Nagovor ravnateljice

2019/2020

POSTAVLJANJE CILJEV IN POT DO DOSEŽKOV

 

Čas počitnic se je zaključil in danes stojimo na pragu novega šolskega leta, v katerega sem vas kot ravnateljica povabila že 14-to leto s posebnim pismom, ki je namenjeno prav vam dragi naši učenci in spoštovani starši.

 

S »travnikom lepih besed« sem vam želela izraziti dobrodošlico in vas povabiti k razmisleku, da le z oblikovanimi vrednotami in pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi, lahko tako otroci kot odrasli dosegamo zastavljene cilje in se učimo na poti do dosežkov in rezultatov, ki si jih želimo.

 

V Koledar abecede odličnosti smo za mesec september zapisali, da nas bodo vodili cilji. Odrasli smo postavljanja ciljev dokaj vešči, naša odgovornost pa je, da te veščine naučimo tudi otroke.

 

Učenka Ema Kuralt je napisala pomembno razmišljanje: »Cilj je pot, ki je določena za vsakega človeka na svetu. To so cilji v šoli, v športu, v življenju. Tudi, če ne prideš na cilj, bodi zadovoljen, saj si se tudi iz tega česa naučil.«

 

Verjamem, da bomo pri otrocih-učencih, skupaj krepili veščino in sposobnost postavljanja ciljev, medtem, ko bomo v podporo ob neuspehih ali slabo postavljenih ciljih, v ozadju krepili lastnosti kot: zaupanje, srčnost, pripadnost, dobronamernost, vztrajnost…….s katerimi si bodo otroci pomagali vstati, kadar bodo na tej poti »padli«.

 

Mi v šoli in vi doma bomo zagotovo znali in zmogli najti moči za podporo otrokom in jih privesti do spoznanja, da le kadar so sami zelo aktivni, delavni, prizadevni, srčni …lahko dosežejo želene cilje.

 

Nikoli naj ne bo edini cilj samo dobra ocena. Cilji naj bodo v prvi vrsti: lastni otrokov napredek, razvite in pridobljene veščine, razvit občutek, da zmore, zna, hoče….pozitivno razmišljanje, dobra osebnost, umirjenost, zadovoljstvo…

 

Srečno na skupni poti!

 

ravnateljica, Marijana Kolenko