Energy@School

Osebna izkaznica

Tip projekta Mednarodni projekt
Nosilec projekta Mestna občina Celje
Koordinator/mentor Benjamin Karner
Idejni vodja projekta Vodilni partner projekta je Unione Dei Comuni Della
Bassa Romagna iz Italije.
Datum pričetka izvajanja 2016
CILJI – Glavni cilj projekta Energy@School je povečanje zmogljivosti
javnega sektorja za vzpostavitev t. i. energetsko pametnih šol in
integrirano usposabljanje učencev in šolskega osebja, ki bodo tako
postali starejši in mlajši energetski skrbniki.razvijanje
državljanskih kompetenc,
– spodbujanje sprememb na področju energetske kulture,
– spodbujanje razvoja v smer pametnih energetskih šol,
– krepitev kompetenc in znanj na področju varčevanja z energijo.
NAMEN PROJEKTA – Usposabljati učence ENERGY@SCHOOL projekta, da
postanejo premišljeni in odgovorni člani izobražene skupnosti ter da
izkoristijo priložnost za učenje o trajnostnem razvoju z namenom
zmanjšanja stroškov in vpliva na okolje z učinkovito rabo virov.
– Zagotoviti, da bodo učenci, ki so vključeni v ENERGY@SCHOOL
projekt, s pomočjo mentorstva učiteljev pridobili znanje o
sodelovanju, razumeli kakšne so lastnosti dobre šole ter se počutili
kot del mreže, ki bo drugim šolam in okoljskim partnerjem pomagala
pri trajnostnem razvoju.
OPIS Akronim projekta: Energy@School
Polno ime projekta: Energy@School: Energy Optimization and Behaviour
Change into Schools of Central Europe
Trajanje projekta: 36 mesecev
Vodilni partner: Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna, Italija
Partnerstvo: 12 partnerjev iz 7 evropskih držav
NEKAJ SKUPNIH ŠTEVILK PROJEKTA:
  • 41 sodelujočih šol,
  • 246 usposobljenih posameznikov,
  • 8 pilotnih aktivnosti,
  • 8 strateških in akcijskih načrtov.
Galerija
Povezava ENERGY@SCHOOL
Skip to content