Eko šola

državni projekt

DEJAVNOSTI v šolskem letu 2023/24

 • KROŽNO GOSPODARSTVO – Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
 • KROŽNO GOSPODARSTVO – Odpadkom dajemo novo življenje
 • PODNEBNE SPREMEMBE – Podnebni tek
 • TRAJNOSTNA MOBILNOST – Misija: zeleni koraki
 • HRANA – Hrana ni za tjavendan
 • HRANA – Mlekastično! Izberem domače
 • HRANA – ALTERMED (Odgovorno s hrano)
 • BIOTSKA PESTROST – LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel)
 • BIOTSKA PESTROST – Ohranjanje biotske pestrosti
 • VODA – Voda – naše bogastvo
 • OKOLICA ŠOLE – Šolska VRTilnica
 • OHRANJANJE NAŠEGA PLANETA – Ekobranje za ekoživljenje
 • Namestitev »opazovalnice živali«
 • Skrb za živali
 • Zbiranje semen za ptice, hrane za mačke, pse ipd.
 • Izdelovanje ptičjih krmilnic
 • Prepoznavanje ptičjih glasov s posnetkov
 • Vzdrževanje okolice šole (trave, zelenice, sadovnjaka, drugo …)
 • Spodbujanje umetniškega ustvarjanja (mozaik, slikanje, grafiti, plakati, poslikava hodnikov, poslikava igrišč …)
 • Vključevanje učencev v urejanje okolice ustanove – pometanje, pobiranje odpadkov, grabljenje, sajenje, pletje, ipd.
 • Ureditev grede z rožami
 • Organizacija kulturne ali športne prireditve
 • Umetniško ustvarjanje iz ekomaterialov
 • Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi
 • Ureditev ekokotička v ustanovi in dogovor o sprotnem urejanju
 • Izdelava glasbil iz naravnih materialov
 • Izdelava predmetov iz različnih naravnih materialov
 • Čistilna akcija obrežja potoka ali reke v okolici ustanove
 • Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki
 • Spodbujanje prihodov v šolo peš, s kolesom, z javnim ali šolskim prevozom med zaposlenimi in učenci
 • Spodbujanje in izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo
 • Spodbujanje in izvajanje kolesarskih izletov
 • Označevanje rastlinskih vrst v okolici ustanove
 • Priprava sheme šolskega sadja
 • Vzpostavitev “zelene straže” za okolico ustanove
 • Spodbujanje spoštovanja do drugih živih bitij in skrbi zanje
 • Redno opazovanje narave in prostoživečih živali
 • Zagotavljanje športnih dejavnosti za učence
 • Spodbujanje rekreativnih odmorov v telovadnicah in na prostem
 • Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (minute za zdravje, zdravi dnevi, zdravi tedni, drugo …)
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Obisk učencev na eko kmetiji ter sodelovanje pri delu
 • Kaj jemo – Raziskovanje deklaracij na embalaži živilskih izdelkov
 • Vključitev ustanove v čistilne akcije v lokalni in širši skupnosti 

DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN

 

Projekt »Dan sajenja medovitih rastlin« že tretje leto zapored poteka, s ciljem osveščanja širše javnosti o pomembnosti sajenja medovitih rastlin. S projektom se poudarja ključna vloga teh rastlin za čebele in druge opraševalce ter želja po posaditvi čim več medovitih rastlin.
Namen akcije je spodbuditi javnost k sajenju rastlin, ki bodo bistveno pripomogla h bogatejši paši čebel in drugih opraševalcev, prav tako pa k ohranjanju biotske raznovrstnosti v naravi. S povečano skrbjo za opraševalce namreč prispevamo tako k zagotavljanju zdrave prehrane kot tudi k varstvu ekosistemov.

S sajenjem medovitih rastlin pa prispevamo tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida (CO2) in posledično zmanjšuje ogljični odtis.

Zato širimo in ozaveščajmo skupaj javnost o pomenu čebel, opraševanja in sajenja medovitih rastlin.

 

Letos je dan sajenja potekal v soboto, 23. marca, naša šola pa bo ta dan obeležila danes, s setvijo medovitih rastlin na našem šolskem vrtu. Posejali bomo kapucinko, kozmejo, cinijo in boreč.

 

Pomagajmo čebelam in drugim opraševalcem, skupaj prispevajmo k ohranjanju okolja in zagotavljanju zdrave prehrane.

 

»Ko se narava prebudi, naj okrog nas zacveti in zabrenči«.

 

Več si poglejte TUKAJ.

medovite_2024

There are no images in this gallery.

 

 

 

EKO DAN NA OŠ LAVA

V torek, 28. maja 2024, smo na naši šoli izvedli eko dan, namenjen raziskovanju okolice šole in spodbujanju trajnostnega razmišljanja. Cilj dogodka je bil spodbujati izkustveno učenje, sodelovanje in načrtovanje.
Učence razredne stopnje je obiskal gospod Darko Zagožen, ki je predstavil delo čebelarja in poudaril pomen čebel za trajnostni razvoj. Šestošolci in sedmošolci so se odpravili na Šmartinsko jezero, kjer so spoznavali vodne ekosisteme, medtem ko so osmošolci in devetošolci preučevali Mestni park v Celju in se učili o pomenu urbanih zelenih površin.
Eko dan je bil odlična priložnost za povezovanje teoretičnega znanja z dejanskimi izkušnjami iz narave, kar je pripomoglo k celostnemu razvoju naših učencev.
Hvala vsem učiteljem in učencem za uspešno izvedbo eko dneva. Skupaj smo naredili pomemben korak k ozaveščanju o varovanju okolja in trajnostnem razmišljanju.

Koordinatorici projekta Eko šola, Andreja Baš in Laura Čater

« 1 of 2 »

Čas se izTEKa

 

7.767 km, 83 dni, 18 držav, več tisoč sodelujočih, tudi v Sloveniji…

 

In tudi mi smo se pridružili akciji ČAS SE IZtekA – to je najdaljši podnebni tek, ki poteka od Škotske do Egipta.

