Izzivi podjetnosti za mlade - YouthStart

Državni projekt

EMPATIJA

Z učenci smo v mesecu decembru izvedli delavnico EMPATIJA. Spoznali so žirafji in volčji jezik ter se ju naučili prepoznati v posameznih situacijah. Učenci so znali izraziti svoje občutke, nekaj težav pa so imeli z izražanjem prošnje, ko so kaj potrebovali. Težave so se pojavile tudi, ko so morali prepoznati občutke in potrebe drugih. Težko so se postavili v kožo partnerja v konfliktu, niso najbolje znali ubesediti, kako se takrat počuti njegov partner, ko kaj potrebuje.

Učencem pa se je zdelo zelo zanimivo, ko so poskušali kombinirati kartico s telesnim jezikom s kartico z obraznim izrazom, kateri se medsebojno nista povezovali (npr. vesel obraz s telesom, s povešenimi rameni). Učenci so se naučili, da so občutki prav tako povezani s telesnim jezikom, zato vesel obraz ni v skladu s potrto telesno govorico.

 ys1_2017_2018 ys2_2017_2018 ys3_2017_2018

 

Kaj mi je bilo všeč pri izzivu?

– Da smo se naučili, kako reševati konflikte.

– Igranje različnih konfliktnih prizorov.

– Delo v paru oziroma skupini.

– Da znam pravilno odreagirati na volčji jezik.

– Da bomo zdaj znali probleme, konflikte reševati sami.

 

 

Kaj mi ni bilo všeč?

– Da se ljudje ne zavedajo, kako lahko besede bolijo.

– Da je delavnica trajala toliko časa.

– Delo v skupinah, ki jih nismo določili sami.

IZZIVI PODJETNOSTI ZA MLADE 2016/2017

V šolskem letu 2016/17 smo v mednarodnem projektu sodelovali kot kontrolna skupina in nadaljevali z izzivi tako v tretjem kot tudi v 7. razredu.

Učenci 3. a, b in c so se skozi izziv IDEJA s pomočjo primera zgodbe o piškotih naučili, kako razviti idejo, kako izbrati surovine in vse ostalo, kar bodo potrebovali in tudi to, kako idejo uresničiti. Postavljeni so bili pred novo nalogo. Za dramatizacijo zgodbe Marsovčki hočejo na Zemljo so morali izdelati lastno lutko. Načrtovati so morali ideje, pridobiti ustrezna znanja, surovine, orodja in pripomočke, ugotoviti, kje bodo dobili material ali bodo potrebovali denar, katera dela bodo morali opraviti, raziskati izvor surovin ali bodo zmogli delo opraviti sami ali bodo s kom sodelovali. Uspešno opravljenemu izzivu so sledile predstavitve izdelkov svojim vrstnikom, staršem, starim staršem.

V izzivu  EMPATIJA so se učili izraziti in prepoznati svoja čustva. Spoznavali so besedne zveze, ki vsebujejo besedo »srce«, kako ohranjati dobre odnose – naša pravila za razred žiraf – govorimo kot žirafe, slišimo kot žirafe – Kako se počutiš?, Kaj potrebuješ? Žirafa je uporabljena kot simbol empatičnega jezika srca. Kadar uporabljamo takšen jezik, smo se sposobni izražati odkrito in jasno, sporočati naše občutke in potrebe ter se istočasno pozanimati o občutkih in potrebah drugih.

Tretji izziv smo izvedli kot tehniški dan na temo VREDNOST ODPADKOV – ponovna uporaba za večjo vrednost – nove stvaritve iz odpadkov

Učenci so predhodno zbirali zavržene predmete in odpadni material, da bi le-tem nato dali novo vrednost. S pomočjo tega izziva so učenci razvijali večjo ozaveščenost o tem, kako najbolje izkoristiti omejene in obstoječe vire. Zasnovali so načrt po lastni ideji in iz odpadkov ustvarili nov izdelek. Za svoj izdelek so oblikovali oglaševalski plakat. Pridobili so nova znanja, veščine in uspešno sodelovali z drugimi.

ys1_2016_2017  ys2_2016_2017
 ys3_2016_2017  ys4_2016_2017

ys5_2016_2017

Sedmošolci so v okviru izziva IDEJA na podlagi potreb različno starih posameznikov iz odpadnega materiala izdelovali kreativna in ustvarjalna vabila za koncert.

