Global Money Week 2023

petek, 24. marec

Global Money Week 2023 – Svetovni teden izobraževanja o financah

 

Od 20. do 26. marca 2023 bo že enajstič po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), v preteklih treh letih pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.

 

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj vključenih več kot 53 milijonov otrok in mladostnikov iz 176 držav.

 

(ZA OSNOVNE ŠOLE) V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine (oblike denarja: bankovci in kovanci, knjižni denar; funkcije denarja, gotovinsko in negotovinsko plačevanje, obročno odplačevanje, plačilo z odlogom, gospodinjsko računovodstvo, prihodki, odhodki, družinski proračun, otroci in denar, žepnina, varčevanje, depozit, vzgoja potrošnika, oglasi in oglaševanje itd).

 

Tudi na naši šoli smo v tednu od 20. do 26. marca 2023 izpeljati več dejavnosti:

  • 6. razredi so reševalni križanko o denarju, se pogovarjali o  varčnem ravnanju z viri- hrano in vodo;
  • razredih so razmišljali o ustanovitev podjetja – viri zbiranja finančnih sredstev / začetni kapital.
  • razredi so sodelovali v mladinski delavnici »Kako z denarjem«;
  • razredih so razpravljali o Finančna pismenost – načrtovanje nakupa mobilnega telefona (obročno plačevanje ali plačilo v enem znesku, analiza mobilnih paketov);
  • razredih so si ogledali Videoposnetek – varčevanje in razmišljali o Finančna pismenost in od Družinskem proračunu – položnice;
  • razredih so računali z denarjem-igra vlog-trgovina.
Skip to content