Simbolično smo izvedli štafetni tek med razredi razredne stopnje in tako opozorili na podnebne spremembe in ohranjanje biotske pestrosti in s tem pokazali, da nam ni vseeno za naš planet Zemlja.

 

S tekom smo opozorili:

 • da imajo naša dejanja vpliv na naravo in svet okoli nas,
 • da naša dejanja lahko povzročajo ali blažijo podnebne spremembe,
 • da je biotska pestrost odvisna od podnebja in da številne živalske vrste že izumirajo,
 • da moramo vsakodnevno opazovati okolje in spremembe v njem ter se nanje primerno, in pravočasno odzivati,
 • da se za spremembe čas izteka.

 

“Čuvajmo naš modro-zeleni planet. To je naša zibelka, tu je naš dom. Z globokim spoštovanjem stopajmo po njenem površju in naj naši koraki ostanejo neopazni. Bodimo hvaležni za njene neprecenljive darove in njeno neskončno dobroto vračajmo z ljubeznivim ter harmoničnim sobivanjem z vsemi njenimi prebivalci.”
(Timea Varga)

 image019 (5) image021 (4) image004 (12) image034 (2)

 

Več fotografij na povezavi tukaj.

 

V letošnjem šolskem letu smo izbrali dejavnosti iz sklopov: trajnostna mobilnost, energija in okolica ustanove/šolski vrt.

Sodelovali so vsi učenci in učitelji.

CILJI:

Glavni cilj slovenskega programa Eko šola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

NAMEN PROJEKTA
 • skrb za varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter   skrb za okolje in naravo.

POGUM: izkustveno učenje, etično in trajnostno razmišljanje.

 

Sodelovanje v projektih:

 • ŠOLSKA VRTILNICA (ustvarimo šolske vrtove),
 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE (literatura z ekološko tematiko),
 • ZNANJE O GOZDOVIH,
 • NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET,
 • MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE,
 • HRANA NI ZA TJAVENDAN,
 • ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE,
 • ALTERMED,
 • LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE
 • VODA NAŠE BOGASTVO,
 • MISIJA ZELENI KORAKI,
 • šOLSKI PODNEBNI DAN,
 • PODNEBNI TEK,
 • IZMENJAVA OBLAČIL,
 • KROŽNOST JE NAŠA PRIHODNOST.

 

Sodelovanje v ozaveščevalnih in zbiralnih akcijah:

 • Ozaveščevalna akcija zbiranja zamaškov.
 • Zbiralna akcija odpadnega papirja.
 • Zbiralna akcija odpadnih baterij.
 • Zbiralna akcija odpadne električne in elektronske opreme.
 • Zbiralna akcija izrabljenih kartuš in tonerjev.
 • Zbiralna akcija hrane za zapuščene živali.
 • Humanitarna akcija zbiranja hrane za socialno šibke.
 • Humanitarna akcija zbiranja zvezkov (Podarim zvezek).

 

USMERITVE ZA TO ŠOLSKO LETO SO BILE:

Vsak razred uvede svojo zbiralno akcijo in s tem krepi solidarnost, medsebojno pomoč,…,

uvedba zelena straže ( skrb za šolsko okolico, popisi stanja), dolžnosti dežurnega učenca (ločevanje odpadkov, zmanjšanje zavržene hrane, ugašanje luči, poraba vode, brisačke), nove označbe, obeležitve pomembnih dnevov ( urejanje oglasne deske). Usmeritve so bile izvedene.

 

Druge dejavnosti:

 • Sodelovanje z ZDARVO ŠOLO, POGUM, UNESCO ŠOLA…
 • izvedba Ekodneva ob svetovnem dnevu Zemlje,
 • sodelovanje v natečajih,
 • skrb za urejene razrede in okolico šole,
 • ločeno zbiranje odpadkov,
 • izvedba sheme šolskega sadja,
 • izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka,
 • povezovanje projektov znotraj šole,
 • objavljanje prispevkov za objavo na spletnih straneh Ekošole,
 • urejanje panoja, spletnih strani in obveščanje javnosti o našem delu idr.

 

KOORDINATORICI EKO ŠOLE: Laura Čater, Andreja Baš

 

image001 image005 image003 image004
image002 image006 image009 image010

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali dejavnosti v okviru OKOLICE ŠOLE TER HRANA IN ZDRAVJE.

Učence bomo vzpodbujali, da uporabljajo lokalno hrano in pridelajo kaj na domačem vrtu, skrbijo in preventivno delujejo za svoje zdravje.

Spoznavali in urejali bomo šolsko okolico in odgovorno skrbeli zanjo.

Po razredih bo delovala ZELENA STRAŽA. Skrbela bo, da se pri malici in kosilu ne zavrže preveč hrane. Opozarjala bo na urejenost učilnic in šolskih prostorov.

 

der

Pridružili se bomo naslednjim projektom:

ALTERMED

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!

ŠOLSKA VRTILNICA

HRANA NI ZA TJAVENDAN

LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE

ALTERMED

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

LIKOVNI NATEČAJ

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE

 

 

DAN ZEMLJE, EKO DAN  NA OŠ LAVA CELJE,  22. 4. 2022

 

Svetovni dan Zemlje, ki ga že več kot pol stoletja obeležujemo 22. aprila, letos poteka s pobudo, da moramo investirati v naš planet. Svetovni dan Zemlje v svojem sporočilu nagovarja vsakega izmed nas: VLAGAJMO V NAŠ PLANET.

 

»To je trenutek, ko lahko spremenimo vse. Zdaj je čas za neustavljiv pogum. Skupaj moramo vlagati v naš planet. Kajti zelena prihodnost je uspešna prihodnost«.

