Medgeneracijsko sodelovanje

Osebna izkaznica

Institucija Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Profesorica Polona Hrovat in ravnateljica
Marijana Kolenko
Razred Sodelujejo vsi učenci, vsi strokovni delavci
Predmet Povezovanje vseh predmetov
Datum pričetka izvajanja Projekt vsako leto nadgrajujemo, postaja način
življenja
Cilji Cilji projekta:

– Z medsebojnim aktivnim druženjem učencev in starejših oseb želimo
obogatiti medčloveške odnose ter poskrbeti za izmenjavo izkušenj in
znanj med različnimi generacijami.
– Učenci bodo preko različnih aktivnosti spoznali način življenja
starejših oseb, kar bo vplivalo na njihov napredek v osebnostni
rasti. Prav tako želimo ozavestiti odgovornost učencev do samih sebe
in soljudi.

Opis  

AKTIVNOST ČAS CILJ UDELEŽENCI
Igre na prostem v času OPB-ja celotno šolsko leto Medgeneracijsko druženje učencev različnih
starosti med športnimi igrami na šolske igrišču.
Učiteljice OPB-jev, učenci
Medsebojna učna pomoč celotno šolsko leto Medgeneracijska in medsebojna učna pomoč s
poudarkom na prenosu znanja.
Svetovalna delavka, učenci razredne in
predmetne stopnje
Aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom
Hudinja
celotno šolsko leto Aktivno sodelovanje z Medgeneracijskim centrom
Hudinja
Učiteljica razrednega pouka Polona Hrovat,
svetovalna delavka Medgeneracijski center Hudinja
Izvedba ustvarjalnih delavnic v okviru
projekta Pozdrav ptic miru
september 2017 Prenos znanja peke krušnih izdelkov starejših
na mlajše generacije.
Učiteljice razrednega pouka, učenci, starši in
stari starši naših učencev
Organizacija in izvedba javne prireditve
Pozdrav ptic miru
september 2017 Širjenje otroških dobrih misli o miru,
ljubezni, zadovoljstvu, strpnosti, med ljudi različnih
starosti.
Metka Lesjak, zaposleni Oš Lava Celje,
nekatere celjske osnovne in srednje šole, vrtec Zarja –
enota Iskrica, otroci, starši, stari starši ter občani
različnih starosti
Sodelovanju v projektu SIMBIOZA GIBA September 2017 Druženje, popestritev dneva starejšim, skupna
vadba, menjava izkušenj, mnenj
Učitelji, učenci, starši…
Bralna značka za starše september 2017 do marec 2018 Bralna značka za starše, ki s svojim branjem
vzpodbujajo svoje otroke k branju.
Knjižničarka Metka Lesjak, starši naših
učencev
Izvedba dneva ustvarjalnosti in igre ob Tednu
otroka
oktober 2017 Pridobivanje novih znanj in izkušenj na
zabaven način.
Učitelji z učenci, kuharice in vzgojiteljice z
otroki iz vrtca
Udeležba na debatnem turnirju Medgeneracijsko druženje, izmenjava znanj in
izkušenj, debatiranje na medgeneracijsko temo Prostovoljno
delo bi moralo postati del rednih šolskih obveznosti na vseh
stopnjah šolanja.
Učiteljica predmetnega pouka Janja Rozman,
osnovnošolci in srednješolci debatnih klubov
Ustvarjalne delavnice v okviru Sobotnic Kreativne in ustvarjalne delavnice, medsebojno
druženje učencev.
Učitelji, učenci razredne in predmetne stopnje
Nastop za starejše občane Mestne četrti Lava november 2017 Medgeneracijski nastop učencev skupine Šopek
in folklorne skupine.
Učiteljica razrednega pouka Mateja Čatar,
učenci, starejši občani MČ Lava
Aktivno sodelovanje in organizacija razstave
Bistvo očem skrito – srcu odkrito
Medgeneracijsko sodelovanje na tradicionalni
vseslovenski osnovnošolski razstavi fotografij.
Učitelj predmetnega pouka Aleksander Špec,
ravnateljica Marijana Kolenko, Društvo fotografov Svit,
učenci
Aktivno sodelovanje na Tržnici generacij Prenos znanja med generacijami v okviru
najrazličnejših ustvarjalnih delavnic.
Učiteljica razrednega pouka Polona Hrovat,
svetovalna delavka ravnateljica Marijana Kolenko, učenci,
starši in stari starši naših učencev
Aktivno sodelovanje na dobrodelnih
prednovoletnih delavnicah
november 2017 Ustvarjalno medgeneracijsko druženje in
solidarnostno humanitarno delovanje.
Svetovalna delavka, učenci, njihovi starši
Ustvarjalne delavnice v okviru prazničnega
bazarja
december 2017 Inovativne in ustvarjalne delavnice usmerjene
v izdelavo kreativnih izdelkov s poudarkom prenosa znanj in
veščin med različnimi generacijami.
Učitelji razredne, predmetne stopnje, OPB-ja,
učenci, starši in stari starši
Udeležba na medgeneracijskem pohodu december 2017 Medgeneracijski pohod Stari pisker s
planinskim krožkom, druženje in izmenjava znanj.
Učitelj predmetne stopnje Igor Krstič, učenci
planinskega krožka, njihovi starši, stari starši, Društvo
pohodnikov Stari pisker Celje
Obisk pustnih mask v Domu ob Savinji Februar 2018 Predstavitev mask, rajanje, druženje Učiteljice razredne stopnje
Delavnice v Domu ob Savinji Večkrat letno Ustvarjanje, kreativnost, druženje, … Svetovalna delavka z učenci
Nastop za varovance Doma ob Savinji Medgeneracijsko druženje Učiteljice razredne stopnje
Izdelava punčk iz cunj Celo leto Ustvarjanje, kreativnost, druženje, pomoč
otrokom sveta
Učiteljice z učenci in starši ter starimi
starši
SIMBIOZA ŠOLA Pomlad 2018 Starejše občane poučiti o računalniških
vsebinah
Aleš Videnšek, učenci
MEDVRSTNIŠKA POMOČ Celo leto Pomagati mlajšim in šibkejšim Učenci prostovoljci
….
. . .

V tem šolskem letu se bomo potrudili izpolniti vse zastavljene
aktivnosti, prepričana pa sem, da se bo rodilo še veliko novih
aktivnosti, ki nam bodo krepila medgeneracijska sodelovanja. Z
veliko volje in želje po druženju lahko približamo način življenja
starejših ljudi, s tem pa se razvijamo v osebni rasti in
profesionalnem razvoju.

Polona Hrovat