Global money week 2022

petek, 25. marec 2022

Global Money Week 2022 – Svetovni teden izobraževanja o financah

 

Od 21. do 27. marca 2022 je že desetič po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), v preteklih dveh letih pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.

 

 

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj vključenih več kot 53 milijonov otrok in mladostnikov iz 176 držav. V letu 2021 pa je bilo v obeleževanje omenjenega tedna vključenih 16.200 različnih ustanov in organizacij, ki so s svojimi dejavnostmi dosegle kar  219 milijonov ljudi.

 

Tudi na naši šoli smo v tednu od 21. do 27. marca 2022 izpeljali več dejavnosti, in sicer:

 

  • V 1. razredu smo računali z evri ter se igrali nakupovanje v “trgovini”.
  • V 3. razredu smo razmišljali: Vihar idej – kaj je denar?; Kakšen denar uporabljamo v Sloveniji?; Katere denarne enote še poznaš? Izkušnje in zamisli o denarju (za kaj ga potrebujemo, kako ga dobimo, kje ga hranimo, ugani okvirne cene, moj osebni račun, finančni načrt).
  • V razredu smo kritično razmišljali in reševali naloge z naslovom: pametna izbira – kupujmo ceneje.
  • Prijavili smo se na  likovni natečaj  in oblikovali bankovec za 15 evrov.
  • V razredu smo reševali križanke o denarju.
  • V 7. razredu smo reševali KVIZ in se pogovorili o tematiki: Kakšen je moj odnos do denarja? Pogovarjali smo se o finančni pismenosti, stroških, ki jih morajo starši poravnati vsak mesec, razliko med bruto in neto plačo.
  • V 8. razredu smo na razredni uri predstavili bitcoin in njegovo delovanje.
  • V 9. razredu smo se udeležili prestavitve Bančna ura (prijava na ogled povezave).
d