 

Dan Zemlje nas opominja, da je še čas za rešitev planeta in da lahko izberemo uspešno in trajnostno prihodnost ter da obnovimo naravo in zgradimo zdrav planet za naše otroke.

 

Tudi na naši šoli smo obeležili ta dan. Na šoli je potekal EKO DAN, ki je bil namenjen raziskovanju  in ekološkemu ustvarjanju. Učenci so raziskovali in ustvarjali na različnih delavnicah.

 

Učenci na razredni stopnji so si za uvod v EKO dan ogledali predstavo dijakov Gimnazije Celje Center z naslovom Reševanje polarnega sveta. Nato so izvedli različne delavnice. Učenci predmetne stopnje so bili bolj usmerjeni v energijo. Obiskal jih je e- transformer, predstavnik Simbia ter imeli so predavanje o energetskih virih Slovenije. Sledile so različne delavnice.

 

Učenci so bili z dnevom zelo zadovoljni, saj radi raziskujejo. Sodelovanje z zunanjimi izvajalci se je izkazalo kot primer dobre prakse, saj so učenci dobili uporabne in zanimive informacije strokovnjakov. Učitelji so pripravili delavnice, ki se navezujejo na sodobno problematiko Zemlje, kot so podneben spremembe, onesnaževanje, ponovna uporaba zavrženih izdelkov.

 

Zapisala Andreja Baš, eko koordinatorica šole

 

2 3 4  1
5 6  7

DAN ZEMLJE, EKO DAN  NA OŠ LAVA CELJE,  22. 4. 2021

 

 1. aprila je svetovni dan Zemlje. Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« se osredotoča na naravne procese, nastajajoče zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta.

Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker nam je mar za naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet na katerem živimo. Vsi potrebujemo zdravo Zemljo, ki bo podpirala naša delovna mesta, preživetje, zdravje in srečo. Zdrav planet ni možnost – je nuja!

 

Tudi na naši šoli smo obeležili ta dan. Na šoli je potekal EKO DAN, ki je bil namenjen raziskovanju okolice šole in ekološkemu ustvarjanju. Učenci so raziskovali in ustvarjali na različnih delavnicah.

 1. razredi so sadili, sejali, delali svoj zeliščni namaz in pripravili sadne jogurte s semeni in okrasili lončke. Kasneje so lončke s semeni podarili mimoidočim pred trgovino.
 2. razred je raziskoval vodo in njene lastnosti ter spoznaval kaj sadimo in kaj sejemo.
 3. razredi so spoznavali zelišča in pripravljali recepte, izdelovali plakate o onesnaževanju okolja in iz rabljenih in odpadnih oblačil ustvarjali nove izdelke – torbice, peresnice, obrazne, maske, trakove za lase idr.
 4. razred je raziskoval vodo in ustvarjal jedilnike za spremembo.
 5. razredi so postali mladi znanstveniki. Urili so se pri načrtovanju in izvajanju različnih eksperimentov.
 6. razredi so spoznavali zelišča ter izdelovali punčke iz odpadnih oblačil.
 7. razred je obiskal Poklicno gasilsko enoto Celje, tam so spoznali tudi delo čebelarja in pomen čebel. Druga skupina je spoznavala zelišča in pripravila namaze, tretja skupina je iz rabljenih oblačil izdelovala nove izdelke.
 8. razred je odkrival razlike med vremenom in podnebjem ter spoznaval pomen vode za rastline in človeka.
 9. razred se je podal na terensko delo proti parku ob Savinji, kjer je raziskoval prst in načrtoval aktivnosti za trajnostno poljedelstvo in živinorejo.

 

Učenci so bili zelo zadovoljni z delavnicami. Najbolj jim je bilo všeč raziskovanje in sproščeno delo po skupinah ter nabiranje vitamina D na svežem zraku.

Mnenja učencev:

Današnji dan mi je bil zelo všeč. Delali smo poskuse in se zabavali, ugotovila sem veliko novih stvari. Z mojo skupino smo zelo dobro sodelovali in s tem nam je šlo še bolje. Naučila sem se, če sodeluješ, ti gre veliko bolje. Čakalo nas je še več dobrih poskusov. Jaz in moje sošolke smo ugotovile stvari, za katere smo mislile, da so nemogoče. Tega dneva ne bom nikoli pozabila. Neža, 5.b

 1. b: Zanimivo, zabavno, naučili smo se veliko novega, bomo poskušali čim več upoštevati, da ohranimo naš planet.
 2. a: Učenci so poudarili, da so se odlično počutili, saj so bili sproščeni. Izdelovali so punčke iz cunj in se ob tem tudi zabavali. Nekateri so obnovili prvine šivanja, drugi pa so se morali šivanja naučiti. Zanimiv jim je bil še krajši pohod ob Koprivnici. Izkoristili smo ga za predstavitev zdravilnih rastlin in zelišč – predstavitve so pripravile tri učenke.
 3. a vtisi:

– super, ker smo skupaj telovadili na podlogah,

– sami smo se izrazili slikovno in besedno,

-smo raziskovali o vodi.

 

Nekaj utrinkov:

ekodan1

ekodan2

« 1 of 2 »

V letošnjem šolskem letu smo izbrali dejavnosti v okviru BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN OKOLICE ŠOLE.

Učenci so odgovorno in vestno skrbeli za okolico šole, urejevali šolski in zeliščni vrt, spoznavali biotsko pestrost v šolskem okolišu, izdelovali izdelke iz različnih materialov, brali eko knjige, spoznavali ptice in prepoznavali njihovo petje, raziskovali rastline, skrbeli za živali.Sodelovali smo tudi v zbiralnih akcijah (papir, hrana za živali,…). V prihodnjem šolskem letu se že veselimo novih eko nalog.

ekosola2020_1

ekosola2020_2

Dan Zemlje (pdf)

V pripravi.

