Evropska vas

Državni projekt

Projekt Evropska vas je vseslovenski projekt, ki je po številu vključenih šol največji projekt v državi. Cilji projekta se kažejo v širšem poznavanju in poglabljanju znanja izbrane evropske države, v razvijanju medkulturne strpnosti in tolerance med prebivalci EU ter na razvijanju lastne kulturne identitete.

 

Mladi se na ta način seznanijo z drugimi kulturami, običaji, glasbo, jeziki in državnimi simboli, spoznajo pa tudi številne kulinarične posebnosti posameznih evropskih držav. Večji del aktivnosti se  izvaja v okviru projektnega dne, del aktivnosti pa v okviru rednega pouka in kot projektno učno delo ter v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci spoznavajo geografske in zgodovinske značilnosti ter zanimivosti države.

 

Naša šola v šolskem letu 2016/17 poglobljeno spoznava izbrano evropsko državo, njeno delovanje, funkcijo in značilnosti. Letošnja izbrana država je Poljska.