SIMBIOZA - medgeneracijsko sodelovanje

Osebna izkaznica

simbioza logo
Tip projekta Celoletni projekt
Nosilec projekta Osnovna šola Lava
Idejni vodja ravnateljica Marijana Kolenko
Koordinator/mentor Polona Hrovat
Člani Svetovalne delavke
Datum pričetka izvajanja  2013/2014
Cilji Z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb želimo obogatiti medčloveške odnose ter poskrbeti za izmenjavo izkušenj in znanj med različnimi generacijami.
Učenci bodo preko različnih aktivnosti spoznali način življenja starejših oseb, kar bo vplivalo na njihov napredek v osebnostni rasti. Prav tako želimo ozavestiti odgovornost učencev do samih sebe in soljudi.
Opis Projekt vsako leto nadgrajujemo, k sodelovanju pa povabimo različne učitelje in delavce naše šole. Projekt postaja način življenja.
 

Aktivnosti

 

 • Igre na prostem v času OPB-ja;
 • medsebojna učna pomoč;
 • Sodelovanju v projektu SIMBIOZA GIBA
 • aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom Hudinja
 • Izvedba ustvarjalnih delavnic in v okviru projekta Pozdrav ptic miru
 • Organizacija in izvedba javne prireditve Pozdrav ptic miru
 • Bralna značka za starše
 • Izvedba dneva ustvarjalnosti in igre ob Tednu otroka
 • Udeležba na debatnem turnirju
 • Ustvarjalne delavnice v okviru Sobotnic
 • Nastop za starejše občane Mestne četrti Lava
 • Aktivno sodelovanje in  organizacija razstave Bistvo očem skrito – srcu odkrito
 • Aktivno sodelovanje na Tržnici generacij
 • Aktivno sodelovanje na dobrodelnih prednovoletnih delavnicah
 • Ustvarjalne delavnice v okviru prazničnega bazarja
 • Udeležba na medgeneracijskem pohodu
 • Obisk pustnih mask v Domu ob Savinji
 • Delavnice v Domu ob Savinji
 • Nastop za varovance Doma ob Savinji
 • Izdelava punčk iz cunj
 • SIMBIOZA ŠOLA
 • MEDVRSTNIŠKA POMOČ
 Povezava  https://simbioza.eu/projekti/simbioza-skupnost/o-projektu
Skip to content