V letu 2017-2018 smo nadaljevali s projektom Odgovorno s hrano in šolsko vrtilnico.

Izvedli smo kar nekaj projektov:

 • Biotska raznovrstnost
 • Hrana ni za tja v en dan
 • Altermed – HRANA IN ZDRAVJE
 • Mladi v svetu energije
 • Šolska vrtnilnica
 • Eko branje

Septembra smo posadili ob igrišču novo drevo, ki smo ga dobili od družine Zabukovšek Lipovšek.

eko54

Uredili smo grede in posejali semena.

eko55

Že utečene aktivnosti, kot so različne zbiralne akcije, od zbiranja pokrovčkov, električne in elektronske opreme, kartuš, tonerjev, baterij, papirja, hrane za zapuščene živali, steklene embalaže, so bile uspešno izvedene.

Izdelali smo didaktične pripomočke iz recikliranega materiala.

Vodni detektivi so merili beležili porabo vode v ustanovi.

Še vedno spodbujamo minute za zdravje, izvajanje medgeneracijskih pohodov, ur športa, zdravega tedna.

Skrbeli smo za ptice, jim izdelali ptičje krmilnice in jim pozimi nastavljali hrano.

V letu 2016-2017 smo nadaljevali s projektom Odgovorno s hrano. Večina celoletnih aktivnostih je bila povezana s to tematiko.
Na eko dnevu dan smo se ponovno posvetili predstavitvi poklicev Srednje šole za gostinstvo in turizem, Šolskega centra Šentjur in Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Predstavili so nam poklic peka, kuharja, slaščičarja in vrtnarja.

eko42

Degustirali so različne jedi, ki so jih pripravili srednješolci, nekaj so poskusili narediti tudi sami.

eko43

Analizirali so zemljo.

eko44

Poudarek smo imeli na lokalno pridelani hrani in na ostankih hrane, ki jih lahko predelamo v novo jed.

Starejši učenci so zapisovali vegetarijanske jedilnike in iskali negativne učinke uporabe palmovega olja.

eko45

Izdelovali so plakate o vsebnosti sladkorja, maščob in soli v hrani.

eko46

Četrtošolci so zbirali podatke o sezonski hrani, izdelovali so setvene koledarje.

V različnih delavnicah so učenci razredne stopnje sestavljali jedilnike in recepte, katerih sestavine so bile ostanki in zavržena hrana. Tako so ugotovili, da lahko veliko ostankov porabimo za nove okusne jedi.

eko47

Predstavili so se tudi lokalni pridelovalci hrane in proizvajalci, s katerimi sodeluje naša šolska kuhinja. (Čebelarstvo Vita-med, kmetija Flis, kmetija Zahojnik)

eko48

Skupina učencev je obiskala kmetijo, kjer se je seznanila z delom na kmetiji in kako se pridela hrano.

eko49

Obiskal  nas je nacionalni koordinator eko šole Gregor Cerar, ki je bil nad našim eko dnevom ponovno navdušen.

eko50

Skupina učencev eko krožka se je udeležila predstavitve recikliranja tetra pak embalaže v robčke.

eko51

Spomladi nas je obiskal VODNI AGENT. Predstavili so nam pot vode, kako se izdela peščeni filter in kako moramo varovati vodo.

eko52

Ponovno smo uredili hotel za živali in posejali semena na novo gredo.

eko53

Že utečene aktivnosti, kot so različne zbiralne akcije, so bile uspešno izvedene.

V letu 2015-2016  smo se vključili v projekt Odgovorno s hrano, ki je eden prvih poskusov EU, ki obravnava ključna vprašanja porabe hrane. Skozi akcijsko usmerjeno pedagoško metodologijo in preko metodologije sedmih korakov razvijamo kritično mišljenje, znanje in usposobljenost, da naši učenci postanejo globalni državljani, in da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

Tako se tudi naši učenci seznanjajo s šestimi ključnimi prehranjevalnimi usmeritvami projekta: pospešenemu izginjanju raznolikosti, povečani porabi mesa in mlečnih izdelkov, rasti razdalje med pridelovalci in potrošniki, naraščajoči porabi predelane hrane, navzočnosti palmovega olja v predelani hrani ter zaskrbljujočemu naraščanju zavržene hrane.

Zato smo se na letošnjem eko dnevu dan posvetili predstavitvi poklicev Srednje šole za gostinstvo in turizem, Šolskega centra Šentjur in Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Predstavili so nam poklic peka, kuharja, slaščičarja in vrtnarja. Učenci so na zanimiv način spoznali pozitivne in negativne vidike poklicev in seveda , kako lahko vplivamo na odgovorno ravnanje s hrano.
Degustirali so različne jedi, ki so jih pripravili srednješolci, nekaj so poskusili narediti tudi sami.

eko34

V različnih delavnicah so učenci razredne stopnje sestavljali jedilnike in recepte, katerih sestavine so bile ostanki in zavržena hrana. Tako so ugotovili, da lahko veliko ostankov porabimo za nove okusne jedi.

eko35

Predstavili so se tudi lokalni pridelovalci hrane in proizvajalci, s katerimi sodeluje naša šolska kuhinja. (Čebelarstvo Vita-med, kmetija Flis, kmetija Krajnčič) .

eko36

Izvedli smo tudi medrazredno izmenjavo sadik in semen, ki jih bomo posadili na šolskih gredicah in doma.

eko37

Projekt Odgovorno s hrano smo širili tudi na celjski tržnici, kjer je skupina šestošolcev opravila nekaj intervjujev z mimoidočimi in branjevkami.

