Tradicionalni slovenski zajtrk

dogodek

NAMEN  PROJEKTA je  izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo mladino, vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o:

 

  • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega porekla oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji,
  • pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
  • o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.
  • Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK je sestavljen  iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Glede na namen projekta, ki spodbuja uživanje hrane iz lokalnega okolja, morajo biti živila PRIDELANA OZIROMA PREDELANA V SLOVENIJI.

slotradzajtrk2