Pa si poglejmo, kako so izgledali posamezni koraki izziva.

 

 1. KORAK: Ugotavljanje potreb danih uporabnikov.

 

 ys6_2016_2017 ys7_2016_2017 ys8_2016_2017

Po pregledu vseh potreb danih uporabnikov so se učenci v skupinah odločili, za katerega uporabnika želijo izdelati prototip.

 1. KORAK: Individualno izdelovanje prototipa v dveh ponovitvah.
 ys9_2016_2017 ys10_2016_2017
 ys11_2016_2017  ys12_2016_2017
 1. KORAK: Kratka predstavitev prototipa.
ys13_2016_2017 ys14_2016_2017

Vabilo za babice in dedke, ki radi poslušajo narodnozabavno glasbo.

 ys15_2016_2017 ys16_2016_2017

Vabilo za mlajše deklice, ki se rade igrajo s punčkami, rade plešejo in pojejo ter poslušajo različno zvrst glasbe.

ys17_2016_2017

Vabilo za Rajka, ki rad posluša punk glasbo.

 1. KORAK: Samorefleksija celotnega izziva (mnenja posameznih učencev).

Odzivi učencev so bili na splošno pozitivni.

 • Všeč mi je bilo, ker je bil pouk drugačen.
 • Všeč mi je bilo, da smo iz malo materiala naredili zelo kreativne izdelke, najbolj zanimivo se mi je zdelo iskanje potreb danih uporabnikov.
 • Naučil sem se, da ima lahko čisto vsak svojo idejo, ki je zanimiva in drugačna od drugih.
 • Najbolj mi je bilo všeč, da je vsak delal prototip sam, materiala za izdelavo je bilo veliko, najbolj uporaben se mi je zdel karton in barvni papir.
 • Skozi celoten proces sem se naučil, kakšne potrebe imajo lahko ljudje in zgradbo vabila.
 • Najboljša mi je bila predstavitev vabila, saj me je zanimalo, kaj so naredili drugi.
 • Naučil sem se postaviti v kožo drugih in jim s svetovanjem tudi znal pomagati.
 • Ni mi bilo všeč, ko smo hodili k tabli lepiti listke s potrebami uporabnikov.
 • Ni mi bilo všeč, ker smo imeli tako malo časa za izdelavo vabila.

Moj osebni izziv

Učenci so po skupinah narisali in izrezali omejeno količino denarja, ki so ga kasneje uporabljali kot plačilno sredstvo pri medsebojnem trgovanju. Ustanovili smo podjetja, ki so poslovala na različnih področjih: turistična agencija, banka, letalska družba, kozmetični salon …

ys18_2016_2017

Vrednost odpadkov

Iz odpadne embalaže smo izdelali poslovne zgradbe in reklamne panoje. Nastale so zanimive tridimenzionalne tvorbe futurističnih oblik.

ys19_2016_2017

Perspektive

Kljub velikemu trudu sodelujočih, so šla naša podjetja v stečaj. Začeli smo iskati nove priložnosti in se usmerili v zelene – eko vsebine. Podjetja so zaživela v novi ekološko usmerjeni podobi.

ys20_2016_2017

Učitelji: Natalija Košir, Andreja Baš, Ksenija Senegačnik, Sara Urbanija, Nina Senica in Urh Kodre

Na naši šoli izvajamo izzive v tretjem in sedmem razredu. V nadaljevanju si lahko pogledate nekaj utrinkov z delavnic.

Juhuhu, super, to … se je zaslišalo v učilnicah tretjih razredov, ko so bili na urniku izzivi. Hitro so vse pospravili in že je sledilo vprašanje: Kaj bomo pa danes delali za izziv?

Naš prvi izziv je bil izdelati lutko in pripraviti predstavo. Učenci so vse vzeli zelo resno in predstava Marsovčki hočejo na zemljo je postala pravi hit.

ys21_2016_2017

Izziv EMPATIJA je bil malo »težji«. Zakaj? Vsi lažje govorimo volčje stavke, a nam je vseeno uspelo in se trudimo, da so naši stavki srčni.

ys22_2016_2017

Največ idej se je utrnilo pri izzivu Vrednost odpadkov. Po svoji zamisli, s svojim znanjem in izkušnjami je bilo potrebno izdelati nove stvaritve iz odpadkov.