eko38

Skupina učencev je obiskala kmetijo, kjer se je seznanila z delom na kmetiji in kako se pridela hrano.
Sedmošolci so obiskali kompostnico, kjer so si ogledali postopek kompostiranja.
Na našem eko dnevu se nam je pridružil tudi nacionalni koordinator eko šole g. Gregor Cerar, ki je ob koncu dneva povedal: »Navdušen sem bil na aktivnostmi, ki so jih izvedli učenci OŠ Lava v okviru projekta Odgovorno s hrano. Veseli me, da se že naši najmlajši seznanjajo z aktualnimi problemi hrane in prehranjevanja na lokalnem in globalnem nivoju.«
Med šolskim letom smo pridno zbirali papir, kartuše, baterije, tonerje, plastenke, zamaške in tudi mobilne telefone.
Na Altermedu smo prejeli zlato priznanje. Pobirali smo smeti okoli šole, obdelovali vrt.

eko39

S projektom Hrana ni za tja v en dan smo raziskovali, koliko odpadkov vržemo v smeti. Izdelali smo različne plakate, s katerimi smo ozaveščali učence.

eko40

Zbirali smo tudi plastenke.

eko41

V šolskem letu 2014/2015 smo dali prednost tematskim sklopom: okoljska odgovornost, gibanje, učinkovita raba energije.

Vsaka OS si je skupaj z razrednikom izbrala svojo aktivnost, ki so jo izvedli med šolskim letom. Nekaj aktivnosti je bilo skupnih vsem: zbiralne akcije papirja, kartuš, tonerjev, baterij, zamaškov.

Udeležili smo se sejma ALTERMED.

Pobirali smo smeti v okolici šole, obdelovali vrt. Ker je naš vrt dotrajal, smo se odločili, da postavimo visoke grede, saj nam

ŠOLSKI VRT  omogoča velike možnosti za izvajanje različnih aktivnosti,  predvsem pouk v naravi, koristno preživljanje časa, neposreden stik z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin, skrb zanje pa postane za otroke velika in zelo dragocena izkušnja za vse življenje.

STE ŽE SLIŠALI ZA VISOKO GREDO?

To je starodavna orientalska kmetijska tehnika.
Pri visoki gredi :
– prihranimo prostor,
– dostop je zelo enostaven,
– zelenjava dobro uspeva,
– na gredi ne zastaja voda,
– lopatanje ni potrebno,
– organske plasti v sredini visoke grede med razkrajanjem oddajajo toploto,
– spomladi se zemlja prej segreje, zato lahko hitro sadimo in sejemo.

eko24

Naš najljubši pridelek so JAGODEEEEEE.

eko25

Postavili smo tudi HOTEL ZA ŽIVALI.

Vanj smo zložili naluknjana debla, slamo, storže, opeko, vejice. Upamo, da bomo kmalu privabili različne koristne žuželke, ki nam bodo pomagale uničiti škodljivce.

eko26

Na našem vrtu rastejo poleg sezonske zelenjave tudi:

BAZILIKA     pospešuje prebavo, lajša bolečine, glavobol, migreno, gripo

eko27

ROŽMARIN  uporabljamo  v kuhinji

eko28

AMERIŠKI SLAMNIK

Pripravki iz ameriškega slamnika vsebujejo snovi, ki pospešujejo delovanje imunskega sistema, tako da povečajo odpornost proti gripi in prehladnim obolenjem

eko29

ŽAJBELJ Njegov vonj odganja tudi komarje in molje. Lističe ga so včasih, podobno kot sivko, dajali med perilo in v omare

eko30

MELISA  Obnese se pri prebavnih težavah, denimo pri slabi prebavi, preveč kisline, slabosti, napenjanju, kolikah in krčih. Je blago pomirilo, ki pomaga pri žalosti, tesnobi, depresiji, lenobnosti, histeriji, stresu, nespečnosti, migreni, menopavzi, brezvoljnosti, nemirnosti, potrtosti in razdraženosti. Po čaju iz melise naj sežejo ljudje, ki jih čakajo težke preizkušnje – denimo študentje pred izpiti. Pomagal jim bo zbrati misli in utrdil spomin. Pridno naj ga pijejo tudi melanholiki, saj bo dobro del njihovi pretežno otožni duši. Krepi delovanje srca in znižuje krvni tlak. Vroč čaj pospešuje potenje, zbija vročino in uspešno zdravi prehlad, gripo, kašelj in infekcije. Ima protivirusni učinek, pomaga pa tudi proti alergijam. Učinkovit je pri zdravljenju senenega nahoda. Pri slabem zadahu je dobrodošel za spiranje ust. Blaži bolečine pri zobobolu in omotico pri nosečnicah. Dekleta si s poparkom očistijo in osvežijo kožo.

TIMIJAN Je dobro razkužilo za usta, grlo in prebavila. Pospešuje prebavo, lajša izkašljevanje sluzi pri vnetjih dihal, pri oslovskem in krčevitem kašlju. Pomaga pri akutnem bronhitisu ter astmatičnih napadih. Blaži krče, odganja črevesne zajedavce, poživi presnovo, prebavo, povečuje telesno odpornost in je splošno poživilo.

eko32

EKO DAN je bil v tem šolskem letu posvečen GIBANJU. Učenci so na igrišču izvajali različne gibalne aktivnosti.

eko33

V šolskem letu 2013/2014 smo izvedli veliko različnih aktivnosti. Zbirali smo papir, kartuše, tonerje, plastične zamaške, urejali eko vrt, sejali začimbe in dišavnice, spremljali promet pred šolo, prebirali eko knjige, gojili različne organizme, predstavljali različne eko sisteme, sodelovali na tednu zdravja, , veliko telovadili, si ogledali čistilno napravo v Tremarju, čistili okolico, uporabljali odpadni materil….

