POMEMBNI DATUMI

POMEMBNI DATUMI ZA DEVETOŠOLCE V LETU 2023

Datum
Aktivnost
16.1.2023
Izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)
 
17. in 18. 2 2023
Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 
2.3.2023
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 
10.- 20.3.2023
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti
3.4.2023
Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v 1.letnik srednjih šol za šolsko leto 2023/24
 
7.4.2023 do 16.ure
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu – www.mizs.gov.si)
19.4.2023
Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v srednjo šolo
24.4.2023 do 14.ure
Do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole
4.5.2023
NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine
8.5.2023
NPZ iz matematike
 
10.5.2023
NPZ iz tretjega predmeta (tuj jezik, biologija, zgodovina, šport)
 
16.5.2023
Rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, in dijakov 1.letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program in ponovno vpisati v 1. letnik (preusmerjenci- samo na šole brez omejitve vpisa)
 
24.5.2023
Obveščanje srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest (morebitno povečanje), javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
29.5.2023
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa s strani srednjih šol, kjer imajo oddano prijavnico
31.5.2023
Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9.razredu
 
31.5.-2.6.2023
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
 
15.6.2023
Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ učencem 9.razreda
 
16.6. do 21.6.2023 do 14.ure
Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah in seznanitev kandidatov, ki v 1.krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 
21.6.2023 do 16.ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)
 
23.6. 2023 do 15.ure
Tel.: 03/4250-927Rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu)
 
29.6. 2023 do 15.ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 
30.6.2023 do 14.ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 
3. 7.2023 do 15.ure
Objava še prostih mest za vpis na srednjo šolo
 
31.8.2023
Do tega datuma se lahko kandidati še kadarkoli vpišejo na srednjih šolah, kjer še imajo prosta mesta
Skip to content