TITLE

DESCRIPTION

likovno-literarna kolonija, ki jo pripravljamo skupaj z OI JSKD Celje in ZKD Celje