Kot vsako leto smo tudi v tem letu izvedli tradicionalni zajtrk,

eko22

izvedli eko dan – naravoslovni dan na temo HRANA.

eko23

Tudi v šolskem letu 2012/2013 smo bili zelo aktivni. Učenci so pridobili znanja s področij: okoljska odgovornost, gibanje, učinkovita raba energije. Preko dejavnosti so bili ustvarjalni, iskali ideje in se naučili izvesti konkretne akcije, skrb za sočloveka, kako lahko varujemo zdravje, kako graditi na medsebojnih odnosov in imeti skrb za okolje in naravo…

Vsaka oddelčna skupnost si je skupaj z razrednikom izbrala svojo aktivnost, ki so jo izvedli med šolskim letom. Nekaj aktivnosti je bilo skupnih vsem: zbiralne akcije papirja, kartuš, tonerjev, baterij, zamaškov. Nerazredniki so aktivnosti izbirali avtonomno.

Udeležili smo se velike zbiralne akcije V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE. Doseli smo odlično 3. mesto.

eko21

Udeležili smo se sejma ALTERMED. Pobirali smo smeti v okolici šole, obdelovali vrt, vključevali smo dejavnosti v redni pouk.

Tudi v šolskem letu 2011/2012 smo potrdili eko zastavo, saj smo opravili vse zahtevane dejavnosti.

Aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu so bile vezane na tri osnovna področja: ENERGIJA, OKOLICA ŠOLE TER ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE.

Razredniki so s svojimi učenci izvajali različne aktivnosti:

ENERGIJA:

 • prezračevanje učilnic
 • varčevanje z vodo
 • dosledno prižiganje in ugašanje luči
 • izdelava plakatov (pridobivanje, vrste, uporaba energije, alternativni viri energije, zelena energija), ozaveščanje
 • ustvarjanje likovno oblikovanih pesmi na temo zdrave prehrane
 • izdelovanje igrač iz odpadnih materialov
 • fotografiranje divjih odlagališč
 • izdelava mlinčkov, vetrnic, vetromerov, splavov

OKOLICA ŠOLE:

 • pobiranje smeti, čiščenje okolice šole
 • izdelava napisov proti kajenju v okolici šole
 • izvedba Dneva Zemlje ( barvanje koles, sajenje rož, barvanje lončkov, izdelava nosilnih torb za dobrodelni koncert)
 • urejanje prostora za kolesa
 • barvanje stopinj pred šolo
 • čiščenje šolskih igrišč
 • izdelava opozorilnih tablic za lastnike psov, da za njimi počistijo iztrebke
 • izvedba projekta Očistimo Lavo v enem dnevu
 • izdelava okrasnih izdelkov
 • sajenje zelišč v lončke

eko17

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE:

 • branje ekološkega gradiva
 • izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka
 • izvedba dneva zdravja – rekreacija, pohodi s starši
 • izdelava prehranske piramide, pomen sadja in zelenjave, spoznajo prehranjevalne motnje in bolezni, izdelava plakatov
 • kulinarične delavnice
 • sprostitvene vaje, masaže
 • minuta za zdravje
 • izvedba Teka podnebne solidarnosti
 • izdelava bio namaza
 • izvedba naravoslovnega dne Zdrava prehrana, Zdravi zobje, športni dnevi (skrb za boljše počutje otrok)

Izvedli smo tudi več razpisanih projektov:

 • ŠOLSKA VRTILNICA (vegetativno smo razmnoževali mačjo meto, posadili smo okrasne rastline v gumijaste škornje, posejali smo več zelišč, urejali šolski vrt…)eko18
 • ZBIRANJE IZRABLJENIH TONERJEV, KARTUŠ IN TRAKOV
 • EKOBRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE
 • EKO PAKET (izdelali smo Kolosej in stolp Pisa iz tetrapakov)
 • SEJEM ALTERMED

eko19

Razredna stopnja je sodelovala v projektu MODRI JAN. Učenci so naročili brezplačne revije Modri Jan, v katerih je veliko okoljevarstvenih nalog in aktivnosti. Učiteljice so učence vzpodbujale in gradile didaktične procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih temeljev ravnanja z okoljem, v katerem živijo. Privzgajale in pridobivale so vrednote ter znanja za varovanje okolja. Nekaj prispevkov naših učencev je objavljeno v knjigi MODRI JAN.

Sodelovali smo tudi na tekmovanju EKORG z Marjeto Martinšek in EKO KVIZU z mentorico Natašo Anderlič.

Aprila smo izvedli EKO DAN na temo OKOLICA ŠOLA. T a dan je bil zelo uspešen, saj so se učenci skupaj z učitelji zelo potrudili in dali vsak svoj pečat k lepši okolici naše šole.

eko20

Udeležili smo se tudi sejma ALTERMED, kjer smo predstavili  izdelke iz tetrapaka in stiropora, pripravili smo zdrave namaze in napitke.

Izvedli smo tudi ozaveščevalno akcijo zbiranja starega papirja in plastičnih zamaškov.

V šolskem letu 2010/2011 smo izvedli tri vodilne tematske sklope: ENERGIJA, ODPADKI, VODA, kjer smo opravili ogromno aktivnosti; od merjenja osvetljenosti, zbirali smo podatke o porabi energije in vode, popisali divja odlagališča v šolskem okolišu, izdelali oznake, ki opozarjajo na zapiranje vode in varčevanje z vodo, objavili članek na temo Voda kot življenjska vrednota.

eko12

Obiskali smo eko kmetijo, zbirali tonerje, baterije, kartuše, star papir, plastične zamaške.

Sodelovali smo v projektu Šolska vrtilnica.

eko13

Sodelovali smo tudi v drugih projektih: Revščina v svetu in pri nas, eko branje za eko življenje, eko kviz, Mladi poročevalci, Mi in naša preteklost, likovni natečaj Prednovoletni čas. Udeležili smo se sejma Altermed na temo ZDRAVO ŽIVLJENJE.

Na eko dnevu so poleg učencev sodelovali  tudi starši. Tekli smo za podnebno solidarnost in skupaj pretekli 904 km. S tem smo pokazali solidarnost do ljudi v Afriki, ki zelo trpijo zaradi podnebnih sprememb.

