Projekt Pasavček

Osebna izkaznica

pasavcek

Tip projekta Nacionalni projekt
Nosilec projekta Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Koordinator/mentor Nevenka Ozebek
Datum pričetka izvajanja 2005
CILJI · Aktivno seznanjanje otrok in staršev s pomenom
uporabe varnostnega pasu in OVS,
· navajanje staršev in otrok na doslednost pri uporabi varnostnega
pasu in OVS,
· povečanje uporabe varnostnih pasov med vožnjo,
· seznanjanje otrok in staršev s pravilnim vedenjem in ravnanjem
otrok v prometu,
· prispevati k čim večji prometni ozaveščenosti staršev in
posledično tudi ostalih potnikov.
NAMEN PROJEKTA Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati
pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih
pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih
. Glavni slogan
projekta je »Red je vedno pas pripet«.
OPIS V okviru projekta izvajamo različne dejavnosti, s
katerimi želimo učence 1. razredov seznaniti z varnostjo v prometu,
z pravilnim reagiranjem in vedenjem v prometu ter jih predvsem
opozarjamo na pravilno uporabo otroških varnostnih pasov v otroških
avtosedežih.
Skozi šolsko leto učenci sodelujejo pri različnih dejavnostih:
– dan v prometu s policistom;
– urejanje razrednega prometnega kotička;
– likovne dejavnosti na temo »promet«;
– seznanitev z uporabo varnostnih pasov in vodenje evidence o
pripenjanju pri vožnji z avtomobilom;
– sodelovanje z NIJZ v projektu »Otroci za varnost v projektu«;
– sodelovanje v projektu »Prometna kača«;
– reševanje gradiv, ki jih prejmejo učenci iz Agencije RS za varnost
prometa (Prijava na projekt)
Skip to content