Zasnovali smo svoj načrt, ustvarili nov izdelek in pripravili pojasnitev in predstavitev zanj, od kod ideja, kako deluje.

ys23_2016_2017

Tudi zgodbica o Juliji je bila zelo zanimiva in nas je naučila veliko novih stvari o podjetjih, gospodarstvu, dobrinah, storitvah, poklicih …

Dobili smo tudi navdih za strip, ki pripoveduje o potovanju našega denarja.

ys24_2016_2017

Sprva so bili učenci malce zadržani, nato pa so se razživeli v idejah, aktivnem ustvarjanju. Lepo je prišlo do ospredja sodelovalno delo in učenje, prenos predhodnih izkušenj za reševanje kakšnih manjših ovir.

Presenetili so tudi sicer izredno zadržani učenci, ki so se pri posameznih izzivih naravnost razživeli in samozavestno ustvarjali.

Vsak učenec ima svoje gradivo skrbno urejeno v posebnih mapah ali zvezkih. Izzive pa spremljajo in so o njih obveščeni tudi starši, ki imajo o vsebinah in aktivnostih pozitivno mnenje.

Vsi izzivi so nam bili zelo všeč in preko njih smo se naučili veliko novega, predvsem pa smo uporabljali svojo domišljijo in ideje. V prihodnje si želimo še več podobnih dejavnosti.

V sedmem razredu so se s pomočjo delavnice Empatija naučili spretnosti, kako samostojno reševati in posredovati pri konfliktu s pomočjo vreče prijateljstva in žirafjega jezika – jezika nenasilne komunikacije (delavnice so temeljile predvsem na igri vlog različnih konfliktnih situacij z naprstnimi lutkami, ki so si jih izdelali sami).

Posneli smo kratek filmček, ki si ga lahko ogledate na spletni strani našega projekta in Osnovne šole Lava.

V drugem izzivu, ki nosi naslov Ideja pa so učenci na podlagi potreb različnih posameznikov iz odpadnega materiala izdelovali kreativna in ustvarjalna vabila za koncert.

ys25_2016_2017

ys26_2016_2017

Kratka predstavitev prototipa: vsak učenec je predstavil svoj prototip.

ys27_2016_2017

Učenci so izvedli medsebojno vrednotenje, na koncu izziva pa še samorefleksijo.

Skozi 3. izziv Perspektive so spoznali, da v življenju ni vedno vse tako, kot si želijo. Ko nastopi brezposelnost ali podobna neprijetna situacija, je potrebno začeti iskati rešitve in ne zgolj pasivno čakati na rešitev. Posebej jih je pritegnilo iskanje svoje sanjske službe.

ys28_2016_2017

V četrtem izzivu z naslovom Moj osebni izziv  so se učenci pogovarjali o denarju. Za mnoge je to občutljiva tema, ki se jo je bilo potrebno lotiti zelo previdno. Skozi izziv so dobili občutek, da je tudi z denarjem potrebno ravnati ustvarjalno in kreativno. Spoznali so, da je treba denar porabiti racionalno. Če želijo porabiti več denarja, kot ga imajo, ga morajo najprej zaslužiti.

ys29_2016_2017 ys30_2016_2017

Zadnji (peti) izziv – Vrednost odpadkov je temeljil predvsem na praktičnem delu z odpadnim materialom. Uporabili smo cenovno ugoden in izjemno kreativen material in iz njega ustvarili nove podobe in vsebine ter tako naredili nekaj za manj onesnaženo okolje. Učenci so po opravljenem izzivu na odpadni material gledali z drugačnimi očmi – v odpadni embalaži so videli nove vsebine, novo uporabno vrednost. Naučili so se, da lahko objektom sami dodajo nove vsebine in s tem novo vrednost.

ys31_2016_2017

Učenci 3. in 7. razredov OŠ Lava
Učitelji: Ksenija Senegačnik, Natalija Košir,
Andreja Baš, Nina Senica in Urh Kodre

Skip to content