V šolskem letu 2009/2010 so bili naši glavni projekti ZGODNJE NARAVOSLOVJE, PODNEBNE SPREMEMBE, ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, VODA, UČINKOVITA RABA ENERGIJE in TRAJNOSTNA MOBILNOST

Učenci 6. razredov so pri gospodinjstvu razmišljali o okolju.

Likovno so predstavili, na kakšne načine onesnažujemo naš planet in istočasno razmišljali, kaj lahko storimo za okolje, da ga rešimo ali vsaj zmanjšamo onesnaževanje.

eko11

Učenci 8. razredov so proučevali znake za kakovost in varnost živil.

eko12

Aprila 2010 smo izpeljali akcijo NARAVO VARUJ, APARATE IN BATERIJE LOČUJ!  Vsi starši, krajani in zaposleni si lahko pripeljali odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije. V Celjski regiji smo dosegli 3.mesto.

eko137. april – Svetovni dan zdravja so 7. razredi pri predmetu NARAVOSLOVJE obeležili z raziskovanjem literature in spleta na temo »onesnažena voda in bolezni , ki nastanejo zaradi okužbe z oporečno vodo«.

eko14

Izvedli smo mavrično delavnico.

eko15

V okviru eko bralne značke so učenci pisali pesmi in zgodbe.

Kot vsako leto smo tudi v tem letu izvedli eko dan, kjer so bili učenci aktivni v različnih delavnicah.

eko16

V šolskem letu 2008/2009 so bili naši glavni projekti ZDRAVO ŽIVLJENJE, RACIONALNA RABA ENERGJE, RAVNANJE Z ODPADKI.

Vodilni projekt, ki ga izvajamo že nekaj let, je ZDRAVO ŽIVLJENJE. Prehranjujemo se zdravo, imamo možnost izbire več vrst solat, prilog, sladic in pestro izbiro malice. Odstranili smo avtomat s pijačo. Otroci pijejo vodo iz pipe, saj je le-ta pitna. Ločujemo odpadke, sortiramo ostanke hrane.

Vključili smo se tudi v projekt MI IN PODNEBNE SPREMEMBE, ki ga je vodil Bojan Poznič. S projektom smo gradili planetarno odgovornost in solidarnost kot življenjsko vrednoto ter se seznanjali s podnebnimi spremembami v Sloveniji in svetu ter ugotavljali vplive podnebnih sprememb na hrano. Celotna šola je sodelovala v zbiranju starega papirja, izrabljenih kartuš, tonerjev in baterij.

1. triada je sodelovala v projektu ZGODNJE NARAVOSLOVJE TEMELJ OKOLJSKE VZGOJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, s koordinatorico Natalijo Košir. Učiteljice so učence vzpodbujale in gradile didaktične procese, ki bodo vplivali na postavljanje osnovnih temeljev ravnanja z okoljem, v katerem živijo. Privzgajale in pridobivale so vrednote ter znanja za varovanje okolja.

Razredna stopnja je že drugo leto sodelovala v mednarodnem projektu MAVRIČNIKI – KIDS 4FUTURE. Naši mavričniki so pomagali Mihi in Maji pri reševanju planeta Jonija. S svojimi predlogi in s pomočjo različnih aktivnosti so reševali energetska in klimatska vprašanja, se učili, ozaveščali, kako lahko tudi oni pripomorejo k zmanjševanju onesnaženja našega planeta.

Razredna stopnja in 20 učencev predmetne stopnje so sodelovali v projektu EKO BRALNA ZNAČKA.

eko9

Udeležili smo se tudi kampanje 10 000 DREVES V OKOLICI EKOVRTCEV IN EKOŠOL, natečaja SLOPAK – novi izdelki iz odpadne embalaže, mednarodne kampanje o podnebnih spremembah pod okriljem ENO programa.

Sodelovali smo na sejmu ALTERMED, kjer smo predstavili podnebne spremembe, zdravo hrano in na degustacijskem odru peko prosene kaše s slivami iz časa Primoža Trubarja.

Učenci so na naravoslovnem dnevu izdelali prehransko piramido, devetošolci so preučevali EKO oznake.

eko10

Sodelovali smo tudi na tekmovanju EKORG z Marjeto Martinšek in Bojanom Pozničem, EKO KVIZU IN KVIZU UJEMI EKO ZNANJE z mentorico Natašo Anderlič, v akciji PISMO SRCA, kjer smo zbrali 2260 kg papirja.

V mesecu decembru smo pod koordinatorstvom Nataše Anderlič prodajali EKO VOŠČILNICE in že 3. leto zapored dosegli 1. mesto.

Učenci predmetne stopnje so pri pouku geografije izdelovali plakate o vodovju, spremembah v naravi zaradi onesnaženja, stenski geografski časopis.

V OPB so skozi celo šolsko leto izdelovali iz naravnih in odpadnih materialov. Skrbimo za čisto okolje z raznimi čistilnimi akcijami, pridružili smo se tudi akciji čiščenja mestne četrti LAVA.

Učenci 6.,8.,9. razredov so v angleščini predstavili podnebne spremembe in alternativno energijo.

Aprila smo izvedli EKO DAN na temo ENERGIJA, s koordinatorstvom Benjamina Karnerja, ki pa je s 4 učenci sodeloval v projektu UČINKOVITA RABA ENERGIJE V ŠOLI – VODENJE ENERGETSKEGA KNJIGOVODSTVA. Učenci so mesečno popisovali podatke o porabljeni energiji in sedaj pripravljajo načrt za zmanjšanje porabe energije.

