Izzivi podjetnosti za mlade - YouthStart

Osebna izkaznica

Tip projekta Mednarodni projekt
Institucija Osnovna šola Lava
Koordinator/mentor Nina Senica
Razred Sodelujejo učenci 3. in 7. razreda.
Predmet Povezovanje vseh predmetov
Datum pričetka izvajanja 2015/16 – 2016/17 – 2017/18
Cilji  

CILJI projekta so:

–          Razviti enoten model spodbujanja podjetnosti v izobraževanju – novi pedagoški pristopi in načini dela,

–          razviti kulturo podjetnosti v izobraževanju,

–          mednarodno primerljiva implementacija in evalvacija – prečno v okviru kurikuluma.

Opis V šolskem letu 2015/16 se je naša šola vključila v mednarodni projekt UStart – Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges), v katerega je vključenih 12 partnerskih ustanov iz petih držav (Portugalske, Avstrije, Luksemburga, Danske in Slovenije). V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z Zavodom RS za šolstvo in s Šolo za ravnatelje.

NAMEN

Pri učencih razvijati razmišljanje in kompetence za prihodnost ter veščini, kot sta samoiniciativnost in podjetnost. V projektu bomo vsebine smiselno vključili v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja in s samorefleksijo. Glavna ideja je, da se učenci naučijo izpeljati zamisel od ideje do uresničitve.

 

Mednarodni projekt Youth Start predvideva kot metodološki pristop eksperimentalno (ES) in kontrolno skupino (KS). V šolskem letu 2015/16 je bila naša šola izbrana za eksperimentalno skupino, kjer smo intenzivno izvedli vseh pet delavnic v 3. a in b razredu ter v 7. b razredu, v šolskem letu 2016/17 pa smo postali kontrolna skupina in bomo nadaljevali z izvedbo delavnic v 3. in 7. razredu ter k sodelovanju povabili tudi ostale učitelje in oddelke razredne in predmetne stopnje.

V šolskem letu 2017/18 smo podaljšali članstvo še za eno leto, saj smo v projektu prepoznali kakovost. Sodelujemo ponovno kot eksperimentalna skupina. V 3. a in b ter 7. b razredu bomo izvedli vseh pet delavnic: Empatijo, Idejo, Moj osebni izziv, Perspektive in Vrednost odpadkov.

 

Mednarodni partnerji:

Portugal

P1: PEEP – Portugal Entrepreneurship Education Platform (Non-profit Association)

P2: Ministry of Education and Science

Austria

P3: Federal Ministry of Education and Women’s Affairs

P4: Initiative for Teaching Entrepreneurship (Non-profit Association)

P5: University College of Teacher Education Vienna/Krems

P6: Austrian Federal Economic Chambers – Educational Policy Department

Luxemburg

P7: Ministry of Education, Children and Youth

Denmark

P8: The Danish Foundation for Entrepreneurship – Young Enterprise

Slovenija

P9: Ministry of Education, Science and Sports

P10: The National Education Institute Slovenia

P11: National School for Leadership in Education

Pridruženi partner

P12: Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

Sponzor/naročnik

Co-funded by the Erasmus+ Programme of teh European Union

 

Šole v projektu:

OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka

OŠ NH Rajka Hrastnik

OŠ Anton Tomaž Linhart Radovljica

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

OŠ Mislinja

OŠ Bistrica

OŠ Antona Globočnika Postojna

OŠ Franceta Prešerna Maribor

OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem

OŠ Cerklje ob Krki

OŠ Belokranjskega odreda Semič

OŠ Antona Ukmarja Koper

OŠ Lava Celje

OŠ Hruševec Šentjur

OŠ Naklo

OŠ Mirana Jarca Ljubljana

OŠ Šentjernej

2. OŠ Slovenska Bistrica

OŠ Trebnje

Gimnazija Jesenice

Prva gimnazija Maribor

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

III. Gimnazija Maribor

ŠC Kranj – Strokovna gimnazija

VEGOVA LJUBLJANA

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

ŠC Slovenske Konjice – Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice

Gimnazija Ormož

ŠC Rogaška Slatina, Gimnazija

Gimnazija Litija

ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija

Gimnazija Vič

Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Dvojezična srednja šola Lendava

SŠ Slovenska Bistrica – Splošna gimnazija

BC Naklo – Srednja šola, Strokovna gimnazija

Galerija
Multimedijsko gradivo
Povezava
Skip to content