Nagovor ravnateljice

2018/2019

testslika1

UVODNO RAZMIŠLJANJE

»UČITI SE BITI«…srečni, zadovoljni, radostni, umirjeni, čuteči…

Pred vami je nova Publikacija, ki prinaša vsebine in organizacijo novega šolskega leta 2018-2019. Čas novega šolskega leta nas nagovarja k novim priložnostim in spremembam. Vse se spreminja. Spreminjamo se posamezniki, spreminja se družba, v kateri živimo, spreminja se širši svet okrog nas. S tem zavedanjem vstopamo v novo šolsko leto 2018-2019, v katerem nas čaka veliko novega, svežega in tudi neznanega.

 

V novem šolskem letu se bomo ob doseganju ciljev, ki izhajajo iz Učnih načrtov, trudili pri učencih razvijati zmožnosti za boljše ustvarjalno delovanje. V okviru državnega razvojnega projekta POGUM bomo razvijali zmožnosti: raziskovanje lastne osebnosti in poznavanje samega sebe; etično in trajnostno mišljenje ter aktivno delovanje; sposobnost kritičnega spremljanja lastnega napredka – formativno spremljanje; zmožnost uporabiti pridobljeno znanje in razvite spretnosti v vsakdanjem življenju. Z učenci se bomo usmerili predvsem v razvoj 4. Delorsovega stebra: UČIMO SE BITI.

 

Ocenjujemo, da dokaj uspešno uresničujemo prve tri Delorsove stebre: »učiti se, da bi vedeli«, »učiti se, da bi znali delati«, »učiti se, da bi znali živeti skupaj«, manj uspešni pa smo pri uresničevanju 4. stebra »učimo se biti«.

 

Na novo uvajamo del Razširjenega programa za področje Gibanje in zdravje (RaP), ki bo učencem omogočal vključevanje v gibanje, ure iz področja zdravja in zdravega načina prehranjevanja, mediacije in reševanja sporov … torej vse tisto, česar pri urah pouka učenci ne morejo razviti.

 

Intenzivno bomo nadaljevali z aktivnimi metodami učenja in gibanja – FIT pedagogiko na obeh ravneh: pri učencih in učiteljih. FIT pedagogika temelji na najnovejših spoznanjih nevroznanosti ter učenju. Učenci morajo biti ves čas zelo aktivni, zelo delovni, skoncentrirani, samostojni in so odgovorni za lastni napredek in rezultate – z učiteljevo pomočjo. Samo tako usposobljen otrok lahko aktivno ustvarja, je samostojen, ustvarjalen, razmišljujoč, srečen, zadovoljen, sposoben čutiti svoje potrebe ter čutiti soljudi. Veselje in radost so-bivanja sta temelja za srečo vsakega posameznika.

 

Mi si želimo, da bi otroci odrasli v delovne, aktivne, vesele, odgovorne, ustvarjalne, sočutne in zadovoljne ljudi, ki bodo poznali razliko med BITI in IMETI. Srečno na naši skupni poti novega šolskega leta!

 

Ravnateljica
Marijana Kolenko