Obvestilo učencem vozačem in njihovim staršem!

Obvestilo

Ob pričetku šolskega leta vam posredujemo nekaj informacij v zvezi s šolskimi prevozi.

<Šolski prevozi>