Bralno opismenjevalni projekt

Državni projekt

Glavni namen projekta je, učence naučiti tekoče brati, razumeti prebrano in informacije uporabiti v vsakdanjem življenju. Želimo jih opolnomočiti za učinkovito in samostojno učenje, ne samo za šolo ampak tudi za življenje.

Pri pouku razvijamo kritično mišljenje in uporabo višjih miselnih procesov s pomočjo zahtevnejših vprašanj, ki spodbujajo razmišljanje na višjih taksonomskih stopnjah.

Prav tako jih navajamo na natančno upoštevanje navodil in pozorno poslušanje vrstnikov in drugih sogovornikov.

 

V ta namen izvajamo na šoli različne aktivnosti:

 

 1. Vsako leto na šoli organiziramo prireditve, ki so namenjene tudi širši javnosti:
 • LITERARNI VEČERI – na njih gostimo bolj ali manj znane literarne ustvarjalce in bivše učence, ki so postali literarni ustvarjalci. Vsem tem priznanim umetnikom se pridružijo še naši zdajšnji učenci s svojimi deli. Na takšna srečanja vabimo starše učencev, bivše zaposlene, krajane, predstavnike društev in kulturnih ustanov ter zavodov.
 • SREČANJA Z ZNANIMI SLOVENSKIMI PISCI – namenjena so vsem učencem šole (Bina Štampe Žmavc, Janja Vidmar, Slavko Pregl, Primož Suhodolčan, Marinka Fric Kunc,…). Vabimo jih predvsem zato, da bi naše učence navdušili tako za branje kot za literarno ustvarjanje. Poskušamo jih naučiti ceniti knjige, najti njihova sporočila ter najbolj užitka v knjigah.
 • BRALNA ZNAČKA ZA STARŠE – da bi učenci čim raje brali, smo k sodelovanju povabili tudi njihove starše, ki s svojim ravnanjem dajejo dober vzor. Starši, ki so pridni bralci, oddajo knjižničarki zapisana menja treh knjig in s tem opravijo svoje dolžnosti. Bralna značka se zaključi na spomladanskem srečanju, kjer po kratki kulturni prireditvi starši prejmejo priznanja.
 • BRALNA ZNAČKA ZA ZAPOSLENE – kot dodatna spodbuda za učence in seveda dober vzor za vse, smo na šoli uvedli tudi bralno značko za zaposlene. Berejo tako učitelji kot tudi drugi zaposleni na šoli.
 • PREŠERNOVANJE – je skupno ime za številne dejavnosti, ki potekajo skozi ves mesec februar. Njihov glavni namen je učence spodbuditi k branju, razmišljanju o kulturi, jeziku in našem narodu. Nekatere dejavnosti so namenjene učencem, nekaj pa je tudi takšnih, kjer se učencem pridružijo tudi starši, stari starši, krajani in še kdo.
 • Javno branje poezije. Člani recitacijskega krožka recitirajo 1. teden v februarju pesmi učencem v času 10 minutnega odmora, zaposleni na OŠ Lava jim berejo v 2. tednu, v 3. tednu pa se v 10 minutnem odmoru predstavijo glasbeniki s svojim instrumenti.
 • Moja knjiga – učenci izdelajo lastne knjige in jih pripravijo za razstavo.
 • Kako pisati poezijo – učiteljice mentorice učence naučijo pisati poezijo. Najboljše izdelke razstavimo.
 • Portreti – za razstavo zbiramo portrete F. Prešerna in tudi znanih Celjanov.
 • Razstava v knjižnici – za ure knjižnične vzgoje je v knjižnici pripravljena razstava o prazniku in o F. Prešernu.
 • Knjižna tržnica – Učenci prinesejo svoje knjige in jih zamenjajo za druge. Vsak učenec, ki prinese svojo knjigo za zamenjavo, dobi knjižno kazalo. Tudi učitelji lahko prinesejo knjige. Dogodek ima dobrodelno noto.
 • Srečanje s slovensko pisateljico ali pisateljem. O avtorju-ici je v avli postavljena razstava, da lahko učenci vidijo kako živi in dela ter kaj je že napisal-a.
 • Kulturna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku – zadnji dan pred praznikom pripravimo proslavo, s katero obeležimo pomemben slovenski praznik.
 • Pust –pri šoli oblikujemo pustno povorko in jo peljemo mimo mestne četrti Lava vse do mestnega jedra, kjer po kratkem kulturnem programu in sprehodu po mestnih ulicah zaključimo.
 • Prešernove fige – zaposleni na šoli izdelamo Prešernove fige, ki so plod domačega recepta in jih razdelimo vsem učencem in seveda zaposlenim. Nekaj jih poklonimo tudi nekaterim ustanovam v Celju.
 1. Vsako leto tudi organiziramo KULTURNO UMETNIŠKE PRIREDITVE v starem mestnem jedru na prostem:
 • Poklon knjigi, lepi besedi in mestu Celju – kulturni program naših učencev popestrijo gostje, ki so povezani s knjigo in Celjem
 • Pustna povorka s kratkim kulturnim programom in mimohodom pustnih mask po mestnih ulicah
 1. Na šoli imamo kar 4 bralne značke za učence (angleška BZ, nemška BZ, EKO – BZ, slovenska BZ). Imamo pa tudi BZ ZA STARŠE in BZ ZA ZAPOSLENE.
 2. ŠOLSKA KNJIŽNICA ZA STARŠE – v času popoldanskih govorilnih ur je knjižnica na razpolago za izposojo.
 3. Redne URE KNJIŽNIČNE VZGOJE v knjižnici – reden pouk s pomočjo gradiv av knjižnici.
 4. Številne TEMATSKE RAZSTAVE v šolski knjižnici ali v avli šole (dan reformacije, božično – novoletna razstava, svetovni dan miru, slov. kulturni praznik, mesec družine, izvirna slovenska slikanica…)
 5. Izdelava SLOVARČKA NOVIH BESED (pri pouku, vsak teden)
 6. UČENJE UČENJA – uporaba različnih bralnih učnih strategij
 7. PISANJE NAREKA – vsak teden učenci pišejo nareke. Poudarek je na besedah, ki jim delajo težave.