Erasmus +

Osebna izkaznica

Tip projekta Mednarodni projekt
Naslov projekta ERASMUS+: (Re)discovering motivation – ReMot
Nacionalna agencija Cmepius
Nosilec projekta Leibniz Gymnasium Altdorf
Koordinator/mentor na OŠ Lava

Sodelujoči učitelji

Polona Kolšek

Ravnateljica Marijana Kolenko

Vanja Ocvirk Karner

Bojan Poznič

Aleš Videnšek

Andreja Golouh

Obdobje izvajanja projekta September 2016 – Avgust 2018
Sodelujoče države Slovenija, Portugalska, Španija, Nemčija, Nizozemska, Turčija
Učna področja vključena v projekt Znanost-matematika, kemija, biologija, naravoslovje; literatura (jezik: angleščina, nemščina, španščina, portugalščina, turščina)
CILJI PROJEKTA         – Raziskovanje in razvijanje notranje motivacije, problemskega reševanja, odgovornosti za učenje pri učencih

–          Spoznavanje in zasnova novih aktivnih metod poučevanja, ki izboljšajo učenčevo motivacijo pri učenju

–          Ustvarjanje pogojev za medvrstniško sodelovanje

–          Razvijanje matematičnih in literarnih kompetenc

–          Spoznavanje novih jezikov in kultur (jezikovna kompetenca)

–          Spoznavanje novih dežel in vrstnikov

–          Pridobivanje novih izkušenj pri poučevanju učiteljev iz drugih držav sodelujočih v projektu

–          Krepitev učiteljeve motivacije za poučevanje

–          Implementacija novih znanj in metod dela

–          Sodelovanje učiteljev pri izmenjavi gradiv, znanj, strategij in metod učenja

–          Spoznavanje in uporaba metode »Storyline« v novih situacijah

–          Izmenjava učiteljev in učencev

 

Povezava Več podrobnosti, galerij in gradiv najdete na spletni strani –

http://rediscoveringmotivation.com/wp/

Skip to content