V šolskem letu 2007/2008 smo dali poudarek projektu ZDRAVO ŽIVLJENJE, saj je to naš dolgoročni projekt. Veliko pozornosti smo posvetili jedilniku. Spremembe so učenci, njihovi starši, učitelji, drugi delavci šole in zunanji abonenti sprejeli zelo pozitivno.

eko6

Šolo smo opremili z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.  Na dnevih dejavnosti smo aktivno raziskovali ekosisteme v okolici šole, vplive človeka in njegovega delovanja na naravo, spoznavali smo posledice prekomernega onesnaževanja in izkoriščanja in načine, kako zopet vzpostaviti sonaravni način našega bivanja na planetu Zemlja, ki je še vedno naš edini dom.

Pripravili smo novoletni bazar, izdelovali številne izdelke in spominke iz naravnih materialov.

Zbirali smo kartuše, tonerje, baterije, papir in bioodpadke. Vključili smo se v projekt EKOBRALNA ZNAČKA in SKRBIMO ZA LEP, EKO JEZIK. Vključeni smo bili tudi v projekt Mavričniki in Aktivno učenje, kjer smo učili otroke trajnostne prihodnosti.

22. aprila 2008 smo na dan Zemlje izpeljali EKO DAN – ZEMLJA PLEŠE.

eko5

10.5.2008 smo se udeležili slavnostne podelitve ekozastav za šolsko leto 2007/2008 v Ljubljani.

eko7

31.5. in 1.6.2008 smo sodelovali na sejmu Altermed. Predstavili smo projekta: MI GREMO PA NA BIO – z mimoidočimi smo razpravljali o pomenu pridelovanja hrane  brez najrazličnejših – CIDOV, kras v očeh otrok in mladostnikov – spomin na kras.

eko8

24. 6. 2008 smo našo zastavo slavnostno izobesili pred šolo.

eko9

V šolskem letu 2006/2007 smo nadaljevali z aktivnostmi eko šole. Poudarek je bil na biotski raznovrstnosti, ohranjanju narave in varovanju okolja, podnebnih spremembah, ravnanju z nevarnimi odpadki, učinkoviti rabi energije, urejanju prostora…

24. 10. 2006 smo podpisali eko listino in prisegli, da se bomo ravnali po EKOKODEKSU OŠ LAVA.

eko2

Učenci predmetne stopnje so si v kinu ogledali film NEPRIJETNA RESNICA, ki temelji na predavanju dolgoletnega aktivista Ala Gora. Film na oseben, slikovit, dinamičen, svarilen, a tudi zabaven način sooča z grožnjo z ravnanji ljudi povzročenih hitrih in nepovratnih sprememb podnebja. Nudi iztočnico za razmišljanja, kaj lahko oz. moramo storiti kot potrošniki in državljani ter nenazadnje kot vzgojitelji in starši za to, da se bomo mi in naši otroci lahko soočili z izzivom razvoja, ki bo preprečil klimatsko katastrofo, ki nam grozi.

eko3

S projektom ZDRAVO ŽIVLJENJE so učenci spoznali prehransko piramido, sestavljali uravnotežene jedilnike, spoznavali so pomen zdrave prehrane (sadje, zelenjava, pitje vode, nesladkanega čaja…)

eko4

Učenci so naredili obhod po šoli in popisali vse nepravilnosti. Uredili smo drogove za zastave. Kontrolirali smo porabo toaletnega papirja in papirnatih brisačk, odmetavanje odpadkov v šoli, popisovali smo števce…

V okviru projekta SKRITI ZAKLADI MESTNIH PARKOV so učenci spoznavali drevesa v parku in njihove plodove. Opazovali so razmere v parku (koši, klopce…) Pogovarjali so se v vrtnarjem, ki skrbi za mestni park. Anketirali so obiskovalce parka.

Sodelovali smo tudi v projektu Živali in mi, kjer so se učenci ozaveščali o zdravem odnosu do hišnih ljubljenčkov, zbirali so hrano za zapuščene živali, krmili ptice v okolici šole, izdelovali lojeve pogače.

Četrtošolci so tekmovali v EKOKVIZU, kjer so raziskovali okolja Evrope. Učenci predmetne stopnje so tekmovali v Ekorgovem kvizu.

Prodajali smo ekovoščilnice in jih med vsemi sodelujočimi šolami prodali največ in osvojili 1.mesto. Za nagrado smo prejeli šolski kino.

Izdelali smo glasilo Ekoslovarček in 5 minut za ekojezik. Pridružili smo se akciji Drevo življenja. Postali smo skrbniki stare vrbe v bližini šole. Šolo smo opremili z zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.

Celo leto smo zbirali odpadni papir, kartuše, tonerje, baterije, bio odpadke ter se zavedali pomena vsake zbiralne akcije.

Na sejmu Altermed smo predstavili raziskovalno nalogo Skriti zakladi mestnih parkov, Zdravilne rastline in zdravo prehrano.

V šolskem letu 2005/2006 smo se odločili, da pristopimo v družbo eko šol. Ustanovili smo EKO PROGRAMSKI SVET ŠOLE, ki je usmerjal aktivnosti za pridobitev statusa eko šole. Vsi učitelji so bili seznanjeni s smotri, dejavnostmi in vsebinami eko šole. Zbrali smo vsebine iz učnih načrtov, ki obravnavajo teme s tega področja. Učenci so izdelali predloge za EKO zastavo in EKO himno. Izvedli smo 7 korakov za pridobitev naziva in zastave:

 • Ustanovitev ekoprogramskega sveta šole.
 • Pregled okolja in proučevanje vplivov šolskega okolja na delovanje kraja, kjer deluje šola.
 • Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev in spremljanje le-teh.
 • Ovrednotenje oz. evalvacija predvsem kratkoročnih ciljev in nenehno spremljanje dolgoročnih ciljev.
 • Priprava izvedbe tematskih sklopov za delo v šoli in izven nje.
 • Obveščanje in ozaveščanje.
 • Podpis ekolistine.

eko1

Skip to content