8 krogov odličnosti

Idejna zasnova: ravnateljica

 

Pričetek: šolsko leto 2015-2016

 

  • izobraževanje vseh strokovnih delavcev – mag. Jani Prgič
  • načrt delovanja – ravnateljica in strokovni delavci

 

»Projekt« 8 krogov odličnosti smo ustvarili na temelju izobraževanj Tanka črta odgovornosti, Pozitivna disciplina in 8 krogov odličnosti.

 

Že tri leta gradimo odlične osebnostne lastnosti pri učencih tudi s pomočjo razmišljanj, delovanj v okviru 8 osebnostnih lastnosti.

 

Znanje bodo otroci gradili na vrednotah, sprejemanju odgovornosti za lastne rezultate, mi pa jim bomo skupaj s starši pomagali, da bodo odkrili pot k odličnosti. Biti odličen pomeni: biti strpen, spoštljiv, se znati obnašati, gojiti pozitiven jezik, pripravljen pomagati, ceniti trud odraslih – staršev, učiteljev ter ostalih zaposlenih…

 

Tudi v novem šolskem letu nas bo vodila ideja odličnosti in razumevanje: Kaj loči odlične ljudi od povprečnih? Prav odlične lastnosti vsakega posameznika pomagajo oblikovati zavedanje učimo se biti! To so tudi lastnosti celovito oblikovanih osebnosti, ki se zavedajo kdo so, kakšni so, kaj je njihova največja vrednost, kako so se pripravljeni spoprijeti s težavami, izzivi, reševati življenjske zanke….

Odlične ljudi odlikuje predvsem to, kako živijo 8 pomembnih vrednot, ki jih imenujemo 8 krogov do osebne odličnosti, ki lahko prerastejo v 8 življenjskih veščin in načel. Vabimo vas na skupno popotovanje k odličnosti, ki smo jo zastavili preteklo leto z Rastočo knjigo.

8krogovodličnosti

Učenci in razredniki ter ostali strokovni delavci bodo vse leto usmerjali delovanje učencev v skladu s krogi odličnosti. Področju bomo posvetili enega izmed dnevov dejavnosti, ure oddelčne skupnosti, skupnost učencev bo preko predsednikov oddelkov na svoj način vplivala na učence, predvsem pa na ravnanje v vsakdanjih šolskih in izven šolskih situacijah.