poučiti o računalniških vsebinah Aleš Videnšek, učenci
MEDVRSTNIŠKA POMOČ Celo leto Pomagati mlajšim in šibkejšim Učenci prostovoljci
….
. . .

 

V tem šolskem letu se bomo potrudili izpolniti vse zastavljene aktivnosti, prepričana pa sem, da se bo rodilo še veliko novih aktivnosti, ki nam bodo krepila medgeneracijska sodelovanja. Z veliko volje in želje po druženju lahko približamo način življenja starejših ljudi, s tem pa se razvijamo v osebni rasti in profesionalnem razvoju.

 

Aktivnosti:

Simbioza giba
Nagrajenci Simbioza giba 2020

Nagrajenci Simbioza giba 2020 - Slika 1

simbioza2

 1. SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE
 • Vodja projekta: Polona Hrovat, učiteljica razrednega pouka,
 • Odgovorni nosilec projekta: Marijana Kolenko, ravnateljica
 • Člani projekta: svetovalna delavka

 

 

 1. CILJ PROJEKTA

Z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb želimo obogatiti medčloveške odnose ter poskrbeti za izmenjavo izkušenj in znanj med različnimi generacijami.

Učenci bodo preko različnih aktivnosti spoznali način življenja starejših oseb, kar bo vplivalo na njihov napredek v osebnostni rasti. Prav tako želimo ozavestiti odgovornost učencev do samih sebe in soljudi.

 

 

 

 

 1. PLANIRANE MEDGENERACIJSKE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

 

AKTIVNOST ČAS CILJ UDELEŽENCI
Igre na prostem v času OPB-ja celotno šolsko leto Medgeneracijsko druženje učencev različnih starosti med športnimi igrami na šolske igrišču. Učiteljice OPB-jev, učenci
Medsebojna učna pomoč celotno šolsko leto Medgeneracijska in medsebojna učna pomoč s poudarkom na prenosu znanja. Svetovalna delavka Veronika Radjenovič, učenci razredne in predmetne stopnje
Aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Hudinja celotno šolsko leto Aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Hudinja Učiteljica razrednega pouka Polona Hrovat, svetovalna delavka Medgeneracijski center Hudinja
Izvedba ustvarjalnih delavnic v okviru projekta Pozdrav ptic miru september 2016 Prenos znanja peke krušnih izdelkov starejših na mlajše generacije. Učiteljice razrednega pouka, učenci, starši in stari starši naših učencev
Organizacija in izvedba javne prireditve Pozdrav ptic miru

 

 september 2016 Širjenje otroških dobrih misli o miru, ljubezni, zadovoljstvu, strpnosti, med ljudi različnih starosti. Metka Lesjak, zaposleni Oš Lava Celje, nekatere celjske osnovne in srednje šole, vrtec Zarja – enota Iskrica, otroci, starši, stari starši ter občani različnih starosti
Sodelovanju v projektu SIMBIOZA GIBA September 2016 Druženje, popestritev dneva starejšim, skupna vadba, menjava izkušenj, mnenj Učitelji, učenci, starši…
Bralna značka za starše september 2016 do marec 2017 Bralna značka za starše, ki s svojim branjem vzpodbujajo svoje otroke k branju. Knjižničarka Metka Lesjak, starši naših učencev
Izvedba dneva ustvarjalnosti in igre ob Tednu otroka  

oktober 2016

Pridobivanje novih znanj in izkušenj na zabaven način. Učitelji z učenci, kuharice in vzgojiteljice z otroki iz vrtca
Udeležba na debatnem turnirju Medgeneracijsko druženje, izmenjava znanj in izkušenj, debatiranje na medgeneracijsko temo Prostovoljno delo bi moralo postati del rednih šolskih obveznosti na vseh stopnjah šolanja. Učiteljica predmetnega pouka Janja Rozman, osnovnošolci in srednješolci debatnih klubov
Ustvarjalne delavnice v okviru Sobotnic Kreativne in ustvarjalne delavnice, medsebojno druženje učencev. Učitelji, učenci razredne in predmetne stopnje
Nastop za starejše občane Mestne četrti Lava november 2016 Medgeneracijski nastop učencev skupine Šopek in folklorne skupine.

 

Učiteljica razrednega pouka Mateja Čatar, učenci, starejši občani MČ Lava
Aktivno sodelovanje in  organizacija razstave Bistvo očem skrito – srcu odkrito

 

Medgeneracijsko sodelovanje na tradicionalni vseslovenski osnovnošolski razstavi fotografij. Učitelj predmetnega pouka Aleksander Špec, ravnateljica Marijana Kolenko, Društvo fotografov Svit, učenci
Aktivno sodelovanje na Tržnici generacij Prenos znanja med generacijami v okviru najrazličnejših ustvarjalnih delavnic. Učiteljica  razrednega pouka Polona Hrovat, svetovalna delavka ravnateljica Marijana Kolenko, učenci, starši in stari starši naših učencev
Aktivno sodelovanje na dobrodelnih prednovoletnih delavnicah november 2016 Ustvarjalno medgeneracijsko druženje in solidarnostno humanitarno delovanje. Svetovalna delavka, učenci, njihovi starši
Ustvarjalne delavnice v okviru prazničnega bazarja december 2016 Inovativne in ustvarjalne delavnice usmerjene v izdelavo kreativnih izdelkov s poudarkom prenosa znanj in veščin med različnimi generacijami. Učitelji razredne, predmetne stopnje, OPB-ja, učenci, starši in stari starši

 

Udeležba na medgeneracijskem pohodu december 2016 Medgeneracijski pohod Stari pisker s planinskim krožkom, druženje in izmenjava znanj. Učitelj predmetne stopnje Igor Krstič, učenci planinskega krožka, njihovi starši, stari starši, Društvo pohodnikov Stari pisker Celje
Obisk pustnih mask v Domu ob Savinji Februar 2017 Predstavitev mask, rajanje, druženje Učiteljice razredne stopnje
Delavnice v Domu ob Savinji Marec 2017 Ustvarjanje, kreativnost, druženje, … Svetovalna delavka z učenci
Nastop za varovance Doma ob Savinji Medgeneracijsko druženje Učiteljice razredne stopnje
Izdelava punčk iz cunj Celo leto Ustvarjanje, kreativnost, druženje, pomoč otrokom sveta Učiteljice z učenci in starši ter starimi starši
….
. . .

 

V tem šolskem letu se bomo potrudili izpolniti vse zastavljene aktivnosti, prepričana pa sem, da se bo rodilo še veliko novih aktivnosti, ki nam bodo krepila medgeneracijska sodelovanja. Z veliko volje in želje po druženju lahko približamo način življenja starejših ljudi, s tem pa se razvijamo v osebni rasti in profesionalnem razvoju.

026

050

059

166

195

223