OBVESTILO ZA UČENCE VOZAČE

obvestilo

V ponedeljek, 4. 11. 2019, prične veljati malce spremenjen vozni red šolskega avtobusa.

Odhod avtobusa v smeri Babno, Medlog, Gorica pri Šmartnem bo po novem voznem redu ob 13.45 s postajališča pred trgovino.

Varstvo vozačev za učence, ki čakajo na ta avtobus, bo organizirano 6. šolsko uro (12.40 – 13.25).

Svetovalna delavka